Styrräntans påverkan på mitt sparande

Hej!

Kontexten för min fråga är att jag sitter och försöker. bedöma förväntad avkastning för olika spa-/investeringsstrategier baserat på några olika simulerade scenarier för börsutvecklingen.

Jag har svårt att bedöma hur riksbankens styrränta påverkar mina beräkningar.

Faktorer som jag har med som jag förväntar mig påverkas är:

  1. bolåneränta

  2. ISK-schablonskatt

  3. Räntefonders avkastning

  4. Ränta på sparkonton

Mina frågor är:

  • är det en och samma styrränta som påverkar dessa faktorer?

  • hur slår förändringarna igenom i förändring i dessa faktorer med avseende på fördröjning i genomslag och skillnad i förändring.

Tack på förhand,

Jonas Ödmark

Räntor är ett komplicerat område, men jag skall försöka svara så enkelt som möjligt.

Styrräntan är i Sverige reporäntan, dvs den ränta som bankerna betalar för att låna av Riksbanken.

  1. Styrräntan påverkar rörliga lån och lån med korta bindningstider. Ju längre ett lån har bunden ränta, desto mindre påverkar styrräntan.

  2. Skatten på ISK bestäms av statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret. Statslåneräntan är Statens upplåningskostnad på 5 år.

  3. Ja, men synonymt med boräntan. Långa räntefonder påverkas enbart marginellt.

  4. Ja. Men kom ihåg: Att nishbankerna kan ge en hög ränta beror bland annat på att de betalar en väldigt låg avgift för sin insättargaranti. Blir det en ändring på detta kommer räntorna att sjunka.

Räntor styrs dessutom mycket av förväntningar. Marknaden har en väldig förmåga att ta ut dessa förväntningar i förskott. Att säga hur mycket marknadsräntorna höjs vid ett givet tillfälle, om styrräntan höjs med exempelvis 0.25 procent är i princip omöjligt.

Styrräntan påverkar den rörliga boräntan, men: Räntorna styrs väldigt mycket av hur konkurrensen är mellan bankerna och hur aktiv du är själv på att förhandla med din bank.

Att göra en teoretisk modell över hur styrräntan påverkar marknadsräntorna är kanske lätt, men få någon praktisk nytta av modellen torde vara svårare…

Tack för svaret!
Jo, det var väl inte den viktigaste delen i modellen, men jag ville få in alla kostnader om inte annat bara för att bilda mig själv i vad de olika fallen faktiskt innebär i form av kostnader och då var jag tvungen att anta något.
Jag såg strax efter jag ställde frågan bonusavsnittet till avsnitt #130 där Jan gör något han kallar för en Nestorkalkyl. Där kollar han över 30 år på hur mycket man tjänar beroende på om man investerar (givet 5% realavkastning) eller amorterar har jag för mig.
https://youtu.be/K61rI3lpKIQ

Detta är i princip samma beräkning som jag tittar på, fast jag kör med en lite svängande marknad (ej fast avkastning) och jag tittar endast 10 år fram just nu, och jag kollar på några fler alternativ för hur pengarna placeras, sparkonton samt att investera i aktiefond beroende på kursindex jämfört med släpande-12-månaders-börsindex).
Tack igen!