Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

Jag hoppas det stämmer, den som lever får se :slight_smile:

Kortsiktig ja, säkert, kursen kommer säkert att hoppa trots saftig värdering pga köptryck.

På medellång sikt (1-3 år) ser jag hotet mot kursen den mycket höga vinsttillväxten som krävs för att motivera värderingen och helst mer dvs kursuppgång.

På lång sikt är min reservation kring affärsmodellens hållbarhet mht om det finns tillräckligt mycket bolag att suga upp under årtionden och med acceleration, samt att konstant kunna öka finansieringen av köp.

Jag är kluven.

  • Teckna och få lite tilldelning för att sälja snabbt är inte min melodi men skulle säkert kunna ge något kr men begränsat pga sannolikt låg tilldelning.
  • Teckna och lägga i byrålådan kanske, men det är på den sikten jag är mer tveksam pga värdering och affärsmodell.

Sen vet jag ärligt talat inte om det är lämpligt att lägga ut obekräftade rykten som bas för sin tro. Hade vi andra gjort det så hade vi fått på huvudet rejält av forumet :joy:

2 gillningar

Haha, sant. Så här då. Jag känner källan som jag fått info från, litar på hen. Hen sitter i marknaden, har tillgång till info samt fått info från andra som jag inte känner till. Därav att jag skriver som jag gör.

Sedan skriver jag ofta med fler brasklappar än jag behöver för att slippa onödig kritik. Visste tex ganska säkert att AFV hade fel om säljsiffrorna men skriver det hellre som en fråga än som påstående. För det finns alltid en risk att jag har fel. :thinking:

Borde kanske göra som i prognostävlingar, att man får uppge konfidensintervall för sin tro.

Sedan har vi klassikern:

Buy the rumour and sell on the news.

3 gillningar

:joy::+1: Så det var egentligen välinitierade källor som de hade sagt på Rapport.

Sen kan man ju alltid ”buy with the crowd and sell with the smart money” vilket för Storskogen just nu blir en all in eftersom alla verkar springa efter (i?) Storskogen.

Äh, va fasen, jag tecknar 5-10 X den post jag egentligen vill ha så får vi se var denna cirkus landar :grinning:

5 gillningar

Appropå finansieringen av köp så har Storskogen gjort 144 förvärv sedan starten och har nu 94 “affärsenheter”. Har de sålt något bolag på vägen och förstärkt kassan eller rör det sig enkom om fusioner och ev avvecklingar?

Och vad med skulderna!? Räntehöjningar sägs ju ligga nära i tiden… I halvårskiftet uppgick skulderna till 18 775 MSEK och tillgångarna till 27 546 MSEK (sid 67). Dvs soliditen ligger på 32%. Kommer förstärkas till 54% post money. Bra.

Skulderna ökar hela tiden så det är inte helt lätt att räkna på vad de betalar för ränta i genomsnitt. Men den ser låg ut. Finansnettot senaste kvartalet var -30 MSEK (sid F-2).

Nyhetssammanställning med de viktigaste artiklarna tänker jag.

Dagens Industri: “Blandade omdömen om Storskogen inför notering”

Blandade omdömen om Storskogen inför noteringen Storskogen delar expertkåren. En rundringning bland svenska kapitalförvaltare visar på tveksamhet över koncernens spretiga inriktning – och över den hyllade förvärvsstrategins hållbarhet.

”Det finns ingen affärsidé”, säger Lars-Erik Lundgren, som i sin roll som förvaltare på Aktie-Ansvar ställer sig tveksam till att teckna aktier i Storskogen. ”Vad är rörelsen här? De kan ju inte vara experter på allting. Jag vet inte riktigt hur jag ska räkna på det. Med den här förvärvstakten finns ingen historik”.

En förvaltare beskriver Storskogen som ett ”Indutrade på steroider” och påpekar att risken är hög.

Ulf Hedlundh som är vd för Svolder säger […] ”Det är konstigt att ett bolag plötsligt är dubbelt så mycket värt bara för att det hamnat i noterad miljö. Det är en ekvation jag inte får ihop”, säger han.

Dagens Industri: “Nio banker hjälper storskogen till börsen”

När konglomeratet Storskogen gör börspremiär till en värdering på 56 miljarder kronor kommer få aktier att finnas tillgängliga för handel.

