Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

haha jag kan lägga till fler, men blir bara 2,250000000 … :joy:

5 gillningar

Jomenalltså… stäng av mobilen. Ta vara på basketmatchen med dottern. :basketball:

:+1::sunny::hugs:

3 gillningar

Tack för svar. Jag är dock inte övertygad.

Finns det något vetenskapligt belägg för detta? Du ger ett exempel,

[…] marknaden straffade aktien ganska hårt.

men hade det verkligen med analytikerna(s analyser) att göra?

1 gillning

Min tes är att det bidrog. Man levererar en superrapport men har inte informerat om tex lagerförändringar och engångskostnader för etablering av tex utländska kontor med personal för ytterligare tillväxt och marknaden tittar på analyserna, tittar på rapporterna, ser att de diffar åt det sämre hållet och sänker aktien.

Det pratar ju in i ”storyn” om att aktien är svår att förstå, att Storskogen är en snårskog och allt annat. Kontentan enligt mig - subjektivt - är att marknaden tror inte på bolaget just nu.

 • man tror inte att tillväxt kan fortsätta i 50+%-takt
 • man tror inte att man kommer kunna köpa tillräckligt bra bolag
 • man tror inte att man kommer vara värdeskapande i tillväxten
 • man tror inte att man kommer kunna göra det utomlands
 • man förstår inte hur saker hänger ihop inom företaget (man köper vad som helst)
 • man tror inte att de köpta bolagen kommer utvecklas bättre inom storskogen än utanför
 • man tror inte att storskogen kommer kunna finansiera sig lika billigt som nu när räntan ökar
 • man tror inte att värde skapas bara genom att köpa massor av bolag
 • man tror inte att multipelarbitrage kommer fungera i framtiden
 • etc

Många säger rakt ut att man inte ens vet vilken typ av bolag det är. Är det en häst, elefant eller zebra sa en kontakt inom finans till mig häromveckan. Lägg dessutom till att det blivit en infekterad aktie som man inte vill uttala sig om för att slippa få ”skit”. Kanske inte så konstigt att den värderats ner.

Storskogen gör på ett sätt inget nytt. Man gör samma sak som andra stora bolag allt från Assa Abloy, Indutrade mfl gjort. Det som skiljer sig med Storskogen är att man har tagit det till nästa nivå. Man gör det större, snabbare, i fler geografier och branscher.

Notera att mitt case inte bygger på att Storskogen ska göra något nytt. De ska i mitt case bara göra det som de har gjort de senaste 5 åren i en något lägre takt än vad de själva säger. Med dagens aktiepris behöver de inte ens lyckas för att det ska vara ett rimligt värderad aktie. Men, lyckas de så blir det här ett bra case över tid om de så bara skulle betraktas som ett ”vanligt” bolag som man förhåller sig till neutralt.


Disclaimer: Jag vill särskilt påminna läsaren om att inlägget utgör mina personliga åsikter, tolkningar och slutsatser och ska inte på något sätt ses som en investeringsrekommendation. Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Du uppmanas härmed att alltid göra din egen analys innan du väljer att investera i en enskild aktie eller fond och aldrig investera mer än vad du ekonomiskt klarar av att förlora. Jag vill även belysa att jag har ett finansiellt intresse i egenskap av investerare och/eller aktieägare

5 gillningar

Byggt upp en liten DCF för Storskogen utifrån det case:t och dem siffror som redovisats tidigare :slight_smile: Är en 3-stage DCF, där vi gör en prognos i 5 år där bolaget växer fort. Kommande 5 år växer bolaget enligt deras “Stable Fundamental Growth Rate”, och sen avslutar med ett terminalvärde där jag räknar att om 10 år så växer Storskogen i linje med ekonomin i övrigt.

Kan finnas lite fel, men tror att jag inte missat något :slight_smile: Säkert någon här på forument som tycker det är intressant :see_no_evil:

EDIT: Siffrorna i färg i mitten är lite olika scenarion, beroende på Marknadsrisk-premien, bolagets lönsamhet i form av RoIC samt relativa risken uttryckt här i Beta :slight_smile:

15 gillningar

Jag tror du får kommentera din Excel för oss dödliga. Det här är mina slutsatser från din kalkyl. :blush:

Baserat på din beräkning (kolumn B) så kommer du fram till att DCF-värdet är 74 kr. På den lägger du en margin-of-safety på 25 % vilket gör att du landar i att en korrekt DCF-värdering, borde vara 56 SEK (=74-74 x 0,25). Det vill säga mer än 100 % upp från fredagens stängningskurs på 22.90 SEK. Korrekt @Andre_Granstrom?

