Uppskattad snittavkastning per område

Hej,

Får först och främst tacka för ert avsnitt #49 - Om olika typer av uttagsstrategier.
Den gav mig många goda tankar/funderingar och en del svar på mina frågor som jag har just nu.

Bakgrund:
Jag har i tidigare ålder än vanligt kommit så långt att jag kan leva på min portfölj(er). Håller numer på att börja placera och diversifiera mig för att minska riskerna.
Vi tänker ungefär likadant i en del områden men benämner det bara med olika namn/kategorier/hinkar.

För att kunna räkna utförligare på detta, samt numer även kunna använda sig av Vanguards dynamiska hybridmodell så behöver jag hjälp med att uppskatta en årlig snittavkastning av dessa kategorier.

Detta är mina kategorier.

Förväntad årlig snittavkastning
Vikt
Risk klass
Tid

Obligationer låg risk
1,50%
20%
Låg
Medel

Obligationer högre risk
6,00%
10%
Medel
Lång

Bankkonton
0,75%
2%
Låg
Kort

Utdelningsaktier
6,00%
20%
Medel
Lång

Aktiefonder
6,00%
18%
Medel
Medel

Prefaktier
6,50%
2%
Medel
Medel

Crypto
10,00%
1%
Hög
Kort

Venture
15,00%
3%
Hög
Medel

Hedgefonder
5,00%
19%
Medel
Lång

Alt. Invest
4,00%
5%
Medel
Medel

 

Så, till min fråga.

Hur tycker ni mina uppskattningar av snittavkastningen stämmer?

Förstår att det beror på vad som ligger inuti kategorierna. Men om ni endast tänker på namnen utan att gå för djup in på det. Inflationen räknar jag med senare

Aktiefonder skulle jag öka till kanske 7-10% och till hög och lång.

Prefaktier, crypto, venture och hedgefonder skulle jag skippa helt, keep it simple :slight_smile:.

Tackar för svar Bögg!. Samt tack för att du kunde utläsa allt när tabellformatteringen gick knas. :slight_smile:
Kommer att höja aktiefonderna lite och ändra Risk/tid.

Angående Pref och Crypto ser jag dem lite om “kryddan” samt att jag har entreprenörandan (Ventures) inom mig och gillar startups.

Hedgefonderna har jag börjat fasa ut. Men vågar inte investera allt själv ännu.