Vad har en indexfond levererat de senaste 5, 10 och 20 åren?

Tack för bra avsnitt och intressanta inlägg. Vad har den längsta nivån på trappan - dvs. bred index fond - levererat i avkastning de senaste 5, 10 respektive 20 åren? Och vilken fond (vid sidan av pensionssystemets AP7) är det som har levererat denna avkastning?

Om jag tänker högt. Så har Storebrand Global All Countries haft följande utveckling:

 • 20 år: 369,27 % eller 8,03 % per år
 • 10 år: 255,36 % eller 13,51 % per år
 • 5 år: 68,57 % eller 11,07 % per år.

Länsförsäkringar Global:

 • 5 år: 76,17 % eller 11,99 %

SEB Sverige indexnära

 • 10 år: 213,71 % eller 12.11 % per år
 • 5 år: 52,51 % eller 8,81 % per år

AP7 Aktiefond:

 • 10 år: 16,7 % per år
 • 5 år: 11,8 % per år.

Jag tänker att det är ett farligt argument att tänka at en ska göra det även framgent?

3 gillningar

En sådan jämförelse blir lite missvisande för jag tror inte att många som förordar aktiva fonder menar att man ska sitta med dem passivt som man gör med indexfonder.

1 gillning

Håller med @nhb, du får gärna utveckla din tanke @EvidaPer - känns som att du har en tanke som du fiskar efter. :slight_smile:

Vilken jämförelse är det du syftar på @nhb? Jag var bara nyfiken på vilken avkastning det första trappsteget i Jans bild levererade och med hjälp av vilka fonder.

Alla som stannar på första trappsteget kommer att få samma avkastning = den man får om man tar risken det innebär att investera i breda indexfonder. Högre upp i trappan kommer några få bättre avkastning men de allra flesta kommer att få sämre avkastning jämfört med de som stannade på första trappsteget. Oddsen för att få bättre avkastning högre upp i trappan är mycket dåliga. Men det kommer alltid finnas många som vill ta den risken, oavsett om de har förmåga att bära den eller inte.

Det är hoppet om den snabba och lite bättre avkastningen som lockar. Precis som sirenerna i den I grekisk mytologi, dessa vackra, fågelliknande kvinnliga väsen som levde till havs. Med sina trollbindande sånger lockade de sjömän i havsdjupet där de mötte sin död. Sirenernas sång kunde få sjömännen att bli förvirrade och tappa sin orientering tills att de gick på grund och förliste. De som lyckades överleva och klara sig upp på land kunde tyna bort medan de lyssnade till sångerna.

Men två centrala gestalter ur den grekiska mytologin lyckades emellertid bemästra sirenernas lockande sång. Dels lyckades hjälten Odysseus klara sig förbi dem genom att surra sig själv fast vid skeppets mast efter att ha hällt vax i öronen på sitt manskap. När Odysseus hör sirenernas sång ber han manskapet om att frigöras från masten, men dessa vägrar. Poeten och musikern Orfeus lyckades istället klara sig förbi sirenerna genom att själv spela på sin lyra, vackrare än sirenernas sång. En bra finansiell och ekonomisk rådgivare ska vara som Odysseus och Orfeus. :nerd_face:

3 gillningar

Vilken fin kommentar @EvidaPer. :heart:

Men du som är en duktig finansiell rådgivare, vad tänker du om trappan?

Håller du med om att det finns en hel del konstiga saker uppåt trappan? Men samtidigt så läser jag implicit in i din kommentar att du tycker att det finns trappsteg värda att vara på? Så många frågor. Genuint nyfiken.

Du undrar vilken avkastning en indexfond har gett under de senaste 5, 10 och 20 åren. Sen undrar du vilken annan fond som har gett den avkastningen. Så läser jag din text.

En fond som gett samma eller bättre avkastning än index kan man ganska enkelt hitta. Problemet är förstås att det inte går att göra på förhand utan bara med facit i hand. Enda chansen att klara detta i realtid är att byta fonder ibland.

Detta är ju inga konstigheter så jag misstänker att jag läser dig fel eller har missuppfattat något.

Men vill man hitta fonder som slår globalindex, eller som slår fondens index?
Eller fonder som slår index vid vissa perioder i tiden, som när marknaden skakar?

Bättre än globala indexfonder (de senaste 5 åren) med många års track record bör vara ex handelsbanken hälsovård och Astra Zeneca Allemansfond.
Men det gäller i år när börserna skakat.

Teknikfonder går ofta bra i stigande marknad, men uselt när börsen faller.
De slår globalindex-fonder men de flesta teknikfonder slår inte teknikindex.
Nordnet har börjat med en teknikindex fond och det finns etf-er som följer teknikindex.

Jag letar igenom nordnets fondutbud ungefär en ggn per kvartal.
Jag skulle uppskatta att det är ca 30 st som återkommer som intressanta.

Globala indexfonder har hängt med den monetära inflationen rätt bra + ungefär 2-4% per år, i linje med årliga tillväxten av BNP. Dvs köpkraften hos en som håller global index har i princip ökat i takt med BNP.

