Fråga kring kapitalförsäkring och förvaltning av barns tillgångar efter myndighetsdagen
Sök:

Fråga kring kapitalförsäkring och förvaltning av barns tillgångar efter myndighetsdagen

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av CE

Den här artikeln publicerades 2017-11-20 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

ställde för sedan frågan: Fråga kring kapitalförsäkring och förvaltning av barns tillgångar efter myndighetsdagen

Jag sparar i en kapitalförsäkring hos Nordnet och har satt mina tre barn som förmånstagare. Jag har tänkt att göra uttag från försäkringen till mina barn i olika steg från och med att de fyller 20 år. Om jag dör innan detta inträffar så vill jag att en särskild förvaltare (som kommer att utses genom mitt testamente) ska tillse att mina barn får tillgång till sina arv först efter sina respektive 20-årsdagar. Jag undrar dock hur man rent praktiskt bör gå tillväga för att detta ska kunna efterlevas. Om jag dör innan utdelningarna har gjorts så betalas ju pengarna ut direkt och försäkringen upphör (om jag har förstått det hela rätt).

Hur bör den särskilda förvaltaren göra med den fortsatta förvaltningen? Är det till exempel lämpligt att förvaltaren i sådana fall öppnar en kapitalförsäkring i sitt eget namn (med mina barn som förmånstagare) för att på så sätt kunna dela ut medel till mina barn vid de tillfällen som jag anvisat? Finns det andra och bättre lösningar? Finns det till exempel någon slags kontoform som kan öppnas i barnens namn men som innebär att de ändå inte får tillgång till medlen vid sina 18-årsdagar?

 

 

Det finns 3 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Hej CE,

Jag har bokat möte med en jurist för att kolla upp det här exakt. Jag får nämligen lite olika svar beroende på vem jag vänder mig till. Återkommer på bloggen!

Hälsningar,
Jan

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Jag är ingen jurist och har inga expertkunskaper inom ämnet du lyfter, men vill föra ett resonemang kring detta.

En kapitalförsäkring innehåller ett återbetalningsskydd, vilket är en av de största skillnaderna jämfört med ISK. Avanza skriver ”Skyddet innebär att värdet i din försäkring plus 1 % av värdet betalas ut när försäkrad avlider.” De fortsätter ”Om försäkrad och försäkringstagaren är olika personer betalas värdet plus 1 % ut till försäkringstagaren om försäkrad avlider, i annat fall betalas beloppet ut till förmånstagare.” Konstruktionen bygger på att förmånstagarna (i ditt exempel: dina barn) får pengarna vid din bortgång.

Om du inte har för avsikt att efterskänka innehavet i kapitalförsäkringen direkt till dina barn är jag inte säker på ett en KF med dem som förmånstagare är rätt upplägg. Kanske bör du själv stå som förmånstagare för att sedan diktera villkoren i ett testamente? Så tänker jag.

Samtidigt har Jan B följande utläggning i en av sina artiklar:

Kapitalförsäkring barn är en skräddarsydd produkt för just barnsparande, där man kan ange en annan förmånstagare än en själv. Man kan dessutom t.ex. via ett testamente styra hur och när pengarna ska betalas ut. Så har vi t.ex. gjort med Frejas pengar. Hon ska få en del när hon fyller 18 år, en del när hon fyller 21, 25 och 30.

Mitt tips är att du tar upp din fråga med din bank eller en begravningsbyrå, som med största sannolikhet har erfarenhet av detta. Du verkar ju redan ha tankar på ett testamente och då är det bäst att ta hjälp av en jurist.

(Hur har jag gjort? Jag har ett ISK för barnsparande med tillhörande testamente.)

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Stort tack Mattias för ditt inlägg! Jag har också noterat att Jan B har skrivit om att man ska kunna styra ”hur och när pengarna ska delas ut” genom att komplettera kapitalförsäkringen med ett testamente. Om möjligt så får du Jan jättegärna förklara hur du tänkte, detta eftersom jag (och kanske andra med mig?) inte riktigt får ihop hur detta ska åstadkommas. Antingen är det så att jag har missat något väldigt grundläggande (mycket möjligt :)) eller så är detta helt enkelt inte möjligt med den typ av kapitalförsäkring som jag har valt (Nordnet).

För det första så tror jag inte Mattias att det är möjligt att ha sig själv som förmånstagare eftersom medlen från försäkringen ju måste tillfalla någon annan än mig själv om jag dör. Man kan visserligen ange att dödsboet ska vara förmånstagare men detta hindrar ju ändå inte att utbetalning från försäkringen görs i anslutning till att jag dör och att försäkringen därmed upphör (det vill säga att jag inte kan styra att medlen tillfaller mina barn vid vissa givna tillfällen inom ramen för kapitalförsäkringen).

Som du säger så är det bra att bolla dessa frågor med en jurist och det har jag gjort. Just denna jurist (som är kopplat till en av storbankerna där jag har mitt lönekonto) har inte koll på hur det funkar med andra typer av kapitalförsäkringar än den (oftast dyra) typ som vissa banker erbjuder där man faktiskt kan ange att periodvisa uttag ska göras till de som är förmånstagare. I min kapitalförsäkring så är detta dock inte inbyggt.

Om jag skulle dö innan mina barn fyller 18 så kommer därför en särskilt förvaltare att utses (detta reglerar jag genom mitt testamente). Förvaltaren kommer då att behöva upprätta någon typ av sparform för barnen. Min jurist menar att oavsett vilken sparform som det rör sig om så bör kontona vara i barnens namn – vilket ju innebär att även om jag uttrycker ett önskemål i mitt testamente om att barnen ska få tillgång till pengarna först från och med 22 års ålder så kommer de de facto att kunna disponera över medlen redan när de är 18.

Kontentan: även om kapitalförsäkring kanske kan anses bättre än ISK för barnsparande på så vis att jag ju kan styra hur jag vill att uttag ska göras om jag fortfarande lever så blir det svårt att se till att mina barn inte får tillgång till pengarna vid 18 års ålder om jag går bort innan dess. Eller är det (återigen) något som jag missar? :)

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2017-11-20 klockan 16:08 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.