Enligt ägardata från Holdings ligger EQT:s ”free float” nu på 25 procent, långt under snittet för storbolag på Stockholmsbörsen, som ligger på 69 procent. I Storskogens fall riskerar siffran att landa ännu längre än för EQT, på mellan 21,2 och 23,7 procent enligt en bedömning som bolaget tagit fram åt Di.

En liten free float vid börsnotering krattar för stora och kraftiga rörelser, enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt. ”Framför allt de första handelsdagarna. Det tycker jag vi sett prov på inte minst i några av årets börsnoteringar”, säger Frida Bratt.

Dagens Industri: “Storskogen lever på andras meriter – aktien noteras med massiv premie”

Storskogen borde skicka tackkort till Lifco, Indutrade och Addtech, när en av de största noteringarna någonsin på Stockholmsbörsen går av stapeln i nästa vecka. Det är nämligen på deras meriter som det höghastighetsförvärvande konglomeratets börsvärde på upp till 64 miljarder kronor vilar.

Serieförvärvare kan bli till stora succéer, de kan också bli till de största magplask. Går vi tillbaka tio år i tiden var konglomeratstrukturer mer eller mindre utdömda som företeelse. När finansmannen Carl Bennet börsnoterade Lifco i november för knapp sju år sedan låg värderingen på 11,6 gånger senaste årets rörelseresultat på ebita-nivå. Skulle motsvarande multipel rakt av appliceras på det nu börsaktuella Storskogen, skulle värdet vara nästan 80 procent lägre än vad bolaget och dess kader av finansiella rådgivare nu landat i.

För ett bolag som närmar sig 60 förvärv sedan årsskiftet – det kan jämföras med tolv för Lifco – blir det skevt att titta bakåt. Tillämpar vi Lifcos noteringsmultipel på Storskogens proformerade ebita är nedsidan bara omkring 60 procent. Då är det klasskillnad mellan Storskogen och börsens mest framgångsrika serieförvärvare.

Vem som helst kan sätta sprätt på en obligation och stapla förvärv på hög. Topptrion Lifco, Indutrade och Addtech har genomgående uppvisat en hög avkastning på sitt räntekrävande kapital. Rörelseresultatet (ebita) på rullande tolv månader motsvarar omkring 20 procent av sysselsatt kapital det senaste året. Motsvarande siffra för Storskogen är 10 procent.

Ett långt koppel av ankarinvesterare, med bland andra AMF och Swedbank Robur i spetsen, har löst biljett till denna omgång av finansiell blindbock. Nästan tre fjärdedelar av aktierna som bjuds ut är redan bokade och resten sägs ha svalts i ett nafs.

Det talar för aktien i det korta perspektivet, men samtidigt har de noterade förvärvskonglomeratens värderingar backat sedan priset spikades. Med ett rörelsevärde på 63 miljarder kronor är det inte ens lite lockande att teckna Storskogen på fundamentala grunder.

Affärsvärlden: “Storskogen: Vildvuxen serieförvärvare utan rabatt”

Någon röd tråd är svår att finna i portföljen, mer än att försäljningen främst sker i Sverige.

Lönsamheten på 11,8% är ovanligt god.

Utgår vi från den här vinstförmågan så säljs bolaget ut till EV/Ebita 29. Jämför vi det med andra förvärvsbolag (2022E som inkluderar kända förvärv) så är det viss premie. Förvisso kan Storskogen öka vinsten organiskt till 2022, vilket minskar premien. Men givet deras korta historik hade vi nog väntat oss en tydligare rabatt.

Företaget har den för serieförvärvare typiska affärsmodellen – investerar i små- och medelstora bolag i stabila branscher som sedan drivs självständigt i decentraliserad struktur. Prisnivån har varit kring 5,5 gånger rörelsevinsten. Högre under 2021 då större bolag köpts, cirka 9 gånger.

Antar vi att Storskogen hittar förvärv som tillför cirka 4-6 miljarder kr i årlig omsättning som håller lönsamhet i klass med bolagets målbild (10% ebita), så kan koncernen nå 4,4 miljarder ebita 2026. En multipel på 20x ger viss uppsida. Man behöver dock tro på en värdering närmare dagens, ca 25x, för att uppsidan ska locka på allvar. […] Det ska noteras att Afv sannolikt räknar med en lägre förvärvstakt än vad bolaget själva siktar på.

