JesseX

JesseX

Är en globalt orienterad realist. Tror på kollektiva lösningar. Gillar Östeuropa, böcker och musik.