Varför talas det aldrig om att minska lednings-löner?

Hej Jan,

Jag har en samhällsekonomisk fråga, nämnligen: Varför talas det aldrig om att minska VD- och ledningslöner i företag, utöver det man ser i kommentarsfält där det reageras på att någon ses som ha för hög lön? Enligt Harvard Buisness Review beskrivs anledningen till VDs löner som, och jag beskriver i mina egna ord här, att pga att valen som VD gör har mycket större verkan på företagets vinst, och även om det bara är en förbättring av vinsten på 1 % så leder det till miljonbelopp för företaget om det är stort nog.

Och därmed måste man attrahera de bästa cheferna och för att vara attraktiva på marknaden måste det ges större och större löner för VD.Jag har inte sett någon som tagit upp ens den teoretiska alternativet att hålla låga löner i företaget för att genom den sparade utgifterna då öka företagets vinst. Finns det någon stor anledning som jag helt missat utöver att vara attraktiva på marknaden för VD-personal?

Hej!

Utöver de faktorer som du skriver om, påverkan och för att attrahera, så är även faktorer att ta med att en VD överlag inte jobbar 9-17 som många andra gör utan har extremt hög arbetsbörda och väldigt lite fritid. Utöver det är ansvaret stort, man är även ansiktet utåt i många fall och associeras väldigt mycket med företaget. Får företaget kritik kan det bli riktad mot den specifika personen vilket kan leda till ökad hotbild etc.

Hälsningar
Elin