Hela ekonomin inkl boendet i permantportföljen? (rika-tillsammans-portföljen)
Sök:

Hela ekonomin inkl boendet i permantportföljen? (rika-tillsammans-portföljen)

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av deGothia

ställde för sedan frågan: Hela ekonomin inkl boendet i permantportföljen? (rika-tillsammans-portföljen)

Hej, jag undrar hur man bör resonera kring boende i förhållande till permantportföljen (rika-tillsammans-portföljen) . Jag har sorterat mina tillgång dels efter 4-hinkarsprincipen, men försöker också analysera dem enligt permantportföljen. Dvs jag försöker analysera hur stor del av mina tillgångar som faller inom de respektive kategorierna, inklusive mina pensionsavsättningar och bostad.

Av Jans beskrivning verkar fastigheter höra hemma tillsammans med guld, men det känns som att bostadspriser rör sig delvis relaterat till börsen. Har övervägt att placera hälften av bostadens värde i kategorierna guld respektive aktier. Vad tänker ni om det? Eller ska bostaden räknas till aktiekategorin helt och hållet kanske med hänsyn till risk?

Tankar kring detta sätt att betrakta hela privatekonomin enligt permantportföljens principer? Jag tänker att den kan bli för passiv med 25% i varje kategori så överväger att totalt 70% aktier (då ev inräknat del av bostadens värde bland aktierna) och 10% på övriga.

Jag är drygt 30 år och i mitt fall är bostaden absolut största posten och aktierna i pensionsavsättningar utgör majoriteten av övriga tillgångar. Har lite andra aktiefonder och kontanter/korta räntor samt lite silver och guld i övrigt. Funderar på att byta aktierna som inte är låsta pensionssparandet till långa räntefonder för att öka diversifiering något på det totala sparandet. Och oavsett om jag siktar på 25% jämn fördelning eller 70A-10K-10L-10G så skulle jag behöva satsa mest på långa räntor och kontanter närmsta tiden för att kunna jämna ut fördelningen mellan de fyra tillgångsslagen. Om inte bostaden ska räknas som aktier för då behöver jag satsa mer även på guld.

 

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Bostaden är en s.k. real tillgång. Det passar egentligen inte in ”perfekt” i någon av de 4 kategorier som permanentportföljen har, om om den ändå ska räknas in hade den enligt mig hamnat tillsammans med guld. Aktier ger utdelning och genererar värde, vilket inte en bostad gör. Räntor är att du lånat ut pengar och får ränta på dem. En real tillgång är mer likt guld: ett skydd mot inflation. Om 20 år har du fortfarande precis ett hus, som är värt mer om det varit inflation. Precis som guld. Det skiljer sig dock lite mot guld i bemärkelsen att guld har en åtminstone kortsiktig ”hedge” mot dåliga nyheter och mot dollarn, vilket inte bostäder har på samma sätt.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Svar sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer, frågor eller svar. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2020-03-24 klockan 20:36 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
Kommentarer sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