Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

Kanske, men det hade nog fört med sig sina egna problem som att varit kursdrivande - vore alla köp under två hela dagar vid dagens genomsnittsvolymer.

Ja. Det kan man säga.

Ja. Att betala med aktier är ”dyrt” och oföddlaktigt jämfört med tex banklån / kontanter som bolaget har miljarder av.

Kaplan har sagt det i sina frågestunder.

2 gillningar

Okej, ja det förändrar ju saken en del. Eller rättare sagt rätar ut frågetecknen kring vad incitamentet var till den riktade nyemissionen. Låter ju även fullt rimligt att en nyemission är förenad med en hel del administration och annat som kostar pengar, och att de därför betalar kontant (från kassa eller genom lån). Och 100 miljoner? Nej om/när Storskogen gör en nyemission i en traditionell mening så rör det sig med all säkerhet om betydligt större summor än så.

Får ge dig att kommunikationen tydligen inte alltid är klockren. En sån här sak, om hur förhandlingarna gick till, borde kommunicerats i pressmeddelandet, utöver genom ”frågestunder” (som inte alltid är öppna). Om man nu ska gå in på sådana detaljer överhuvudtaget.

1 gillning

Vad menar du? Det är ju exakt det som står i pressmeddelandet sen var det ju du som valde att tolka informationen på ett helt annat sätt och drog det även till att vara negativt.

2 gillningar

Var det riktat till mig? Vilket menar du? Utveckla gärna.

Ja, ovan här i tråden så spekuleras det till höger och vänster kring denna emission, vilket syfte den har, huruvida det är negativt eller inte etc. Jag är inte med på vad som är otydligt här och förstår heller inte varför informationen tolkas som negativ. Sorry om det lät som ett påhopp :slight_smile:

4 gillningar

Det lät inte som ett påhopp, jag förstod bara inte vad du menade :slight_smile:

I pressmeddelandena framgår att köpet delvis finansieras genom aktier. Tekniskt sett en riktad nyemission.

Vad som inte framgår, vad jag kan se, är vad som är orsaken till detta upplägg. Man kan ju rent hypotetiskt exempelvis tänka sig att Storskogen hellre har kvar pengarna i kassan. Eller att det var säljarna som hellre ville ha aktier än kontanter. Vad jag förstår på Jan rör det sig alltså om det senare.

Även om det ”bara” rör sig om lite drygt 100 miljoner så hade jag tagit det första alternativet som en negativ nyhet.

Det är det frågetecknet jag menar har rätats ut.

1 gillning

Ni som har fyllt på innan lockupen är över, skulle gärna vilja höra era tankar kring detta. Själv tänker jag att det finns en överhängande risk för säljtryck på måndag.

1 gillning

Pang boom krasch. Längsta tråden i forumet? :slight_smile:
Lekhinken och Storskogen för mig = sant. Håller de tills de dubblats i pris :+1: .

2 gillningar

Vi får se. Jag tror att risken är överdriven. Att lock-upen löper ut är vida känt, och jag undrar om marknaden kanske snarare överskattat än underskattat säljtrycket. I någon mening är det väl hur som helst inprisat.

Personligen tror jag inte det är särskilt många som tecknade före ipo som är sugna på att casha hem på de här nivåerna. Hade varit en annan sak om kursen hade varit högre, säg runt noteringskurs.

Om man tror att marknadens oro är överdriven kan man ju se det som köpläge.

1 gillning

@Martin_Soderberg
Med reservation för att jag brukar ha fel ungefär hälften av gångerna jag försöker förutse kursrörelser på kort sikt:

Jag tror att marknaden har överdrivit det förväntade säljtrycket när lock up perioden släpper, borde enligt mig vara få gamla ägare som säljer på dessa nivårena.

Jag var inte med på saminvesteringsprojektet, utan har köpt mina aktier efter IPO.

3 gillningar

Facit får vi ju på tisdag då plåstret rivs av. Som Kaplan sa i någon intervju - vi får se om det är ett plåster eller en brasiliansk vaxning. :joy:

Oavsett så tror jag att det är bra att osäkerhetsfaktorn försvinner så att folk kan släppa taget och fokusera på annat. Tydligen är det mycket ”snack på stan” och aktien är en het och kontroversiell potatis.

Bara jag som är dum nog att ta position i förväg och inte vara tyst om det. Anledningen till det har jag ju skrivit ovan att jag kan tänka mig sitta på aktien i både 1, 2, 3 eller flera år och då tror jag att marknaden börjar väga aktien (titta på siffror) istället för att värdera den i en popularitetstävling. :roll_eyes:

Men jag kommer säkert ha fel. Därför är det enda jag med gott samvete kan rekommendera är att plocka fram :popcorn:och se mig göra bort mig i realtid. :joy:

Med det sagt…

Provprat / spekulation
Jag själv lutar att sannolikheten - utan några belägg - är något högre att det inte händer så mycket efter en initial oro / avvaktan. Det är i alla fall det jag satsat pengar på genom att ta position förra veckan (utöver min position som är i lockup) istället för att vänta till nästa vecka (och som jag just nu är -43 000 sek back på, se lovade ha fel och bjuda på :popcorn:)

En del tidigare ägare jag har pratat med kommer sitta på aktien och har tackat nej till att sälja stora poster (10 - 100 Mkr), men Coeli gick ut i fredags med en halvt dold säljrekommendation till sina PB-kunder. Om jag subjektivt skulle sammanfatta deras mejl (som var bra):

  • Det finns uppsida i aktien i jämförelse med Indutrade och Lifco men ingen vet hur lång tid det tar och priset på aktien just nu tyder på en osäkerhet hur marknaden ska förhålla sig till bolaget

  • Vi tycker du ska sälja så att Storskogen blir en normal position i din portfölj (så att du också kan köpa andra investeringar som vi vill erbjuda dig) eftersom sannolikheten är att du har gjort en stor vinst.

