Vilket år är mest tillförlitligt i en årsredovisning?

När man läser en årsredovisning så kan siffrorna för samma år variera. Läser man rapporteringen för år 2018 så kommer det att skilja sig i vissa “artiklar” när man släpper årsredovisningen för 2019. Hur kommer det sig? Är inte rapporteringen för 2018 fullständig när den släpps? Varför skiljer det ibland från år till år? Är den rapport som avser 2019 mest tillförlitlig vad det gäller 2018 års siffror?

Min erfarenhet är att årsredovisningar inte skiljer sig åt. Men OK, man kan tänka sig att ett bolag väljer att ha en försiktigare värderingsprincip av varulagret än året innan.Man kan i vissa fall kanske ändra avskrivningar på en fastighet från restvärdesavskrivning till rak avskrivning, osv. Vill man då kunna jämföra mellan åren, så det kan det finnas fog att ändra jämförelsetalen för året före. Detta innebär oftast ingen större skillnad för bedömningen av företaget. Gör man något sådant bör det skrivas ut i årsredovisningen.

Nu pratar vi om “riktiga” bolag på Large, Mid och Small Cap. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns obskyra bolag på mindre listor där det är lite av Vilda Västern. Vilka siffror som är rätt i de bolagen är omöjligt att svara på.