I vårt scenario ser inte uppsidan bra nog (5% per år) för att teckna aktien. Men Afv har säkert räknat för oambitiöst på förvärvstakten. Storskogen drivs som om ledningen hittat ett recept att investera väldigt mycket mer kapital i serieförvärvar-modellen än andra lyckas med. Om det visar sig hållbart kommer stora värden skapas. Kanske blir skogen första globala serieförvärvaren?

Hopp om det plus den massiva uppbackningen från nio rådgivarbanker kan nog göra IPO:n okej. Vi avstår ändå från att teckna. Historiken är kort, vi ser begränsad rabatt mot redan högvärderade jämförelsebolag och har frågetecken för hur hållbart bygget är. Det är uppbyggt i en marknad med hög och tilltagande konkurrens om förvärvsobjekt.

Affärsvärlden: “Fyrtal i flaggor för Storskogen”

Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor, en för komplext erbjudande, en för rabatterad emission tätt inpå IPO, en för val av rådgivare och en för storaffär inför IPO.

Börsveckan: “Grisen i säcken”

Nyhetssammanställning med de viktigaste artiklarna tänker jag.

Dagens Industri: “Blandade omdömen om Storskogen inför notering”

Blandade omdömen om Storskogen inför noteringen Storskogen delar expertkåren. En rundringning bland svenska kapitalförvaltare visar på tveksamhet över koncernens spretiga inriktning – och över den hyllade förvärvsstrategins hållbarhet.

”Det finns ingen affärsidé”, säger Lars-Erik Lundgren, som i sin roll som förvaltare på Aktie-Ansvar ställer sig tveksam till att teckna aktier i Storskogen. ”Vad är rörelsen här? De kan ju inte vara experter på allting. Jag vet inte riktigt hur jag ska räkna på det. Med den här förvärvstakten finns ingen historik”.

En förvaltare beskriver Storskogen som ett ”Indutrade på steroider” och påpekar att risken är hög.

Ulf Hedlundh som är vd för Svolder säger […] ”Det är konstigt att ett bolag plötsligt är dubbelt så mycket värt bara för att det hamnat i noterad miljö. Det är en ekvation jag inte får ihop”, säger han.

Dagens Industri: “Nio banker hjälper storskogen till börsen”

När konglomeratet Storskogen gör börspremiär till en värdering på 56 miljarder kronor kommer få aktier att finnas tillgängliga för handel.

Enligt ägardata från Holdings ligger EQT:s ”free float” nu på 25 procent, långt under snittet för storbolag på Stockholmsbörsen, som ligger på 69 procent. I Storskogens fall riskerar siffran att landa ännu längre än för EQT, på mellan 21,2 och 23,7 procent enligt en bedömning som bolaget tagit fram åt Di.

En liten free float vid börsnotering krattar för stora och kraftiga rörelser, enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt. ”Framför allt de första handelsdagarna. Det tycker jag vi sett prov på inte minst i några av årets börsnoteringar”, säger Frida Bratt.

Dagens Industri: “Storskogen lever på andras meriter – aktien noteras med massiv premie”

Storskogen borde skicka tackkort till Lifco, Indutrade och Addtech, när en av de största noteringarna någonsin på Stockholmsbörsen går av stapeln i nästa vecka. Det är nämligen på deras meriter som det höghastighetsförvärvande konglomeratets börsvärde på upp till 64 miljarder kronor vilar.

Serieförvärvare kan bli till stora succéer, de kan också bli till de största magplask. Går vi tillbaka tio år i tiden var konglomeratstrukturer mer eller mindre utdömda som företeelse. När finansmannen Carl Bennet börsnoterade Lifco i november för knapp sju år sedan låg värderingen på 11,6 gånger senaste årets rörelseresultat på ebita-nivå. Skulle motsvarande multipel rakt av appliceras på det nu börsaktuella Storskogen, skulle värdet vara nästan 80 procent lägre än vad bolaget och dess kader av finansiella rådgivare nu landat i.

För ett bolag som närmar sig 60 förvärv sedan årsskiftet – det kan jämföras med tolv för Lifco – blir det skevt att titta bakåt. Tillämpar vi Lifcos noteringsmultipel på Storskogens proformerade ebita är nedsidan bara omkring 60 procent. Då är det klasskillnad mellan Storskogen och börsens mest framgångsrika serieförvärvare.

