Vad ska jag sälja?

Jag får inom kort en faktura på ca 50 000:- för en renovering av huset. Vad anser ni andra är bästa sätt att betala fakturan och varför? Var i er ekonomi väljer ni att göra uttag till större utgifter?

  1. Sälja gammal småbolagsfond som haft 150% uppgång på ca 8 år.
  2. Sälja samma fond inom ISK med ca 50% uppgång.
  3. Betala kontant.
  4. Belåna huset (har under 50% belåning).
    Alla fyra sätt är fullt möjliga.

Hej! Jag röstar för att betala kontant. Alla andra sätt ger framtida kostnader i form av utebliven avkastning eller ränta.