Vilken kompetens behöver jag ta in? Renovera och riva bärande väggar

Hej!

Jag ska renovera ett lantställe och vill ta bort bärande väggar och ersätta med pelare.

Ringer jag en vanlig snickare som projektleder allt eller behöver man ta in typ en arkitekt som ritar och räknar på jobbet och skriver ritningar till en snickare?

Hej!

En bra entreprenör kan oftast projektera och konstruera själva,
så slipper du betala påslag för att dem tar in en extern :slight_smile:

Väldigt viktigt att dem har både BAS-U & BAS-P ansvar ifall det skulle hända något.
Vill du vara extra insatt, så ber du att få se deras Egen Kontroller på både
konstruktion (dvs när dem räknar och ritat upp) samt utförandet.

1 gillning

Det räcker i min värld med en erfaren och duktig snickare för att få till en tillräckligt bra konstruktion. Problemet uppstår ju i och med att detta är en anmälningspliktig åtgärd till kommunen, då vill dom gärna se en beräkning eller en dimensionerad ritning innan du får statsbesked. Det brukar man behöva en konstruktör till. Ett alternariv är ju att flyga underradarn, inga problem så länge det går bra.

En erfaren snickare kan säkert göra en bra bedömning men det kan man ju inte veta på förhand.

Är det bygglovspliktigt att ta bort bärande väggar? I så fall blir man kanske utsatt för kontroller. Jag vet inte, kanske. Själv gör jag saker utan att fråga men bara då jag är säker på att det blir rätt.

Om det är bygglovspliktigt att riva en bärande vägg inomhus hade jag struntat i bygglovet men låtit någon med kunskap kolla och räkna på det.

Det är inte bygglovspliktigt, men det kräver en bygganmälan, där man beskriver och påvisar lösningen för att lösa bärigheten. När anmälan är godkänd får man ett startbesked från kommun :slight_smile:

1 gillning