Zinos räntetriangel

Jag tror det är mer illustrativt med “IG” (=investment grade) och “non-IG” (=speculative). Vad tänker du om det?

(och den är riktigt bra. :slight_smile: )

1 gillning

Hmm… tror du egentligen inte en “kvadrant” är bättre än en triangel? :slight_smile:

Snyggt! Kan du inte kopiera in det ursprungliga inlägget här nu när du skapat en ny tråd? Trevligt med att ha förklaringen till diagrammet omedelbart under utan att behöva klicka på en länk :slight_smile:

2 gillningar

Stort tack! Väldigt användbart. Jag undrar om det är “ränterisk” före “diversifiering” som man är mest nyfiken på som 3e hörn ?

1 gillning

Det är tänkbart! Tycker du att bilden är för plottrig? I nuläget har jag dock endast 2 fonder som är non-IG (<BBB) i diagrammet. Såsom det är nu får man ut lite mer information av bilden tycker jag.

Jo, detta gav mig en del huvudvärk när jag gjorde bilden. Jag valde egentligen en triangel eftersom ursprungsbilden var det, men det blir lite konstigt mot toppen där jag inte kan särskilja olika löptider för HY-obligationerna.

@JFB gjorde en “räntematrix” i en annan tråd:

Frågan är dock om det blir mer eller mindre förvirrande med ett klassiskt diagram istället för en triangel. Jag gillar elegansen i att kunna “fokusera mot ett hörn”. Durationen är en mycket mindre väsentlig faktor när det kommer till HY-obligationerna, ex Captor Aster Global HY som bara har snittduration kring 3 år, men som ändå är extremt volatil. Kreditrisken dominerar helt för dessa typer av obligationer. Därav tänker jag att det skulle kunna förvirra mer än det ger.

Kanske skulle vi kunna göra ett diagram av varje typ? Du eller @JFB skulle kunna utveckla fyrfältsdiagrammet istället, så har vi båda? :slight_smile:

Fixat! Det var inte jag som skapade tråden.

Absolut är nedre högra hörnet i princip synonymt med ränterisk. Denna tenderar ju dock att vara okorrelerad med aktier, eftersom recessioner i princip alltid leder till sänkning av styrräntan. Detta faktum utnyttjas maximalt genom att maximera ränterisken.

4 gillningar

Jag håller med om att det inte alltid är lätt att definiera syftet på sitt sparande, men när det kommer till räntor tror jag att man borde vara mer strikt.

Jag tänker:

  • Sparhorisont <10 år: Gradvis ökande ränteandel (ex. 10% aktier per år-regeln), där snittduration = sparhorisonten. När man kommer ned <3 år kan allt ligga på bankkonto (nedre vänstra hörnet).
  • Sparhorisont >10 år: Enbart långa statsobligationer (nedre högra hörnet).
  • Företagsobligationer är ett frivilligt tillägg som kan ersätta aktier, om man är ute efter att optimera sin portfölj, men är inte nödvändigt att ha med.

Vill man göra det enkelt kan man alltså bortse från hela övre delen av triangeln (ovanför AA), och röra sig från nedre högra hörnet mot nedre vänstra hörnet, allteftersom ens sparhorisont krymper.

1 gillning

Du menar @JFB :wink:

1 gillning

Haha, hoppsan :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:

Lugnt. @janbolmeson har också get mig cred för @JFB:s bidrag till forumet nån gång förut :grin:

4 gillningar

Det här låter vettigt och ungefär som jag tänkt. Håller med om det du säger om corporate bonds också. Det blir alltså bäst att börja sin nedtrappning av aktier med att köpa långa statspapper istället för nya aktier och sedan börja sälja av aktier i plan liknande AP7 såfa. Finns något konkret exempel någonstans på hur nedtrappning går till?

Hur definierar du “sparhorisonten”. Det är lätt att planera för ett datum där man slutar stoppa in och börjar göra vissa uttag. Men uttag kommer variera från år till år beroende på olika tjänstepensioner. I början kommer våra uttag vara väldigt små under en del år. Sen kommer man väl vilja uppnå någon slags mål fördelning som man sedan bibehåller. Hur ser då den ut i relation till räntefondstyper ?