Som sanity-check - ligger väl ganska nära Kepler / Swedbanks analys på 52 SEK:

I den första fasen - 2022E till 2026E - räknar du med ca 50 % tillväxt på Netprofit och i Second stage med 10 % (RoIC). Korrekt?

Det jag däremot inte hänger med på hur jag ska tolka det här. Hänger det ihop med åren? Eller är det fristående från dem? Vad är det som jag tittar på?


Disclaimer: Jag vill särskilt påminna läsaren om att inlägget utgör mina personliga åsikter, tolkningar och slutsatser och ska inte på något sätt ses som en investeringsrekommendation. Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Du uppmanas härmed att alltid göra din egen analys innan du väljer att investera i en enskild aktie eller fond och aldrig investera mer än vad du ekonomiskt klarar av att förlora. Jag vill även belysa att jag har ett finansiellt intresse i egenskap av investerare och/eller aktieägare

Hej Jan, det stämmer. Dock har jag satt relativa risken till 2, dvs dubbelt så riskfyllt som normalbolaget vilket troligen är ganska konservativt. Har mest att göra med att det blev kvar från när jag matade in all data till dem olika scenarion. Svårt att säga vad relativa risken är, men 1-1.5 är rimligt än sålänge :slight_smile:

På andra frågan, i första stadiet har vi ej en linjär tillväxt, utan det bygger på samtal med Niklas, forskning kring antalet förvärvsobjekt på lämpliga marknader, tillgång till kapital och antaganden kring priset på förvärven :slight_smile: Du har förstått rätt angående stadie 2.

Det sista är fristående från åren. Där har du tester på RoIC (dvs tillväxten i stadie 2) och olika marknadspremier beroende på hur riskvillig investerare är. Testar även att låta den relativa risken, beta, variera från 1 (dvs Storskogen är lika riskfyllt som ett snittbolag) till 2 (dubbelt så riskfyllt). Då får vi fram ett spann av priser, blir som en känslighetsanalys

1 gillning

Kan du inte ge några exempel på tolkningarna? Hur tolkar jag de olika axlarna ROIC / MRP? Vad är rimligt?

Jag fattar att respektive block handlar om hur riskfyllt det är. Dvs. att det är som följer:


Disclaimer: Jag vill särskilt påminna läsaren om att inlägget utgör mina personliga åsikter, tolkningar och slutsatser och ska inte på något sätt ses som en investeringsrekommendation. Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Du uppmanas härmed att alltid göra din egen analys innan du väljer att investera i en enskild aktie eller fond och aldrig investera mer än vad du ekonomiskt klarar av att förlora. Jag vill även belysa att jag har ett finansiellt intresse i egenskap av investerare och/eller aktieägare

Absolut!

Om vi börjar med MRP, så kan vi dels kika vad snittet legat på för aktier. Är ca 5.5%, dvs aktiers avkastning över riskfria räntan.

Ju högre riskaptit, desto lägre premie. Jag har räknat ut ett antal implicita riskpremier i kolumn A under “Market Equity Risk Premia”. Det är rimligt att idag räkna någonstans mellan 4.25% till 5.5%.

RoIC är svårare, men praxis är att dels titta på historiken (RoIC har en tendens att gå som en pendel) samt kika på konkurrenterna för att få en förståelse för hur branschen som helhet presterar.
bild

Senaste 4 åren har Storskogen levererat ca 9.9% RoIC i snitt (använder dock EBIT istället för vinst). Istället för att snöa in sig för mycket på siffrorna skulle jag ställa mig frågan: Vad är rimligt att bolaget växer med under den perioden? Jag skulle säga att 8-9% är troligt. Kikar vi på andra serieförvärvares resor så är detta ett rimligt antagande. Även värt att nämna att de ligger under sina peers när det gäller avkastning på investerat kapital.

