Uttag ur pengamaskinen

Hej, jag har funderat lite på hur man på bästa sätt ska leva på sin pengamaskin när den är i rullning. Säg t ex att jag vill ha ut 40 000/mån efter skatt ifrån årlig avkastning (vilket om man räknar med 8% avkastning per år och ISK-skatt innebär ett kapital på ca 6.7 miljoner) och att jag uppnår detta när jag är 45 år gammal. Om jag då vill leva på min avkastning så kommer jag göra det i (förhoppningsvis) ca 40 år.

På den tiden hinner det säkert komma både en och annan börskrasch eller stor nedgång i börsen vilket resulterar i en stor förlust i totalt kapital och avkastning.

Med detta i åtanke, hur borde man bäst ta ut sin “lön” ur pengamaskinen eller generellt tänka? Om man ska minimera förlusterna vid ev krasch. Det alternativ jag själv tror kan vara bäst är:

Ta ut en stor summa per år, dvs 480 000, och ha i ett sparkonto under året. Detta skulle minimera skadan av en “dålig månad” under det året. Om ni tycker detta är ett bra alternativ, finns det någon månad på året där börsen tenderar att vara högst? :slight_smile:

Ps. Jag har ca 80% av mina tillgångar i fonder och resten i aktier, förutom en liten buffert. Vet att detta kanske inte är optimalt men vill ha hög avkastning i snitt fram till att min pengamaskin är i rullning.

Tacksam för alla synpunkter och tankar kring uttag ur pengamaskinen!

Nisse, i boken “Strategy for the wealthy family” av Mark Haynes Daniell beskrivs det, på sidan 169, hur en hållbar uttagsberäkning ska genomföras.

Om du exempelvis börjar med ett startkapital på 1 miljon kronor och det totala portföljmarknadsvärdet är 1,5 miljoner kronor efter ett års tid. Då har du 500.000 kr i bruttoavkastning. Där efter ska detta belopp justeras mot skatteskyldighet och inflation (justerat inflationsbelopp = inflationstakten X startkapitalet). Vad som sedan är kvar är vad som kan “distribueras”, d v s betalas ut till din bank för konsumtion (fasta och rörliga utgifter).

Märk väl: om det inflationsjusterade och beskattade kapitalet är lägre än det inflationsjusterade startkapitalet, då kan du inte ta ut någonting alls. Inte om du vill se till att behålla kapitalet intakt från både uttagsurholkning och köpkraftsurholkning (“inflation”).

Sedan bör jag tillägga att “startkapital” alltid är nytt för varje nytt år p g a av inflationsjusteringen. Om du exempelvis börjar med 1 miljon kronor från start, då är det “startkapitalet”. År två är startkapitalet detsamma som “startkapital + uppjustering mot inflationstakten år 1” o s v. Det blir lite som en ränta-på-ränta effekt med inflationen så länge inflationen är positiv. Vid deflation (negativ inflation), då blir det lite det motsatta, så klart.

Det är lite av en självdisciplin det här, men om man genomför detta, då behåller man sitt kapital mer intakt än ifall man inte gör det. I goda tider ges avkastningar att leva gott på. I uslare tider, då inga uttag kan genomföras, då får man hitta ett annat sätt att finansiera uppehället på (i e lön, konsultarvoden m m).

Här bör jag lägga till ett viktigt råd kring utgifter. I boken beskriver författaren hur många rika familjer (i e Vanderbilt dynastin) faktiskt förlorade en massa pengar p g a av överkonsumtion. De spenderade mer än vad deras inflationsjusterade och beskattade portföljer hade råd att betala för. Sakta men säkert urholkades kistorna. Fasta utgifter är, inte sällan, den största boven i dramat. Jag kallar fasta utgifter för “finansiell cancer”. De äter upp en, oavsett hur tät man är i plånboken. Ha låga fasta utgifter och bruka engångsutgifter mer än vad ni kanske gör idag och endast när ni har råd att betala kontant, köp det ni har haft ögonen på. Det handlar till syvende och sist om kassaflödeshantering i symbios med kapitalförvaltning.

Läs gärna boken, Nisse (och övriga läsare). Den är bra. Intressant på alla sätt och vis. Inte bara gällande distribution av inkomster från finansiella portföljer utan även kring super rika personers mentalitet kring pengar och synen på världen i stort (vill man bli rik måste man ju förstå hur de rika tänker. Det känns som ett självklart faktum). Detaljerad bok kring värderingar, förvaltning, den rika familjens relation till pengar (lite jobbigt att leva med folk som inte är på samma resa som en själv. Direkt kontraproduktivt) o s v.

Du kan börja med att söka på SWR = Safe Withdrawal Rate. Därefter öppnar sig ett svart hål av möjliga strategier. Allt beror på hur stor risk du vill ha, hur villig du är att anpassa dig efter marknaden, om du föredrar att ta ut mer pengar i början, om du vill att portföljen ska växa tills du dör för att lämna ett stort arv, och så vidare. Personligen tänker jag köra på 4,5% SWR men utan inflationsjustering, vilket resulterar i att man kan ta ut mer i början av “pensionen” men att värdet av pengarna sakta men säkert sjunker med åren, dock kommer den vanliga pensionen att kicka in under de senare åren, dessutom förväntar jag mig att jag spenderar mindre ju äldre man blir. Det blir ett 80% aktie och 10% ränte och 10% kontanter förhållande, dock tänker jag begränsa kontanterna och räntefonderna till ca 10 års levnadskostnader och resterande kommer att hamna i aktier där den riktiga tillväxten sker.

Metoden SWR % är den mängd pengar du kan ta ut under ett år från din portfölj i början av din “pension”, och den summan förblir den samma under de resterande årens gång, med undantag för inflationsjusteringar. Om du däremot inte justerar för inflationen så kan du börja med en högre SWR %. Vilket betyder att du kan börja med ett högre uttag som med åren blir mindre värt pga inflationen.

Men som sagt, det finns många olika metoder och sätt att ta ut pengar ur portföljen på ett hållbart sätt.