1 gillning

På bilden ser det ut som Captor Aster Global Credit har nästan lika bra diversifierande egenskaper (i relation till aktier) som Iris, fast med betydligt bättre potential till avkastning, stämmer det verkligen? Trodde Aster försökte efterlikna långa företagsobligationer och borde därför ha rätt hög förväntad korrelation till aktier och flyttas åt vänster? Kanske @captorfonder vill flika in?

Jag sitter precis och kollar på den och jag upplever att den är rätt placerad. Den har en duration på 9.5 år, således ska den ligga mer åt höger i triangeln. Kreditratingen i den är: 55% AAA-A och 45% BB-BBB. Så det är väl korrekt där den ligger?

Jag känner mig så förvirrad nu, så med risk att jag säger fel, men jag upplever att Aster Global är nästan som Iris, fast den har global exponering och något högre risk/avkastning även om de båda är klassade som 3:or på KIID-skalan.

Med risk att göra bort mig:

  • Captor Iris Bond = låg kreditrisk, lång duration (10 år), Sverige

  • Captor Aster Global Credit = låg kreditrisk (men högre än Iris Bond), lång duration (10 år), Globalt

  • Captor Aster Global Credit Short-Term = låg kreditrisk, kort duration, Globalt

1 gillning

En grej som borde spela enormt stor roll är avgiftsnivån i räntefonder. Det vore bra med någon sorts tak eller tumregel att följa där.

3 gillningar

Tycker du? I mina ögon är det väldigt stor skillnad i avstånd till nedre högra hörnet för Aster Global jmf Captor Iris…

Håller med. Men varför flyttas åt vänster? Vänster - höger är durationsskalan. Fonder som korrelerar med aktier är snarare högt upp i triangeln.

Såg du förresten captorfonders svar angående Aster i andra tråden?

Skillnaden i kreditrisk mellan AAA i Iris och ~A i Aster Global är ändå signifikant tycker jag. I en lågkonjunktur hade jag mycket hellre ägt Iris framför Aster Global. Tyvärr är Aster Globals historik för kort för att ha upplevt någon recession ännu, så vi vet inte hur mycket fonderna hade skiljt sig åt.

2 gillningar

Har du sett denna tråd?

När jag skriver “sparhorisont” syftar jag egentligen på en händelse där hela kapitalet ska användas på en gång, exv ett husköp. Pension/FIRE är en helt annan fråga, där finns ju ingen “sparhorisont”, utan det viktiga är värdebevaring. I dessa situationer är jag en stark förespråkare för allvädersportföljer.

4 gillningar

Tankevurpade, du har rätt!

2 gillningar

Ja det känns rätt för mig också. Jag tyckte precis så att det kan vara en stryka med lite hackat och lite malet.

Men, då blir frågan (sorry om det är många, med det är ju ett forum för sakfrågor :slightly_smiling_face:):
Vad är egentligen skillnaden mellan ett privat pensionssparande (då likt AP7) vilket förespråkar lång → kort mot sparhorisont och FIRE vilket leder en mot en annan portfölj. Det känns som att definiera samma issue på två olika sätt och få två olika lösningar…

Ok, här kommer några uppdateringar nu inför morgondagens avsnitt. Håller ni med om detta?

Sedan är det viktigt att komma ihåg att alla modeller är fel, men vissa är användbara. För jag tänker att vissa fonder utifrån ovan hamnar utanför.

och tittar vi specifikt på @captorfonder så ser deras placering ut som följer:

@captorfonder - kan ni bekräfta att jag inte har otur när jag tänker?

2 gillningar

Ser en potentiell lucka för Captor att skapa en räntefond för enligt den här triangeln :slight_smile:

Nedre vänstra hörnet! Sen täcker de i stort sett hela triangeln :slight_smile:

1 gillning

Captor Aster Global Credit Short-Term - Captor :wink: