Etfs Physical Swiss gold vs BullionVault
Sök:

Etfs Physical Swiss gold vs BullionVault

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Pensionär

ställde för sedan frågan: Etfs Physical Swiss gold vs BullionVault

Hej Pensionär som tänker kapitalbevaring snarare än maximering. Funderar på att optimera RikaTillsammas-portföljen ytterligare.

Detta vill innebära att Gulddelen bliver ganske stor <100000.

Jag har svårt att se fördelen på BullionVault vs Etfs Physical Swiss Gold. Jag vill gärna ha hjälp att forstå detta för att fatta beslut om antingen/eller.

Kan någon förklara detta?

 

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2019-06-18 klockan 08:40 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.