Vem som helst kan sätta sprätt på en obligation och stapla förvärv på hög. Topptrion Lifco, Indutrade och Addtech har genomgående uppvisat en hög avkastning på sitt räntekrävande kapital. Rörelseresultatet (ebita) på rullande tolv månader motsvarar omkring 20 procent av sysselsatt kapital det senaste året. Motsvarande siffra för Storskogen är 10 procent.

Ett långt koppel av ankarinvesterare, med bland andra AMF och Swedbank Robur i spetsen, har löst biljett till denna omgång av finansiell blindbock. Nästan tre fjärdedelar av aktierna som bjuds ut är redan bokade och resten sägs ha svalts i ett nafs.

Det talar för aktien i det korta perspektivet, men samtidigt har de noterade förvärvskonglomeratens värderingar backat sedan priset spikades. Med ett rörelsevärde på 63 miljarder kronor är det inte ens lite lockande att teckna Storskogen på fundamentala grunder.

Affärsvärlden: “Storskogen: Vildvuxen serieförvärvare utan rabatt”

Någon röd tråd är svår att finna i portföljen, mer än att försäljningen främst sker i Sverige.

Lönsamheten på 11,8% är ovanligt god.

Utgår vi från den här vinstförmågan så säljs bolaget ut till EV/Ebita 29. Jämför vi det med andra förvärvsbolag (2022E som inkluderar kända förvärv) så är det viss premie. Förvisso kan Storskogen öka vinsten organiskt till 2022, vilket minskar premien. Men givet deras korta historik hade vi nog väntat oss en tydligare rabatt.

Företaget har den för serieförvärvare typiska affärsmodellen – investerar i små- och medelstora bolag i stabila branscher som sedan drivs självständigt i decentraliserad struktur. Prisnivån har varit kring 5,5 gånger rörelsevinsten. Högre under 2021 då större bolag köpts, cirka 9 gånger.

Antar vi att Storskogen hittar förvärv som tillför cirka 4-6 miljarder kr i årlig omsättning som håller lönsamhet i klass med bolagets målbild (10% ebita), så kan koncernen nå 4,4 miljarder ebita 2026. En multipel på 20x ger viss uppsida. Man behöver dock tro på en värdering närmare dagens, ca 25x, för att uppsidan ska locka på allvar. […] Det ska noteras att Afv sannolikt räknar med en lägre förvärvstakt än vad bolaget själva siktar på.

I vårt scenario ser inte uppsidan bra nog (5% per år) för att teckna aktien. Men Afv har säkert räknat för oambitiöst på förvärvstakten. Storskogen drivs som om ledningen hittat ett recept att investera väldigt mycket mer kapital i serieförvärvar-modellen än andra lyckas med. Om det visar sig hållbart kommer stora värden skapas. Kanske blir skogen första globala serieförvärvaren?

Hopp om det plus den massiva uppbackningen från nio rådgivarbanker kan nog göra IPO:n okej. Vi avstår ändå från att teckna. Historiken är kort, vi ser begränsad rabatt mot redan högvärderade jämförelsebolag och har frågetecken för hur hållbart bygget är. Det är uppbyggt i en marknad med hög och tilltagande konkurrens om förvärvsobjekt.

Affärsvärlden: “Fyrtal i flaggor för Storskogen”

Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor, en för komplext erbjudande, en för rabatterad emission tätt inpå IPO, en för val av rådgivare och en för storaffär inför IPO.

Börsveckan: “Grisen i säcken”

Källa: Börsveckan: Att köpa grisen i säcken | Placera

4 gillningar

Ny artikel precis nu också där “DI avslöjar” att Karl-Johan Persson storsäljer:

1 gillning

Några kommentarer kring flaggorna i artikeln:

När det kommer till den första flaggan, för komplext erbjudande, görs i samband med aktuell IPO A-aktieinlösen och A-aktiekonvertering för grundarnas ägande. Största säljare av aktier i erbjudandet sker samtidigt genom ett bolag (Storskogen Sellco) som samlat ihop aktier från ett flertal ägare. Vilka ägare som ingår i detta bolag framgår inte. Det är inte lätt att följa ägarförändringarna i denna IPO och IPO-guiden hissar därför en flagga.

Som jag upplever det från min sida är följande. Daniel Kaplan ökar sitt ägande. Andra delägare behåller eller minskar sitt ägande lite. Tendens är att äldre ägare (Ronnie) säljer och yngre (Daniel och Alexander) behåller eller ökar.