Global index (Storebrand Global All Countries)

 • 20 år: 369 % eller 8,03 % per år
 • 10 år: 255 % eller 13,51 % per år
 • 5 år: 69 % eller 11,07 % per år.

Monetär inflation (M2SL, $)

 • 20 år: 276 % eller 6,84 % per år
 • 10 år: 109 % eller 7,63 % per år
 • 5 år: 55 % eller 9.22 % per år

Det där är en smaksak. Jag ser kanske Avanza Zero som en alternativ placering och har det som referens till alla fonder. Jag tycker att det är vettigt att jämföra allt mot samma referens.

Men egentligen räcker det ju med att jämföra alla fonder mot varandra. Då hamnar ju den bäst presterande fonden överst automatiskt. Gillar man indexfonder kan man ju jämföra alla dem mot varandra för att se vilken som går bäst.

När jag skrev “Och vilken fond (vid sidan av pensionssystemets AP7) är det som har levererat denna avkastning?” så menade jag vilka breda index fonder som Jan syftade på. Jan förklarade i sitt inlägg att det handlar om

Jag undrade inte vilka andra fonder på trappsteg högre upp som levererat motsvarande avkastning.

Nu tror jag vi förstår varandra. :smiley:

2 gillningar

Tack Jan!

Avkastningssiffror kan variera mycket beroende på vilka dagar man börjar och slutar räkna. De siffror du presenterar, är de räknade enligt följande?

5 år = 1 november 2017 - 31 oktober 2022
10 år = 1 november 2012 - 31 oktober 2022
20 år = 1 november 2002 - 31 oktober 2022

Jag konstaterar nu torrt att Stockholmsbörsen är tillbaka på 7-8% i snitt över både tre och fem år, trots Covid, krig och annat elände. Det är bara årssiffran och kalenderårssiffran som är röd fortfarande.

1 gillning

Jämför man på 5 år så har indexfonden Länsförsäkringar Global Index avkastat 28% mer än Avanza Zero.
Men jämför man på en månad har Avanza Zero avkastat 7% bättre än Länsförsäkringar Global Index.

Att indexfonder utvecklas olika ger möjlighet att faktiskt ta del av rebalanserings vinster. Har man 50/50 av varje från början och en går upp 7% mer än den andra, då kan man ta 3,5% frpn den ena och sätta i den andra.
Nästa månad kan förhållandet vara omvänt, men då har man faktiskt köpt mer av den som var billigast för stunden.

Teknikindex och småbolagsindex går sämre när börsen faller än storbolag i Avanza Zero.

Globalindex och USA Index går bättre än Svenska Index när dollarn stärks i fallande marknad.

Olika Index fungerar olika bra vid olika tillfällen, så man kanske bör ha flera olika indexfonder.

Jag brukar säga att en indexfond är en fond utan hjärna. Indexfonden har bara ett uppdrag: att skapa en avkastning som överensstämmer med utvecklingen för det index fonden har valt att följa. Om man förutsätter att alla indexförvaltare är lika bra på att följa index och att de följer samma index så spelar det ingen roll vilken indexfond man väljer. Det viktiga beslutet är istället vilket index man vill att indexfonden ska följa.

På grund av indexfondens avgifter ska en indexfond som sköter sitt uppdrag väl alltid leverera en avkastning som är lite sämre än det index fonden följer. Man vill inte ha en indexfond som slår det index fonden ska följa eftersom detta är en indikation på att fonden inte är bra på att följa index. Nästa gång kan det ju då bli tvärtom, dvs. indexfonden underpresterar jämfört med index så pass mycket att det inte bara kan förklaras av avgifter.

Jag gillar globala breda index som försöker spegla alla marknader, alla branscher och alla typer av bolag. MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index - MSCI) är ett mycket bra exempel på ett sådant index. Storebrand Global All Countries använder detta index men Storebrand är lite försiktiga och säger inte att fonden är en indexfond utan istället att det är en “indexnära aktiefond” och skriver följande i faktabladet:

“Fondens utveckling jämförs med ett index som speglar den globala aktiemarknaden. Skillnad i avkastning mellan fonden och index kan uppstå eftersom fonden följer våra kriterier för hållbara investeringar.”

Länsförsäkringar Global investerar lite snävare än Storebrand Global All Countries eftersom den fonden enligt fondbestämmelserna ska följa indexet Morningstar “Developed Markets Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select” (puh). Jag har ingen erfarenhet av det indexet men enligt fondbestämmelserna är indexet anpassat till Parisavtalet och syftar till att återspegla de globala utvecklade aktiemarknaderna med hänsyn taget till specifika hållbarhetskrav. Emerging markets ingår inte i detta index och det gör det till ett lite sämre index än MSCI All Countries World enligt min mening.

Känner någon till om det finns någon indexfond som har som mål att följa MSCI All Countries World Index rakt av utan undantag?

