MarcosMongeLopez

MarcosMongeLopez

Studerar till ämneslärare arbete mot gymnasieskola inom ämnena samhällskunskap och religionskunskap på Göteborgs Universitet. Förhoppningsvis blir det examen sommaren 2022.

Dyslektiker :slight_smile: