Tillväxtmarknadsfonderna i Globala barnportföljen

Hur kommer det sig att Swedbank Robur Access Asien är med i Globala barnportföljen? Är det för att ger mer exponering mot Asien än vad enbart Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära ger? Varför räcker det inte annars att bara ha Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära som enda exponering mot tillväxtmarknaderna? Den fonden har ju redan Asien som största region.

Skulle gissa att tanken är, som du säger, att få ytterligare exponering mot Asien och därmed även fler asiatiska företag som inte kommer med i bredare tillväxtmarknadsfond. Man ser att BNP ökar kraftigast i länder som Kina, Indien och andra företag i den världsdelen vilket gör att många ser en uppsida där framöver.

Vänligen
Elin