excel-mall/ekv för att räkna ihop total utveckling för tillgångslag på olika ställen
Sök:

excel-mall/ekv för att räkna ihop total utveckling för tillgångslag på olika ställen

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av MartinP

ställde för sedan frågan: excel-mall/ekv för att räkna ihop total utveckling för tillgångslag på olika ställen

Hur räknar man ihop den totala minskningen eller ökningen av tillgångsslag som finns på olika ställen?

Jag har aktiefonder avanza, guld hos nordnet och kontanter på bankkonto. Portföljen på avanza med aktiefonderna har ju gått ner mycket då de utgör 100 % av den portföljen, men utgör egentligen bara ca 65 % i den totala portföljen tillsammans med guldet och kontanterna.

Finns det någon smart excel-mall där jag man kan föra in belopp och nedgång/upggång etc och se hur mycket det gått upp eller ner totalt för allt tillsammans?

Eller om någon kan beskriva pedagogiskt hur man gör

Tack på förhand

Det finns 2 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Enklast är att räkna ihop totalvärdet manuellt av portföljen en gång per månad eller kvartal eller år tex beroende på vilken upplös ing du vill ha.

 

För in totalbeloppet i en tabell och skapa en graf så får du en fin visualisering av totalportföljen

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Tack, men om aktiefonderna gått ner 20%, hur räknar jag då hur mycket det gått ner totalt om jag lägger till guldet som ökat eller minskat ett antal procent samt kontanterna.

  Då kontanterna utgår ca 35 % av totalen, borde den totala nedgången bli mycket mindre än 20%.

  Kan någon förklara rent praktiskt?

  I Excel måste jag ju ha någon slags beräkning som visar dels nedgång/uppgång för varje tillgångsslag, dels den totala nedgången/uppgången allt tillsammans.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MartinP

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Hej Martin,

Vet inte vilken nivå du ligger på i Excel, men skriver detta rätt grundläggande ändå så kanske även andra blir hjälpta någon gång i framtiden. Eftersom jag inte kan lägga in bilder och sånt så försöker jag skriva ut allt i text så gott det går.

 1. Kolumner. I översta raden, skriv rubriker för de kolumner du vill ha med. I mitt eget uppföljningsark har jag följande kolumner:
  • Tillgångsnamn
  • Bank
  • Konto
  • (Frivilligt: Tillämpar du fyra-hinkar-principen kan du ha en kolumn för vilken Hink tillgången hör till också)
  • Anskaffningsvärde
  • Sedan en kolumn för värdet vid varje avstämning. Rubrik förslagsvis ”Värde 2020-03-17” eller liknande.
  • (Frivilligt: En kolumn för utvecklingen vid varje avstämning, dvs diff i procent jmf föregående värde eller anskaffningsvärde)
 2. Rader. Gör en rad per tillgång tills du täckt in allt du vill ha med. Därefter lägger du till följande tre rader:
  • Summa
  • Utveckling jmf inköp
  • Utveckling jmf föregående
 3. Fyll i värden. Viktigast är ju ett namn samt värde för inköp och senaste värde, men ju noggrannare desto bättre.
 4. Formler.
  • I cellen på summaraden och kolumnen för inköp så skriver du in =SUMMA( i formel-rutan, du kan sedan antingen dra och markera de celler som skall ingå (vilket borde vara samtliga celler ovanför utom rubriken) och sedan avsluta med en högerparantes. Din formel borde då se ut ungefär så här: =SUMMA(D2:D15) beroende på hur många rader och kolumner du har. Du kan naturligtvis skriva in cellreferenserna manuellt istället för att dra om du vill. Tryck enter för att bekräfta.
  • Du kan sedan kopiera denna formel genom att markera cellen (inte formeln i formel-rutan) och använda ctrl+c och ctrl+v för att kopiera den till nästa kolumn. Alternativt kan du markera cellen och ”dra” i den fyrkantiga pricken som dyker upp längst ner till höger i cellen för att kopiera formeln. Se till att både anskaffningsvärde-kolumnen och senaste-värde-kolumnen har en summa innan du går vidare.
  • På raden för ”utveckling jmf inköp” och kolumnen för senaste värdet, ange följande formel (du får lista ut själv vilka cellreferenser som skall in istället för det som står inom {}-paranteser).
   ={Summa senaste värdet}/${Summa inköp}-1
   Dvs ligger summan för inköp i cell D16 så skall formeln vara =E16/$D16-1, om du följt med så här långt. Notera dollartecknet i formeln, det är viktigt för att du skall kunna kopiera formeln i sidled korrekt. Formatera sedan cellen som procent-värde, t.ex. genom att högerklicka och välja formatera eller klicka på procent-knappen ovanför formel-rutan.
  • På raden utveckling jmf föregående använder du samma formel som för utveckling jmf inköp, fast utan dollar-tecknet. De kommer ge samma resultat första månaden, för att sedan bli olika kommande månader.
  • Frivilligt: Om du ville ha en kolumn för värdeutvecklingen för varje tillgång vid varje avstämning, så använder du samma formler igen. Dvs {Senaste värde}/{Tidigare värde}-1. I så fall krävs det lite vaksamhet första gången du kopierar formlerna vidare så att det blir rätt, men det lämnar jag som lärandemoment till framtiden.
 5. Fortsätt fylla i. Gå inte bananas och fyll i excelarket varannan dag, även om du kan. Lägg in i kalendern att göra det regelbundet, kanske max en gång i månaden (själv gör jag det en gång i kvartalet).

Lycka till!

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Svar sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer, frågor eller svar. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2020-03-15 klockan 23:01 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
Kommentarer sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