SellCo är säljbolaget där man har poolat aktierna från alla mindre ägare. Storskogen hade innan notering ca 1400 delägare. Ca 700 av dessa var säljande ägare eller anställda i företag man förvärvat. Resterande 700 ägare är externa ägare som vi. Dessa 1400 ägare hade enligt aktieägaravtal och överenskommelse rätt att sälja max 30 % av sitt innehav. Resterande 70 % är det nämligen lockup på i 6 månader. Ledningen som har A-aktier har lockup 12 månader. Intresset var svalt då “endast” 13 % såldes av befintliga ägare till SellCo.

Komplexiteten beror också i A-aktiekonverteringen som Affärsvärlden missade i sin första version, därefter lade på flaggan för komplext erbjudande. Se historik ovan i tråden.

Vad gäller den andra flaggan, för rabatterad emission tätt inpå IPO, har Storskogen bara i år genomfört 14 nyemissioner. Justerat för split har teckningskurserna i dessa emissioner varit i intervallet 12,50 till 25 kronor. Det betyder att aktuell IPO-kurs om 38,50 kronor per aktie är 50-200% högre än tidigare gjorda emissioner i år.

Det här ställer jag mig också frågande till. Vi har varit ägare sedan våren 2020. Sedan dessa har det varit följande emissioner mot alla ägare - det vill säga att jag inkluderar inte riktade emissioner till säljande företagsledare eller personal.

  • Våren 2020: 7,5 kr omräknat med split.
  • Vintern 2020: 12,50 kr
  • Vår/Sommar 2021: 25,00 kr (minsta ticket 50 Mkr och onoterat-värdering)
  • Höst 2021: 38.50 kr (börsnoterings-värdering)

Det vill säga tre emissioner som varit öppna. Ja, den på 25 kr i våras kan ses som lite nära inpå. Men å andra sidan var det sista värderingen som onoterat bolag och minsta posten var 50 Mkr…

Den tredje flaggan, för val av rådgivare, hissas då Storskogen har bullat upp med Carnegie, Goldman Sachs, J.P Morgan, BNP Paribas, DNB, Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank. Det är för mycket av det goda. Att städsla nio tunga rådgivare för en i globala termer liten IPO ger intryck av lite för stort fokus på att maxa själva noteringen. Hälften så många rådgivare borde räcka. Det är inte en svartvit sak och det är så klart bra med fina rådgivare men sammantaget blir det ändå en flagga.

Hänger i min värld ihop med:

Storskogen Group AB (publ) har den 24 september 2021 ingått ett nytt, icke-säkerställt facilitetsavtal avseende en s.k. syndicated multicurrency revolving credit facility från ett internationellt banksyndikat. Kreditfaciliteten uppgår till en miljard euro och har en löptid om tre år, med en förlängningsoption om upp till ytterligare två år.

och framförallt:

Det internationella banksyndikatet består av Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Swedbank, BNP Paribas, Svensk Exportkredit, Goldman Sachs, JP Morgan och NatWest. Kreditfaciliteten är föremål för sedvanliga villkor för utbetalning, däribland att det avsedda offentliga erbjudandet och upptagandet till handel av B-aktierna i Storskogen på Nasdaq Stockholm fullföljs.

Likhet mellan syndikeringsbankerna och bookrunners? :thinking:

Vad gäller den tredje flaggan, för storaffär inför IPO, har Storskogen bara i år tillträtt eller ingått avtal om 57 förvärv. Enligt den proforma som finns i prospektet har gjorda förvärv i närtid mer än dubblad nettoomsättningen och vinsten i bolaget. De många och sammantaget stora förvärven gör att Affärsvärldens IPO-guide hissar en flagga.

Rimligt, samtidigt är det ju deras affärsidé.

2 gillningar

Ja, jag är ju en av de som varit hälsosamt skeptisk här i tråden, och är medveten om riskerna. Men så missade jag också LIFCO helt.

Jag tänker att jag vill ha en bevakningspost i lekhinken på förhoppningsvis 200 aktier men då får man väl teckna sig för 1000-2000 aktier. Får man allt ja då får man ju hoppas på att den hoppar upp.

Vi får se hur dett avlöper :wink:

2 gillningar

Hernhag på Privata Affärer är också negativ:

1 gillning

Apropå DI om KJ Perssons försäljning: Just den här artikeln är ju något av ett lågvattenmärke faktiskt. Att ett bolag som investerar i onoterade bolag, efter nio års ägande säljer 20% av innehavet (när bolaget noteras, och med fin värdeutveckling) är ju precis som det är tänkt. Att då rubricera det som ”storförsäljning” och ”avslöjande”, det är ju bara pinsamt för såväl journalist som redaktör.

