Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

Ligger det inte något i att Storskogen visst använder sig av synergieffekter för att köpa lokalt starka bolag som kan behöva stöd av en “fadder” för att utvecklas vidare och dessutom in på en bredare marknad?
Om inte annat så finslipar man kanske sin skicklighet att göra just detta.

Alright då flög poängen med ditt inlägg över mitt huvud. Men det kanske finns andra som förstår :slight_smile: Ha en fin fredag!

Jag är en av alla de som inte förstår mig på caset med Storskogen. När jag kollar P/E-värden för liknande bolag(?) så ligger Storskogen långt över andra konglomerat. Vad är det jag missar?

Storskogen 47
Addtech 41
Lifco 39
Fasadgruppen 37
Indutrade 35
Addlife 34
Volati 30
Medcap 23
Ratos 14

1 gillning

Att de köpt så mycket på senaste tiden som inte än visar sig i vinsten. Tar ju fyra kvartal innan de helt är inne i LTM. Så man måste försöka räkna framåt. De andra bolagen har nog inte dubblat omsättningen senare året. Däri ligger svårigheten tror jag för oss och för analytiker.

Att värdera en aktie är inte helt lätt. Jag har roat mig med att titta på två aktier som har ungefär samma kurs, Resurs Bank och Storskogen. Båda har legat på över 60 kr. Båda har rasat och ligger runt 27 kr i kurs. Resurs har sjunkit under en längre period och Storskogen väldigt snabbt. Bolagen värderas extremt olika.

För dig som är ovan vid termer:

PE-tal betyder hur många årsvinster som man betalar för en aktie. Om ett bolag exempelvis tjänar 10 kr per aktie och kursen står i 150 kr, så är PEtalet 15. man betalar 15 årsvinster för en aktie.

Substansvärde är slarvigt uttryckt det värde man får över om man säljer av alla tillgångar och lägger ner bolaget.

Storskogen har ett substansvärde på cirka 10 kr och tjänar 53-60 öre per aktie. PEtal mellan 45 och 50
Resurs har ett substansvärde på cirka 36 kr och tjänar 4,80 kr per aktie. PEtal mellan 5 och 6

Skulle vi värdera Storskogen med samma PE som Resurs blir värdet under 4 (!) kr.
Skulle vi värdera Resurs som Storskogen skulle värdet bli över 200 kr.

Hur blir det så olika?

Resurs Holding har en obefintlig tillväxt och stagnerande vinst.

Storskogen växer så det knakar, både omsättning och vinst. Den höga värderingen kräver detta. När det som vid denna rapport blev ett jack i vinstkurvan straffas bolaget stenhårt.

Ett par killgissningar. Skulle Resurs sjunka ännu mer borde det vara frestande att en annan bank köper upp verksamheten, ta över krediterna och eventuellt lägger ner företaget. Risken för ett extremt fall i kursen ser jag därför som begränsad. Fortsätter bolaget att leverera mediokra resultat är dock uppsidan inte speciellt stor heller.

Storskogen växer i en rasande fart. Fortsätter expansionen och lönsamheten kommer tillbaka till förväntad nivå finns en rejäl uppsida. Mattas expansionen av och lönsamheten försämras finns dessvärre även en rejäl nedsida. Definitivt en chans/riskaktie.

Varför skrev jag detta inlägg? Jo, jag har en bestämd känsla att många nya aktieägare inte har en aning om nyckeltalen utan ser bara på aktiekursens utveckling. Har den halverats, så går den upp igen, resonerar man.

Själv tecknade jag ganska mycket Storskogen och gjorde en kort affär och tjänade några kronor. Behöll en liten post som skulle vara långsiktig. När kursen drog iväg så extremt, “kapitulerade” jag och sålde även denna post. För eller senare kan det ändå bli en post till lekhinken.

8 gillningar

Svårigheten när det gäller analysera Storskogen ligger i antaganden. Tex. nedan följer gårdagens analys från Carnegie.

Kolla siffrorna för försäljningen eller vinsten. De gör antagandet att bolaget inte ska växa något mer. Pratar men bolaget och lyssnar på dem så vill de accelerera sin förvärvstakt.

Man pratar om ökade overheadkostnader vilket är kass, men å andra sida om man ser det som investeringar i att man anställt M&A personal runt om i världen och en förutsättning för fortsatt tillväxt så är det inte så farligt alls. Etc.

Sedan är det också svårt att vid snabb anblick kolla på nyckeltal som tex p/e som bara i vår tråd varierar mellan 16 och 95 beroende på hur man räknar.

2 gillningar

Haha, tack det samma!

Det som i ekonomi-termer kallas för en redig pyspunka
image

Jag förstår ditt svar och det Jan skriver.

