Högt eget kapital och likviditet
Sök:

Högt eget kapital och likviditet

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Jonna

ställde för sedan frågan: Högt eget kapital och likviditet

Vad är kopplingen mellan ett högt eget kapital och likviditet?

Är det kanske ingen koppling alls?
Ett positivt resultat ökar EK, betyder det samtidigt att likviditeten i företaget ökar?

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Grunden för all näringsverksamhet är att ett företag går med vinst. Man kan dock inte alltid sätta likhetstecken mellan ökad likviditet och ökad vinst. Här är ett förenklat exempel.

Säg att du köper en lastbil i din enskilda firma. Bilen beräknas hålla i åtta år. Du går till banken och får låna pengar men bara på fem år. Du skriver av 12.5 procent men amorterar 20 procent. Din lönsamhet är alltså bätte än vad din likviditet kan påskina.

Säg att du istället belönar din villa och tar ett amorteringsfritt lån. Din likviditet blir jättebra, men det blir väldigt surt om åtta år om du inte har sparat pengar till nästa bilbye.

Tyvärr är det allt för många företagare som enbart går på likviditeten när de bedömer lönsamheten i sin näringsverksamhet. Min uppmaning är därför att alltid läsa igenom bokslutet. Är det något som du inte förstår så  begär att få en genomgång av din revisor.

 

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2018-02-21 klockan 17:39 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.