SEB Sverige indexnära går bort för mig eftersom den fonden bara investerar i Sverige. Den svenska börsen representerar endast ca. 1 % av värdet på världens samlade börser. Det finns vad jag känner till ingen forskning som visar att man kan räkna med en högre förväntad avkastning om man investerar i Sverige jämfört med om man investerar brett och globalt. Att övervikta sina investeringar mot Sverige innebär att man tar en högre risk men såvitt jag förstår kan man alltså inte samtidigt räkna med högre avkastning. Varför då inte likaväl investera i indexfonder som följer Nederländerna, Brasilien eller Hongkong, som också var och en utgör ca. 1 % av värdet på världens samlade börser?

Indexfonder som följer olika branschindex går också bort för mig av samma skäl som Sverigefonder går bort. Att övervikta sina investeringar mot en viss bransch innebär att man tar en högre risk och såvitt jag förstår kan man inte samtidigt räkna med högre avkastning. Att tro att man skulle kunna parera börsens upp- och nedgångar och genom att byta mellan olika mer eller mindre nischade fonder få en bättre avkastning tror jag inte på. Det finns ingen forskning som stödjer det heller vad jag känner till. Det blir som en “light variant” av en blandning mellan “market timing” och “stock picking”.

3 gillningar

Indexfonder är bra om man vill ha relativt låg (inte låg) volalitet. Att ha flera olika är ett bra sätt att diversifiera något som i sig är ganska diversifierat. Alternativet kan vara att ombalansera mellan olika indexfonder och välja den eller dem som går bäst i närtid.

Det blir en hybridstrategi i området mellan aktiv och passiv förvaltning. Den varianten skulle kunna avhandlas lite mer här, tycker jag.

2 gillningar

Jag tycker att bilden med trappan är mycket bra och jag skulle gärna vilja använda den själv om det är OK. Jag kan inte ta gift på att alla trappsteg är på rätt plats och innehåller rätt saker men det är detaljer. Det viktiga för mig är det första steget. Det är där de flesta av oss bör vara - givet att det är fråga om breda globala indexfonder. Då tar man risk på aktiemarknaden och det är en risk man historiskt sett har fått bra betalt för. Högre upp tillkommer högre risk men inte säkert högre förväntad avkastning.

Men det är bra att det finns fler investeringsmöjligheter högre upp i trappa (allt är dock inte bra) och att det finns investerare som är beredda att ta de risker som är förknippade med dessa möjligheter. Det behövs riskvilligt kapital för att stödja innovationer och idéer. Det är viktigt för samhällets utveckling, inte minst för att vi ska komma tillrätta med den globala uppvärmningen. Jag har också insett att blankning inte nödvändigtvis är något dåligt eftersom blankarna ofta fyller funktionen av finansmarknadens renhållningstjänst. Har ni inte sett dokumentären om Wirecard på Netflix så kan jag verkligen rekommendera den.

De som befinner sig högre upp i trappan bör enligt min uppfattning vara investerare som har råd att förlora alla eller största delen av de pengar de har investerat där, samtidigt som de ändå har pengar kvar för att leva det liv de vill leva. I min roll som rådgivare handlar det om att hjälpa kunden reda ut hur mycket pengar det kostar att leva det liv de vill leva och att göra en ekonomisk plan som stödjer detta. Sen handlar det om att följa planen och då måste vi ibland agera som Odysseus och Orfeus. :nerd_face:

1 gillning

Hej,

Hur stor del är att dollarn har blivit starkare mot kronan. och vad händer om kronan blir starkare igen och når 6.5kr per usd på 5 års sikt. dvs att kronan stärks 10% per år de närmaste 5 åren.

Har vi en väldigt stor valuta exponering eller är det inget att oroa sig för?

mvh
Tobias

Hur stor andel av det totala kapitalet anser du är rimligt att kunna satsa på högriskprojekt där man kan förlora allt, men också tjäna väldigt mycket?
(Förutsatt att man har säkrade inkomster och kapital att leva för så man inte behöver nagga på det arbetande kapitalet).

Någon gång har jag hört om en tumregel på 2%, utifrån ett resonemang om Kellys formel. Då kan man satsa på 50 projekt innan kapitalet är slut och har förhoppningsvis tjänat riktigt bra på några stycken.

Du som är rådgivare, låter tumregeln vettig?

Har du något annat sätt att tänka kring hur mycket man bör satsa på projekt där man kan förlora allt?
Vad är rimligt att satsa?

Har du en global indexfond tar valutorna ut varandra i längden. Då har du ca 55% Usd och 45% andra valutor.

I en marknad som vänder upp kommer dollarfall minska de 55% amerikanska aktiernas värde i sek.

Men eftersom marknaden är positiv när när det vänder upp, så kommer de andra 45% aktierna i andra valutor stiga och ge värdeökning i fonden.

När marknaden är negativt fallande kommer de 55% usa aktier få en hjälp av stigande dollar så fallet inte blir så stort, mätt med svenska kronor.

(Det är en förenkling att tro att dollarn alltid rör sig i motsatt riktning mot börsen, men det är en annan diskussion).