Varför inte målspara i fond?

Rätt och slätt, varför målspara på sparkonto och inte i en stabil fond?

Därför att pengar som du behöver ska du inte riskera.

Om du däremot har lite lösa mål som kanske inte är så livsavgörande så kan du ju chansa lite om du vågar.

 

Men ifall ditt mål är t.ex. kontantinsats till en lägenhet så är det ju väldigt tråkigt om fonden går ner 20% månaden innan du behöver pengarna…

Som frågan är ställd misstänker jag att det gäller ett mål i närtid eller att investeraren vill undvika risk, och att det handlar det om rent lågrisksparande. Om det inte är på det sättet blir det fråga om att jämföra olika typer av risktagande, vilket blir lite äpplen och päron.

Ett sparkonto med insättningsgaranti har i princip samma risk som en fond som enbart investerar i svenska korta statspapper, dvs en väldigt konservativt förvaltad penningmarknads- eller likviditetsfond.

En sådan fond ger idag negativ avkastning - de värdepapper som den kan investera i kommer med negativ ränta.

Samtidigt finns det flera banker och kreditinstitut som erbjuder konton som skyddas av insättningsgarantin och samtidigt ger positiv ränta. Sätter du in pengar upp till gränsbeloppet för insättningsgarantin (idag 950.000 SEK) på ett sådant konto får du betalt för att ta kreditrisk utan att själv behöva ta den risken - det gör staten genom Riksgälden.

Om det gäller ett stort belopp, så stort att det överstiger det skydd insättningsgarantin ger även om man sprider ut det över flera konton, är det en annan sak, då kan fonden vara att föredra.

Du kan förstås få högre avkastning än sparkontots genom investeringar i andra typer av fonder än den jag beskriver ovan, men den avkastningen kommer obönhörligen med ett högre risktagande i någon form.