Teckningsoptioner TO2

Har köpt på mig massa TO2 i ett bolag men kursen är långt ifrån vad den borde vilket gör de värdelösa. Kan bolaget justera teckningskursen på TO2 och på så vis göra mina TO2 värda en hel del för marknaden igen och “rädda” mig. Har aldrig tänkt att köpa stamaktier utan köpte TO2 i trejdingsyfte.

 

Tack.

Hej Jeppe!

Om teckningsoptioner har blivit ”out-of-money” så kommer dom att bli värdelösa och tyvärr så kommer du förlora det du investerat i dom.

Bolaget kommer inte att justera optionernas teckningskurs då dom redan är satta.

Tyvärr, bara bita i det sura äpplet.

Tack, så de har alltså inte ens möjligheten att justera? Tycker mig ha läst annat men kan ha missuppfattat. Tack för en bra sida

Jeppe!
Om teckningskursen justeras i efterhand, vad tror du de gamla aktieägarna skulle tycka om detta?
Värdet på deras aktier skulle spädas ut och aktierna skulle sjunka i värde. Är det ett seriöst bolag som vi pratar som gäller devisen: Lagt kort ligger.