Tankar om elräkningar och uppvärmningsalternativ

Visst är det så. Men jag sänker som sagt värmen inne, speciellt veckor när jag är ensam här eller som över nyår då jag var bortrest. Min värsta månad på senare år, räknat i kWh, var faktiskt januari '19 då jag brände ca 1900. December '21 gick det bara åt 1100.

Men alla drabbas ju. Innan jag installerade luftvärmepump fick jag nå’n skräckräkning en vårdag i mars som dessutom innehöll felberäkningarna för vintern. Den sved minns jag. Efter det blev det som sagt annat värmesystem.

p.s. Sedan måste man ju städa de där inomhusenheterna också. Det gör en jäkla skillnad i effektivitet.

Däremot om du har en luft-vatten pump så är det jämförbart…men inte en luft-luft-pump. Så str skillnad vilken typ av luftvärmepump det är, luft-luft eller luft-vatten.

En luft/vattenpump suger in utomhusluften och omvandlar energin till värme som värmer upp vatten som leds ut i elementen, golvvärme och varmvattenledningarna i huset. Detta ger en sänkning av energiförbrukningen på upp till 78%.

Bergvärme tar tillvara på den lagrade solenergin i marken och leder in den i huset. Med en bergvärmelösning kan du spara in upp till 80% av din energiförbrukning.

Eco-program gör rätt stor skillnad på diskmaskin och tvättmaskin. Sen en grad svalare hemma och inte slösa med vatten som måste värmas up.

1 gillning

Hur stor boendeyta har du och vilket elprisområde bor du i? Jag tycker det du skriver verkar bekräfta min grundtes. Har man bara en rimlig grad av sunt förnuft och inte en allmän konkursmässig privatekonomi så borde man ha kunnat vidta rimligt enkla åtgärder som hade kunnat begränsa elprischocken markant.

196 m2, fast 1½-plansvilla med snedtak uppe så jag tror de räknar ca 180 som boendeyta med full ståhöjd. Detta är elområde 4, strax utanför Malmö.

Exakt så tänker jag också. Men visst, jag ser grannar som vädrar medelst korsdrag, lämnar dörrar öppna i evigheter etc, gärna i hus där tvåglasfönstren från 70-talet är kvar i vissa (eller alla) rum. Nå’n sorts grundförståelse för vad man betalar för och hur mycket el prylar drar hjälper ju till.

1 gillning

Man kanske helt enkelt ska se det så att vägen till ökad hållbarhet är att den som är passiv/ointresserad får pisk och smisk. Då lär man sig den hårda vägen vad man borde ha gjort tidigare samtidigt som lönsamheten i att vidta olika åtgärder blir tydligare än innan.

1 gillning

Det kan också vara så att den politiskt styrda vägen ändras med så pass korta intervall att befolkningen inte hinner med i svängarna.
Närliggande styrning finns på området “miljöbil”, först var E85 subventionerat, sedan miljödiesel, sedan små bensinmotorer, sedan laddhybrider och elhybrider, sedan elbilar…
Man kan i backspegeln fråga sig om de politiska direktiven var bra.

1 gillning

Att idén om vad en så kallad miljöbil skulle vara varit något varierad är jag med på. Själva idén att det skulle finnas sådana är också i sig rätt märklig. Om vi specifikt pratar om luftvärmepumpar så uppfattar jag att de är rätt etablerade som fenomen. De kan dessutom användas som AC vid behov, som iofs inte är miljöanpassat, men det är en annan historia.

1 gillning

Jag tycker också att värmepumpar är bra, däremot tycker jag att politiska styrmedel inte skall ha något med inköpet av värmepump eller elcykel att göra.
Ju mindre politiker lägger sig i medborgarnas vardag destå bättre.

3 gillningar

Jag kan inte bedöma rimligheten i att skapa politiska styrmedel specifikt för det ändamålet. Poängen med sådana styrmedel bör ju vara att främja saker som är bra för samhället där de ekonomiska argumenten inte räcker till. Att elpriset slår i taket är ju ett tydligt tecken på att folk lär börja fatta saker på egen hand, utan att behöva hjälp på traven av politiker.

Men längden på de där ecoprogrammen… diskmaskinen vill ha 3:15h om jag minns rätt och tvättmaskinen 3:48h. Känns som att man syftade på vattenförbrukningen och inte elen. Eller har jag fel?

De brukar vara energisnåla men ta lång tid. De har lägre temperatur och även andra justeringar.

Hörde en kvinna på radion idag som hade sänkt värmen på elementen för det var så dyrt nu. Istället hade hon några lösa elkaminer som stod i rummen.

2 gillningar

Tycker också det är lite svårt att få sympati för den delen av befolkningen som bränner en oproportionerlig andel av samhällets el och sedan gnäller om det när det sedan länge finns energieffektiviserade åtgärder att genomföra.

Som konkurrensfördel för industrin viktigt att vi får ner priserna igen, eller i värsta fall att skydda priserna i norr från kontinentens elpriser, så industrin isf kan flytta norrut. Efter senaste tiden skriverier när man ser hur mycket el folk lyckas bränna så undrar man om det kanske inte är en bra idé att höja elpriset för privatpersoner och kompensatoriskt sänka andra skatter/ge investeringsstöd så att det skapas incitament till att energieffektivisera bostäderna.

Inte precis privatpersoner slöseri som är problemet utan snarare regeringensfokus på att locka hit serverhallar till Sverige.

Ja, att ge bort elen så där är också dumt. Det ena utesluter inte det andra.

Jo, men hela målet med grön omställning är att vi ska öka elanvändningen istället för fosilaråvaror.

Då att skuldbelägga hög elanvändningen går ju tvärtemot den gröna omställningen :thinking:.

2 gillningar

Ja, att ersätta fossilt med grön el. Men hög elanvändningen i sig är inget självändamål, tvärtom ses även energieffektivisering som en del av lösningen. Förenklat: Att använda billig grön el för att producera fossilfritt stål är bra. Att använda billig grön el för att slippa ha isolerade husväggar eller fönster är dåligt.

Men att använda grön el för uppvärmning istället för att använda olja ser jag som något bra.

Annars skulle det även vara en stor klimatnytta att förbjuda streaming i Sverige. Rikatillsamans på youtube är en miljöbov :sweat_smile:

Ca 10% av Världens internet användning går åt till Internet,

Istället för elskatt kanske vi skulle ha internetskatt för en grönare framtid samt för att säkra framtiden för Sveriges industrier.

Jag också, men att använda direktverkande el som uppvärmning känns förlegat när det kommit effektivare alternativ.

1 gillning

Om man tittar utanför Sveriges gränser är väldigt få som överhuvudtaget använder el för uppvärmning för att bland annat är dyr (inte bara det senaste året). En värld med fastigheter som använder direktverkande (fossilfri) el för uppvärmning skulle ge mindre utsläpp. Att det finns ännu effektivare metoder håller jag med, men stora delar av välden har inte ens nått Sveriges nivå på 70-talet. Så vad pratar vi om? Gör 10 miljoner personer i Sverige så stor skillnad om alla installerar värmepumpar och isolerar sina bostäder? Industrin då? De kan använda hur mycket el som helst va? Men inte privat personerna.

Jag hoppas verkligen att den tiden “elskam” eller “värmeskam” blir vardagsbegrepp inte är nära. Som någon annan sa, omställningen förutsätter att befolkningen använder nästan uteslutande grön el istället för fossila medel. Att man ska minska fastighetens energibehov skulle komma som en förbättring/bieffekt, inte som huvudspår.