  • om du ska sälja, sälj som månadssparande över flera månader.

Det som jag upplever talar emot en stor försäljning av gamla ägare, tänker jag är

  • att samma investerare som är under lockup kunde ju sälja i höstas men mindre än hälften av aktier som kunde säljas såldes. Många som ville sälja sålde och plockade hem den initiala investeringen och bara ligger kvar med ”vinstpengar” (några få sålde allt men många köpte fler aktier som dock inte var under lockup efteråt)

  • vi som ägt aktien länge har sett den hovra på 50-60 kr och varför då sälja på hälften om man inte måste? Tror en psykologisk nivå är 38 kr (IPO-kursen) dvs hade vi legat där hade vi nog haft en ökad sannolikhet för sälj

  • om man ligger under lockup är sannolikheten stor att man har följt bolaget genom presentationer och analyser under de senaste två åren och har sett att bolaget växt och gjort det men sagt. Idag är det ju dubbelt så stort som för 12 månader sedan. Dvs man köpte för samma pengar halva bolaget då.

  • nu vet jag inte andelen som äger som PB-kunder men jag vill minnas att en majoritet av aktierna som var under lockup ligger hos gamla säljare av bolag till Storskogen / Storskogens anställda. Tror att incitamentet hos dessa borde vara lågt att sälja.

  • säljare av bolag till Storskogen (Swedwise) har villkorat försäljning av det egna bolaget med att få 103 Mkr i aktier. Varför ta betalt i aktier som säljare kan man fråga sig? :thinking:

Det som skulle tala för en försäljning (men lika gärna kan tala emot) är att många ligger med vinstpengar. Den andra anledningen är att befintliga ägare skulle vara missnöjda - jag tror nog många är besvikna på kursen - men på tex. Carnegies möte var det ju ingen av 100 personer som uttryckte något missnöje med bolaget. Dvs jag ser inte att man skulle sälja som en missnöjesyttring.

Osäkerheten här är hur de stora institutionella ägarna agerar - tex AMF, Robur, Länsförsäkringar. AMF ligger sannolikt med stor vinst (de köpte in sig på 12,5 kr), LF likaså men tex Robur kom in på 38 kr. Frågan är om de kan sitta med en förlust på 50 %. Särskilt som aktien är lite kontroversiell. Säljer de på grund av att de utvärderas på kort sikt så kan kursen absolut falla, å andra sidan så görs sådana försäljningar institutioner mellan. Men finns inte institutioner på köpsidan så är inte ens en kollaps uträknad. Jag bedömer det som dock låg risk men man vet ju aldrig.

Kommer som vanligt vara helt självklart i efterhand, men nu när man sitter med ofullständig information så är osäkerheten stor. Men det är ju osäkerheten som man som investerare får betalt för. Ingen osäkerhet eller ingen risk, inte heller någon möjlighet till vinst. Spännande tider. Ska nog även ta fram :popcorn: själv. :joy:

11 gillningar

Tänk Jan bara på att jag har patent på smaylis :grin::joy:. Rena aktier äger jag inte men tänk lite på smaylis tack :heart_eyes::face_with_hand_over_mouth:.

4 gillningar

Hur många aktier fick säljas dagen innan?

1 gillning

Är väl runt 1,6 miljarder aktier i Storskogen.
Så om all lockup försvinner borde det vara 600 miljoner som är tillgängliga nu.

Har dock inte koll om där finns fler aktier i lockup.

Tack. Jo har för mig att jag hört att typ företagsledningen är under lockup till i höst. Ja då är det en hel del, stor skillnad av de tillgängliga aktierna

Yes. Från prospektet sid 166 så har alla A-aktieägare dvs företagsledningen lockup i 360 dagar. Ca 250 miljoner aktier.

Otur när jag tänkte här. Robur köpte på sig i notering tillsammans med andra institutioner, de ligger back om de har hållit tills nu - men! - de har kunnat sälja när som helst så det borde inte påverka.

AMF / LF som legat med lockup borde fortfarande ligga med vinst.

1 gillning

Känns som att aktien bör komma in i fler index och därmed bör fler fonder köpa på sig.

Har du koll på vilka index den redan finns i och vilka den bör komma in i över tid?

Att fonder ska börja tradea Storskogen låter lite långsökt även för mig som anklagats för att prata ner kursen för att jag skulle blankat aktien :upside_down_face:

Problemet med fondbolagen är ju att de beter sig som passiva indexförvaltare men tar betalt som om de vore aktiva på riktigt. Jag ser det som osannolikt att de skulle sälja, alldeles oavsett om de har ett bra eller dåligt resultat att realisera.

2 gillningar

Det skall bli skönt när lockup är över. Det blir otroligt tråkigt om den dyker ännu mer! Men samtidigt har jag tänkt att äga dessa aktier väldigt länge och förhoppningsvis växer skogen till sig över 10-15 år.

4 gillningar

Min taktik för idag och imorgon:

  1. Inte logga in på Avanza.

  2. HODL

6 gillningar