Hjälp med beskattning av privatägd näringsfastighet
Sök:

Hjälp med beskattning av privatägd näringsfastighet

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Kronan

ställde för sedan frågan: Hjälp med beskattning av privatägd näringsfastighet

Scenario: Privatägd näringsfastighet

Intäkter – ränta – fastighetsskatt & avgift – drift & nödvändigt underhåll (enl. skatteverket) – avskrivningar = Beskattningsbar vinst

Fått intrycket att skatten landar mellan 45-55% för privatägd näringsfastighet.

Skattad vinst + avskrivningar (och ev. andra avdragsgilla utgifter) blir totala vinsten?
Med denna vinst betalas amorteringar, ev. förbättringsåtgärder, etc.

Självklart ett väldigt förenklat exempel.

Stämmer det?

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Nja.

Passusen Nödvändigt underhåll (enligt skatteverket) stämmer ej. Allt underhåll är avdragsgillt. Gör du däremot  en om- eller tillbyggnad får du ej dra hela beloppet direkt, utan man måste lägga upp en avskrivningsplan.

Du betalar 29 procent avdragsgill egenavgift på vinsten, sedan betalar du samma skatt som en löntagare. Av egenavgiften är dryga 10 procent pensionsavgift som du förhoppningsvis kommer att ha nytta av.

Avskrivningar är en kostnad och kan aldrig vara en del av vinsten. Andra avdragsgilla utgifter är givetvis inte heller en del av vinsten.

Ofta amorterar man ungefär samma belopp som gjorda avskrivningar.

Vänd dig gärna till en redovisningskonsult eller en banktjänsteman som kan fastigheter, så får du hjälp.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Det jag inte blir riktigt klok på är hur likviditeten/kassan påverkas av avskrivningarna. Vinst var felaktigt formulerat, min fundering gällde om avskrivningarna blev en del av likviditeten då det redovisas som en kostnad, men är i själva verket inte pengar som lämnar företaget.

  Går det att göra någon pedagogisk uppställning för att visa på hur avskrivningar och amortering hanteras?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kronan
 2. Vit pil

  Jag förstår inte varför ”skattad vinst + avskrivningar (och ev. andra avdragsgilla utgifter) blir totala vinsten?”
  Avskrivningar är inte vilka kostnader/utgifter som helt utan görs endast på anläggningstillgångar t.ex. fastighet, maskin, dator…
  Enligt SKV,”Värdeminskningsavdrag för byggnad ska beräknas enligt en avskrivningsplan efter en viss procentsats per år.”

  https://online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb%7Cfaktabank-online%7C1%7C98:S64

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MLT
 3. Vit pil

  Vinst var som sagt felaktigt formulerat, menade att avskrivningarna blir en del av kassan.
  När jag nämner avskrivningar syftar jag såklart på den stora posten som är fastigheten med en avskrivning på 2%.

  Exempel:

  En näringsfastighet kan ett år redovisa negativt resultat på sista raden.
  Näringsfastighetens kassa kan i sin tur vara positiv för att avskrivningar tyngde ner resultatet.
  Avskrivningarna som redovisades i resultaträkningen är pengar som aldrig lämnat bolaget, därav positiv kassa.

  Länken nedan beskriver det jag försökt få bekräftat.
  Den beskriver BRF’er, men antar att principen är densamma.

  http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/avskrivningar/

  Kom gärna med tankar/synpunkter, är grön på området.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kronan
 4. Vit pil

  Ja, bestämmer, kallas återföring. SKV sa,”För att du inte ska få dubbelt avdrag (både värdeminskningsavdrag och hög anskaffningsutgift), måste du återföra de medgivna värdeminskningsavdragen.
  Förbättringsutgift man jämför då med skicket vid ingången av det femte året före avyttringen.SKV sa ”Om en byggnad är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart.”
  Om du vill inte ha återföring, ska du behålla din fastighet”ett fåtal år”.
  Är det bättre att fråga din redovisningsekonom om råd?
  Har du SKVs broschyr?-

  https://www.skatteverket.se/download/18.41f1c61d16193087d7f51d9/1561379940220/forsaljning-av-naringsfastighet-skv313-utgava18.pdf

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MLT
 5. Vit pil

  skrev fel – Ja, stämmer.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MLT
 6. Vit pil

  SKVs broschyr sidan 8/14 har ett exempel om återföring

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MLT
 7. Vit pil

  Kassan påverkas inte alls av gjorda avskrivningar.

  Har man hög avskrivning och låg amortering ökar kassan trots att verksamheten visar ett lågt resultat. Har man en hög amortering och en låg avskrivning minskar kassan trots att verksamheten visar ett bra resultat.

  Inte helt lätt att pedagogiskt förklara detta… Därför är det ganska bra om avskrivningar och amorteringar harmonierar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor
 8. Vit pil

  Nestor:
  Tycker länken nedan påvisar just det du beskriver.
  Exempelvis år 1 är avskrivningarna större än amorteringarna, därav en ökad kassa.
  http://borattupplysning.se/exempel/Exempel-avs-uh-kassa.pdf

  En annan fundering:

  I länken nedan har du redan konstaterat att vid privata lån betalas amortering med beskattade pengar.
  https://rikatillsammans.se/fragor/amortering-for-eller-efter-skatter/

  Jag köper argumentet att avskrivningar och amorteringar bör harmoniera.
  Exempel:

  Anskaffningsvärde 4500 tkr, 2% avskrivning = 90 tkr/år

  Motsvarande peng på 90 tkr/år avsätts från kassan för att amortera.
  Dessa 90 tkr kanske blir 45 tkr när de är beskattade.

  Belåning 3000 tkr, 1,5% amortering = 45 tkr/år

  Är detta ett exempel på harmoni?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kronan
 9. Vit pil

  Rätt. Amortering sker alltid med obeskattade pengar, oberoende om lånen är privata eller ingår i en näringsverksamhet. I näringsverksamheten har du dock fördelen med avdragsgilla avskrivningar.

  Notera att du bara gör avskrivningar på byggnaden, inte på tomtvärdet.

  Jag erkänner att jag aldrig läste länken. Jag tror jag kan detta hyfsat ändå…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2020-01-28 klockan 12:45 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.