Tomträttsavgäld - Tänker jag eller TV4 fel?

Just nu visar TV4 ett nyhetsreportage om kraftigt höjda tomträttsavgälder i Göteborg där den stegvisa höjningarna vållar problem för bostadsrättföreningarna och de boende.

Reportern efterfrågar att man gör höjningarna stegvis för att de inte skall komma som en chock men det tillåter inte lagstiftningen.

Så är det säkert - men skulle inte tex en stegvis höjning varje år öka den totala kostnaden för föreningen?

Detta då höjningarna då kommer tidigare än som man nu skjuter höjningen framför sig och den totala avgälden blir större.

Eller tänker jag fel?

( Kolla på filmen i artikeln )

/Den Gamle Mannen

Vad är det egentligen man köper när man köper lägenhet med tomträtt? Rätten att hyra marken, och rätten att köpa den?. Någon som tycker det någonsin varit en bra idé?

Att bygga på ”ofri” mark fungerade när tomträtten användes som ett verktyg för billigare boende. Hela egna-hem-rörelsen byggde på just detta. För de som inte fått/kunnat köpa loss tomterna har de stegrande markpriserna/marknadsanpassning blivit ett potentiellt sänke.

Du tänker rätt.

Klassiskt gnäll faktiskt, det är snart 10 år sen systemet gjordes om. Tomrättsavgälden räknas om var 10:e år. Så detta måste vara en av de absolut sista föreningar som är kvar på gammalt väldigt billig tomteättsavgäld.

Ända sen 2013 har föreningar fått de “kraftiga” höjningarna. Eller rättare sagt ej längre kraftigt subventionerade markhyror.

4 gillningar

Bra att jag fortfarande kan räkna. :slight_smile:

Om man utgår från den gamla avgälden är 100% och att den nya är 500% av den gamla så är höjningen 400% av den ursprungliga/gamla avgiften.

Om man skulle höja varje år under 10 år betalar man ju år 1, 2, 3 …, 100%, 140%, 180 % … 490, och sist 500% år 10.

I snitt betalar man då 300% av ursprungliga gälden under perioden medan man med nuvarande system betalar bara 100% under hela perioden dvs klart mycket billigare.

Det är inte som med en el-räkning där man betalar för förbrukning och man inte tjänar något på att skjuta den framför sig.

Förstår inte vad som är problemet bortsett från att avgälden i sig går upp - men det är ju det regelverk som gäller - för alla.

Tidigare var inte tomrättsavgälderna baserade på marknadspriset för marken. Utan mycket lägre. Så när man bestämde att kommunen övriga invånare inte skulle låna ut sin mark till några till långt under marknadspris blev resultatet att priset gick upp.

1 gillning

Grejen är väl att folk generellt tänker fel och tänker att om priset de senaste åren varit 100 % och nu ska öka till 500 % så börjar jag NU betala 120 % och fortsätter höja framåt. De tänker nog inte att de borde betalat högre för flera år sedan.

Sedan kan jag lite tycka att det är konstigt att man inte från början började att betala lite högre varje år. Varför göra om var 10:e år? Men jag är inte insatt så kan ha förstått allt fel.

1 gillning

Därför de gamla avtalen på pris gällde i 10 år.

Så då blev det lite som att binda räntan i lågränteläge och när bindningstiden gått ut var det hög ränta?
Kommer det nu att bindas i ytterligare 10 år eller gäller något annat nu?

Jao. Vet inte hur långa avtalen blir framöver.

Grejen är ju att en del bostadsrättsföreningar redan för typ 8 år sen fick höjningen för att deras (då 10 år) gamla avtal löpte ut.

Så det är bara gnäll.

1 gillning

Detta kanske är sant i Göteborg men i Stockholm var det väl först 2016/2017 som man faktiskt började räkna upp markpriserna om jag minns rätt, så de som förlängde sina avtal innan dess fick inte någon större höjning trots att dom “borde” fått det?

1 gillning

Jag tror det har varierat mellan kommuner.