Avkastning på fonder i praktiken
Sök:

Avkastning på fonder i praktiken

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Fredrik

ställde för sedan frågan: Avkastning på fonder i praktiken

Hej!

Det finns en grej med fonder som jag inte greppar.

Om jag sparar 100 kr per månad i ett år så har jag ett anskaffningsvärde på 1200 kr. Säg att jag har 100 andelar och varje andel är vär 12 kr. Vad händer med dessa andelar under året efter?

Jämför med ränta på bankkonto. Jag har sparar motsvarande summa under året och då får med 1% ränta 12 kr. Året som följer kommer ge mig ränta på 1012 kr osv, alltså ränta på ränta.

Men, hur funkar ränta-på-ränta där? Det finns ju inget som kapitaliseras på samma sätt varje år, eller?

Stort tack på förhand,

Fredrik

Det finns 3 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Hej!

Ränta på räntaeffekten blir ju enklast att se när det faktiskt rör sig om en fast ränta, men det fungerar på samma sätt med fonder. Om fonderna går upp 10 % ett år så har du ju 1200+120=1320 kr. Sedan får du 10 % på det, 132 kr, i avkastning året därpå o.s.v.

Det som gör det lite krångligare är att börsen och fonder inte följer en rak linje utan kan gå både upp och ner med ganska tvära kast. Men i långa loppet blir effekten ändå densamma.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Lukas, tack för svart.

Jag får det inte att gå ihop. Om jag förstår dig rätt så är det egentligen ingen kapitalisering på något sätt inblandad i en fond, utan värdeökningen sker genom att en andel blir mer värd. Värdet på en andel är lika för alla i fonden. För att det skulle bli en ränta-på-ränta-effekt så borde jag ju få fler andelar (vilket skulle motsvara kapitaliseringen av räntan på ett sparkonto).

Exempel sparkonto:
Den första januari sätter jag in 1000:- på ett sparkonto. 10% ränta ger kapitalisering på 100:- den sista december. Följande år får jag ränta på 1100:- osv. Det här är klart för oss alla och lätt att se och räkna på.

För fond:
Jag sätter in 1000:- i en fond första januari. Låt oss säga att jag får 10 andelar till ett värde av 100:- styck. Den sista december har de stigit 10:- och varje andel är nu värd 110:-. Mitt innehav är värt totalt 1100:-. Den sista december händer ju inget särskilt annat än att jag har kvar 10 andelar och de är värda 10% mera jämfört med när jag köpte dem. Följande år sker ju värdeökningen på samma antal andelar. Det är ju som att jag fortsatt skulle få 10% ränta på mitt sparkonto på ursprungsbeloppet.

Om jag hade fått t.ex. en extra andel (kapitalisering) så hade jag ju följande år fått värdeökning på 11 andelar och inte 10.

Om jag inte får nya andelar och fonden stiger ytterligare 10% följande år så har fonden stigit 20% på två år och värdet är 1200:- och inte 1210:- som jag hade haft om det var ränta-på-ränta som på ett sparkonto. 20% värdeökning på två år är ju fortfarande räknat på 10 andelar.

Tänker jag fel?
Vad är det jag inte förstår?
Finns det någon som kan förklara lite djupare?

Hur funkar det med utdelningen? Köper den andelar till mitt fondinnehav, eller ökar värdet på varje andel?

Jag vill verkligen försöka förstå det här.

Stort tack på förhand,
Fredrik

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Ränta på ränta effekten är grunden till den värdestegring som aktiespararna får. Strunta i att fokusera på fondandelar och kapitalisering vid årsskiften. Jag skall försöka förklara, och börjar med ett förenklat exempel.

Du köper en aktie för 100. Substansvärdet är också 100 kr och företaget tjänar 8 kr per aktie. Långsiktigt kan företaget behålla den lönsamheten. Bolaget lämnar ingen utdelning.

Efter ett år har företaget tjänat 8 kr.  Substansvärdet är då 108 kr.  Om Börsen resonerar som tidigare skall då kursen öka till 108 kr. Efter ytterligare ett år har företaget tjänat 8% på 108 kr och värdet lika med kursen blir 116,64. Så fortsätter detta undan för undan; stiger kursen med ränta på ränta. Du har fortfarande en aktie.

Du hade en fråga.” Hur funkar det med utdelningen? Köper den andelar till mitt fondinnehav, eller ökar värdet på varje andel?”

Svar: Utdelningen ökar värdet på dina andelar. Något annat skulle bli alldeles för otympligt.

Tänk att du har andelar i en globalfond med 1000 aktier, och utdelningen skulle öka antalet fondandelar för dig. Dina ingångsvärden skulle förändras i princip varje dag. Det skulle bli väldigt svåröverskådligt. Värdeökningen skulle dessutom ske i två steg. Utdelningarna skulle öka antalet andelar och den ”vanliga” värdestegringen på aktierna skulle märkas genom att värdet på andelarna ökade.

Även räntefonder har en ränta på räntaeffekt.  Här är ytterligare ett förenklat exempel.

Antag följande. Du satsar 10 000 kr i en liten obligationsfond som har en miljon i kapital. Utdelningen några år framåt är tre procent. Vi förutsätter att ränteläget är oförändrat tre år framåt, och att utdelningen kan investeras till 3%.

31/12 år 1. Fondens kapital 1 000 000 och ränta 30 000 blir totalt  1 030 000 kr.  Du har en andel på 1% är värd 10 300 .

31/12 år 2. Ingående Kapital  1 030 000 Ränta 30 900 blir totalt 1 060 900. Varje andel är värd 10 609 kr.

31/12 år 3. Ingående Kapital 1 060 900 kr. Ränta 31 827 kr blir totalt 1 092 727 kr. Varje andel är värd 10 927 kr.

Du har fortfarande 1 andel,och värdet har stigit med ränta på ränta till 927  kr.

Samma princip för obligationsfonden ovan gäller även för en aktiefond. Du köper andelar som sedan förhoppningsvis skall öka i värde, dels via utdelning som återinvesteras och dels genom ökade aktiekurser.

Du är alldeles för fixerad över att antalet andelarna inte ökar. Strunta i detta. Det är inte antalet andelar som skall öka utan värdet på andelarna!  

Du har även en annan fråga:

”Om jag inte får nya andelar och fonden stiger ytterligare 10% följande år så har fonden stigit 20% på två år och värdet är 1200:- och inte 1210:- som jag hade haft om det var ränta-på-ränta som på ett sparkonto. 20% värdeökning på två år är ju fortfarande räknat på 10 andelar.”

Svar. Om du köper andelar för 1 000 kr och de är värde 1 100 kr vid slutet av år 1 har värdeökningen varit 10%.  Om värdet vid slutet av  år 2 är 1 200 kr innebär det att värdeökningen år 2 har varit 9,09%.  Vad är problemet? Precis som att räntorna går upp och ner, så går varierar även avkastningen. Det har inget med ränta på räntaeffekten att göra.

 

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Nestor, stort tack för dina svar och tiden du lägger ner på att svara. Jag måste säga att jag nästan skäms en aning när jag säger att jag fortfarande inte riktigt greppar hur återinvesteringen verkligen speglar ränta-på-ränta. Men, jag lämnar detta nu och litar helt enkelt på att ränta-på-ränta appliceras korrekt i fonder.

  Så, återigen, tack för tiden du tog dig att svara på detta och jag hoppas det kan komma till nyttai framtiden för andra läsare.

  /Fredrik

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2017-12-22 klockan 16:42 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.