Det jag ser däremot är att de inte alls växte i relation till förväntningarna. Framförallt inte EBIT eller EBITDA som sjunk under det långsiktiga målet för första gången. Det är vad jag ser på mina NASDAQ hjärtstartare, i att de växer med 200% ett kvartal för att “bara” växa med 150% nästa kvartal. Det innebär en slakt av aktiepriset. Nu har Storskogen växt i omfattning men vinsten har inte hängt med i samma nivå. Sedan har det ju förts upp tidigare, vad risken är om fler uppköpta bolag börjar krympa istället för växa. Då faller ju multiplerna och nyckelvärdena snabbt.

Vill man fortsätta växa och öka tillväxten, är det lite underligt att Carnegies analys räknar utifrån en mycket långsammare tillväxt så snart. Pengarna måste ju vara i arbete för att alla M&A’s skall finansieras över tid om jag förstått det rätt? Vilket de inte är om tillväxten stannar så abrupt som i Carnegies analys. Inte världens lättaste aktie att bedöma :slight_smile:

JP Morgan skriver nu varför de omvärderat aktien och rekommenderar sälj med riktkurs på 24 kronor.

JP Morgan värderade tidigare Storskogen som ett förvärvskonglomerat, fast med 10 procents rabatt mot sektorn. Men eftersom banken nu räknar med en inbromsad förvärvstakt och ett fokusskifte mot operationellt utförande, ser de nu bolaget som en diversifierad samling av småföretag snarare än en aktiv serieförvärvare.

3 gillningar

ok, så Storskogen är inte en aktiv serieförvaltare längre alltså?
Där tog de mig på sängen :)!

Tack @Nestor - grymt pedagogiskt, inte minst för en latmaja som jag som 1) inte har koll och 2) inte ens är tillräckligt intresserad av att ställa frågan vad termerna egentligen betyder.
:pray:

6 gillningar

Tack för länken @Aether !

Vet du vart de fått denna uppfattning ifrån?

Ingen aning.

Såhär säger VD Kaplan i årsrapporten från veckan.

“Stark inledning på 2022 trots oro på de finansiella marknaderna
De allra flesta dotterbolag upplever just nu en stark efterfrågan och de har kunnat få igenom
prisjusteringar, med bibehållen lönsamhet som resultat. Vår portfölj av fina kassaflödesgenererande bolag ger oss en bra grund att stå på, särskilt när det som nu är turbulent i omvärlden
med inflation, ränteoro, geopolitiska risker, energipriser och volatila kapitalmarknader. På
kort sikt har de finansiella marknaderna mindre betydelse för oss eftersom vi står finansiellt
starka efter börsnoteringen. Börsnoteringen har dessutom gett oss en möjlighet att använda
den egna aktien som betalningsmedel. Men för att på sikt kunna fortsätta växa snabbare än
vad vårt, visserligen starka, fria kassaflöde tillåter krävs naturligtvis god tillgång till kapital.”

Jag tycker det är märkligt hur JP Morgan sticker ut hakan på det sättet med sådana antaganden.
Jag hoppas verkligen de har något att grunda detta på.
Sen tycker jag att Storskogen skall göra något form av statement till allt negativt som skrivits de senaste dagarna. Skvallerblaskan DI har ju varit helt otroliga. 7-8 negativa nyheter som legat som toppnyheter. Idag delade de upp JP Morgan i 3 olika artiklar tror jag på tre olika tillfällen med olika texter ur deras analys. Dessutom la de till Gardells påhopp i alla dessa tre artiklar.

En liten glad nyhet idag är att en av cheferna köpte på sig en hacka aktier för cirka 27kr st.

1 gillning

Tror det är för att de inte bedöms ha råd att fortsätta med sina förvärv, och att det heller inte är så lätt att få investeringar.

JPM förtjänar cred för att de är uppriktiga, trots att de innebär en mycket negativ analys av en tidigare kund. Bra!

1 gillning

Jag tror att kurskollapsen beror på att fler och fler börjar tvivla på affärsmodellen som jag skrev inför introduktionen. Att köpa upp majoritetsägande i en massa småbolag i alla möjliga sektorer, riskera att över tiden tappa ’the secret sauce’ som familjeföretagen man köper upp haft, inte direkt aktivt arbeta med synergier, och att leva på multipelarbitrage känns inte särskilt hållbart i längden.

Jag skulle hellre ägt en småbolagsfond. Om Gardell, JPM eller Jan har rätt får tiden utvisa men jag håller mig fortsatt undan.

Varför skrev du så då?

Vad menar du att de inte har råd med
investeringar? Enl Kaplan så har de på kort sikt väldigt fin kassa att fortsätta sin förvärvsstrategi. Vart hittar du din info? Riktigt nyfiken! :slight_smile:

Jag skrev ingenting. Det var ett citat från Dagens Industri som skrev utifrån JP Morgan’s nya analys av Storskogen. Läs artikeln jag länkade, så har du samma information jag har.

1 gillning

Sorry jag missuppfattade :slight_smile: