Utveckling av värdet på bostäder kontra inflationen

Jag undrar om det finns någon som har en uppfattning om eller vet vart man kan finna uppgifter/statistik över hur värdet på bostäder över tid har utvecklats i jämförelse med inflationsutvecklingen?

 

Har byggt en app som löpande visar prisförändringen sedan 2005 justerat/jämfört med inflation.

https://davidblomquist.shinyapps.io/shinyapp/

Kungligt!
Är det korrekt att utläsa att genomsnittlig värdeökning för en villa i Göteborg sedan 2005 ligger på dryga 6% per år efter hänsyn tagen till inflationen?

Om du kollar på hus göteborg 2005-05 (13) år sedan och klickar i “justerat för inflation” = ja ger det: + 76.4 %

1.764 ^ (1÷13) = 1.045

Så 4.5 % per år, efter inflation.

Ja då kunde man inte dela 76% med 13…:-).

Vad betyder ^-tecknet i formeln?

Exakt, man får ta upphöjt i 1/antal år (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Compound_annual_growth_rate), vilket är ekvivalent med 13:e roten ur. Svaret blir det som gånger sig själv 13 gånger blir 1.76.