EDIT: Försöker svara så gott jag kan, kanske utvecklar mer senare. Står och drar ihop en Carbonara och vill inte råka koagulera ägg-parmesan-pecorino blandingen

6 gillningar

Klockan 23:26? *boss level*… Du vet att “Photo or it didn’t happen” gäller… :joy:

5 gillningar

Haha så går det när sambon är i stallet hela dagen!

Här har du det scenariot jag ser som troligast.
steg för steg:

 1. Prognos för kommande 5 år (2022 - 2026) baserat på möjlig förvärvstakt, multiplar bland förvärven, lite samtal med Niklas & långa nätter med att undersöka SME (Small & Medium Enterprises) ute i Europa.

 2. Fastställa vad riskfria räntan ligger på idag. Använder Svenska 10-åringen, en riskfri ränta på 1.61%. Det ger oss även förväntad “Perpetual Growth Rate” på ekonomin, har historiskt varit en riktigt bra proxy för det.

 3. Fastställa vad bolaget betalar för att låna pengar (3%), ett estimat av den relativa risken i bolaget (beta = 1.5) samt vilken skattesats bolaget betalar (för att få med skatteskölden på räntekostnader).

 4. Fastställa hur bolaget är kapitaliserat, får det till 20% skulder och 80% eget kapital.

 5. Från allt detta kan jag räkna ut en WACC, ett avkastningskrav. Med mina antaganden landar vi på 6.9% per år. Detta är vad marknaden bör kräva. Det kan låta lågt, men kom ihåg att vi jämför med relativt låga räntor, och en halvdyr börs.

 6. Räkna ut en hållbar RoIC som proxy för en stabil tillväxtperiod efter den snabba tillväxten. Kikat på LIA & andra serieförvärvare, vad jag tror framåt, samt hur Storskogen presterat tidigare. 5-10% är inom normen för ett normalt bolag, för högt så börjar konkurrens flockas till den branschen. Jag lägger mig på 8%, då jag tror serieförvärvare som helhet ska ned något i deras RoIC givet “förvärvs-manin” vi ser bland många bolag som aldrig tidigare sysslat med M&A.

 7. Diskontera kassaflödena och räkna ut ett terminalvärde. Summera detta och dela på antalet aktier.
  Givet våra antaganden och rådande klimat bör Storskogen kosta 82 SEK. Men eftersom vi har många olika antaganden, stor känslighet i modelllen etc så sätter vi in en säkerhetsmarginal på 25% så vi kan sova gott om natten. Det gör att vi utifrån detta kan anse att Storskogen är köpvärt upp till 62 SEK. Notera att vi inte nått vad vi tror bolaget är värt ifall vi skulle komma upp till 62 SEK, endast att vi börjar nalla av vår ställda säkerhetsmarginal.

17 gillningar

35 gillningar

Älskar att din pasta får fler hjärtan än din analys. :joy:

12 gillningar

Välbalanserad och det ser ut som den följer bredaste index :heart_eyes:. Kanske dra ned på peppar :joy: ? Hittar inget mer avvikande just nu :grin::+1:.

5 gillningar

Det är lugnt, då är det ingen skillnad från hemma och forumet :roll_eyes:

7 gillningar

Haha du har helt rätt Jacke, det blev lite för pepprigt! Något för mycket “krydda” i portföljen :wink: Men balansen mellan ostarna vart perfekt, och tog några vakteläggulor och blandade med vanliga ägg, vart fantastiskt krämigt och gott :slight_smile: Önskar att jag hade Guanciale hemma, men fick bli pancetta istället

7 gillningar

Haha, låter som min fru och dotter… dom lever dock under hotet att bli ensamstående om middag inte ätes innan kl 20.30, vilket enligt mitt matschema redan är utstretchat till max!

4 gillningar

Alla har vi våra egna beskymmer :joy::grin::+1: och jobbiga regler hemma.

1 gillning

Jag ÄLSKAR din självbild. Frun och dottern är två stycken och du en, men det är ändå de som blir ensamstående om du lämnar dem.

7 gillningar

Är det inte han som dör om han inte äter i tid? :grimacing:

2 gillningar