Fåmansföretag, underprisöverlåtelse och holdingbolag
Sök:

Fåmansföretag, underprisöverlåtelse och holdingbolag

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Peter Larsen

ställde för sedan frågan: Fåmansföretag, underprisöverlåtelse och holdingbolag

Hej,

Jag har 2 frågor rörande försäljning av fåmansföretag.

1.Kan underprisöverlåtandet till holdingbolag ske i två steg, dvs först överlåtelse av aktier från privatperson till ett AB (A) innan försäljning, varpå efter försäljningen ett holdingbolag (B) bildas till vilket aktierna i det AB som fått in kapitalet underprisöverlåts? Ifall jag förstått reglerna rätt kan detta göras utan skatt så länge kapitalet stannar i bolaget. Skapar det några skattemässiga ändringar att det görs i flera steg?

2. Finns det något hinder att efter dessa överlåtelser är klara föra över kapitalet från A till B och därefter förvalta dem via en kapitalförsäkring? Det utlöser fortfarande ingen skatt förrän kapitalet plockas ut ur B?

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2019-08-09 klockan 10:25 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.