hävstång ...
Sök:

hävstång …

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Lennart Johansson

ställde för sedan frågan: hävstång …

Hur vanligt är det  att banker utan bankgaranti kommer på obestånd historiskt ? är risken i dagsläget speciellt större nu än tidigare ?  —- jag funderar på att att ha olika sparkonton utan bankgaranti, med så hög sparränta som möjligt med en bindningstid på max 1-3 år för att kunna häva upp räntan på  de usla sparkonto som jag har med bankgaranti vilkas ränta klart understiger inflationen och genom detta förfarande få ett totalt sett likvärdigt eller högre realt sparande (även efter skatteavdrag )  —– försöker tackla inflationen med insättningar av och till och då på konton med rörlig ränta (med bankgaranti) men upplever att det är besvärligt att hålla inflation och skatten stången . Det känns som sparandet inte premieras alls . Jag har ca 12500 kr efter skatt och ser det som svårt att neutralisera den erodering av mina sparmedel som efter närmare 50 års  låglöneslit vacklar i värde —-

Är min fundering någorlunda vettig ? Att det är ett risktagande inser jag ju men finns det möjligen bättre sätt ?               Tacksam för förslag !        allra bästa hälsningar Lennart

 

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Är du den typen av person som inte har villan brandförsäkrad, så kanske du skall öppna ett konto utan garanti. Läs annars på nätet hur det har gått för spararna i 24 Money.

Betänk att  bankernas utlåning till största delen består av villalån runt 1,5 procent. Detta innebär att räntor över en procent i inlåning är att betrakta som risk!

Det enda alternativet utan insättningsgaranti som jag möjligen skulle kunna tänka mig är Akelius. Troligen placeras pengarna i hans fastighetsimperium i stället för att hans bolag tar topplån. Det ger i alla fall en viss, om än ej fullständig, form av trygghet.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2018-03-11 klockan 20:13 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.