11 gillningar

Dessutom står det väl i prospektet. Så förstår inte riktigt vad ”avslöjande” innebär just här …

8 gillningar

Haha. Har aldrig varit så villrådig inför en notering. Jag brukar i princip alltid gå in med köp/sälj för håller inte med aktier överlag. Gått bet ibland men då har jag lärt mig att se signalerna. Här vet jag inte riktigt. Flera tunga aktörer avråder från köp men låg free float och maffigt övertecknad och många extremt tunga ankarinvesterare som dessutom signat upp för väldigt stor andel.

3 gillningar

Verkligen, kommer bli sjukt spännande att se vart det här tar vägen den första tiden. +30% eller -30%? Känns verkligen som ett roulettehjul att teckna den här IPOn.

Och blir ännu mer spännande att se hur Storskogen lyckas med sina förvärv de kommande åren. Som många påpekat är det unikt att vara så spretig och trycka gasen i botten så hårt. Verkligen bära eller brista.

1 gillning

Jag har ett sjusiffrigt bet under lockup i minst 6 månader i en viss riktning… :rofl::joy:

6 gillningar

Läste igenom tråden och kände att jag ville belysa Storskogen Sellco AB.

Före noteringen fick alla 1 400 aktieägare frågan om de ville sälja aktier. Man fick då ange en procentsats av sina aktier som man ville sälja. Gjorde man inget blev siffran noll. Förhoppningen var att befintliga ägare skulle sälja 20-30 % av sina aktier.

Dessa skulle sedan användas vid IPO:n. Jag personligen köpte mina aktier våren 2021 och var inte bunden på något sätt. Hur det ligger till med personer som sålt sina bolag och fått betalt i aktier vet jag inte.

Min spontana känsla var att vi inte kom upp till 20-30 % och därför trycktes det nya aktier inför IPO. Måste säga att artikeln om att K-J Persson säljer stort är missvisande.

Sen är jag tveksam till Storskogens affärsidé men hoppas att jag ska få fel över tid. Är Kaplan och gänget giriga? Japp! Tror spontant att de hade tjänat mer pengar om de lagt kursen på 25 kr och väntat ett år. Tror i det stora hela att det blir bra ändå.

Kan man inte räkna på det baklänges? SellCo:t säljer 151 726 136 aktier. Det motsvarar väl 15 172 614 aktier innan splitten. Enligt Q2-rapporten hade man 116 316 934 aktier. Det vill säga att om vi dividerar dessa två så säljer befintliga ägare:

  • 15 172 614 / 116 316 934 = 13 %

av befintliga aktier. Trots att i princip alla har ganska stora vinster. ,

Ja.

Säg gärna något mer. Nyfiken. :slightly_smiling_face:

Delar inte den uppfattningen. De cashar ju inte in. Tvärtom. Kaplan är nettoköpare, Alexander Bjärgård är oförändrad och den som säljer är Ronnie där jag ryktesväg har hört att det är till följd av ålder. Peter har jag inte hört något om men han säljer en liten andel enligt prospektet.

När jag lyssnade på Kaplan i våras så ville han köpa för långt mer än han gjorde. Min egen personliga spekulation är att han drog ner det för att just inte vara girig. Men det är egen spekulation.

Di avslöjar, denna gången läste vi faktiskt innantill… :rofl:

Köpte mina aktier i april eller maj för 250 kr (innan splitt). Vet inte vad bolaget gjort sedan dess som motiverar ett värde på 38,50 kr. Du kanske har något teori? Har inget emot att tjäna pengar men har själv svårt att förstå.

Angående affärsidé så är jag tveksam till vilket värde de ska tillföra bolagen de köper.

Kan Kaplan köpa en skvätt och få det att se äkta ut? Jag säger nej. Hans tidigare innehav är det som är av betydelse.

Jag säger inte att jag har rätt utan detta är min personliga åsikt. Tror att många kommer vara glada den 6 oktober.

Hur tänker du? 150 Mkr är ändå 150 Mkr hur man än vänder och vrider på det tänker jag. :roll_eyes:

Vilket värde tänker du att de borde tillföra?