Tillämpning av MPT i praktiken?

Hur går jag tillväga för att applicera MPT i praktiken vid val av fonder och andra tillgångsslag?