Hur bör man tänka och agera kring valutarisker i utländska placeringar?
Sök:

Hur bör man tänka och agera kring valutarisker i utländska placeringar?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Klas

ställde för sedan frågan: Hur bör man tänka och agera kring valutarisker i utländska placeringar?

Rådet för långsiktigt sparande är att ligga till stor del i globala fonder för att säkerställa en bra riskjusterad avkastning. Men hur spelar valutariskerna in över tid?

För närvarande är svenska kronan väldigt lågt värderat mot t.ex. USD och EUR. Underliggande tillgångar till utländska fondplaceringar som är noterade i SEK har haft uppgångar de senaste åren av en allt svagare svensk krona i många globala/USA fonder utöver den lokala avkastningen på respektive marknad. Men vid någon tidpunkt kommer sannolikt den svenska kronan värderas högre men i okänd takt.

Så hur historiskt sett har valutaeffekterna påverkat förväntad avkastning på Globala/USA/EU fonder? Finns data tillgänglig för längre perioder vad som är reell värdeutveckling och vilken effekt valutakurserna har gjort?

Hur bör man tänka och resonera för hantera valutarisker i fondplaceringar?

Mvh

Klas

Det finns 3 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Nyckelordet här är nog diversifiering. Ingen vet hur framtiden ser ut, särskilt inte för valutors värde gentemot varandra. Och på lång sikt jämnar det sannolikt ut sig. Men det betyder ju inte att länder/regioner går lika bra ekonomiskt, det kan såklart skilja sig, men det är inte valutan som avgör på sikt.

Alltså, se till att ha fonder som investerar i tillgångar noterade i olika delar av världen. Inte främst för valutarisken, utan för allmän diversifiering.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Hej Klas,

 

Jag håller med Kalle  men vill tillägga:

Jag tror problemet (eller chansen) främst ligger i räntepapper. Många svenska bolag arbetar globalt så eventuell vinst eller förlust pga valutan kommer reflekteras i aktiekurserna. Med räntor har man inte den effekten tyvärr. Därför behöver man, i mitt tycke, även ha räntepapper noterade i utländska valutor inte bara i svensk valuta. En globalräntefond vore bra…

Sen undrar jag, du skriver ”vid någon tidpunkt kommer sannolikt den svenska kronan värderas högre”.

Jag hoppas på det. Men finns det egentligen något som tyder på kronan kommer stärkas mot t ex USD och EUR?

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Bra poäng om räntor kontra aktiefonder.

  Dock, hela poängen med diversifiering är ju att man inte vet något om framtiden. På väldigt kort sikt kan man kanske förutse med hyfsad sannolikhet hur en valuta kommer att gå. Men på lång sikt kan ju vad som helst hända, både positivt och negativt. Allt som är känt är ju inprisat i kursen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kalle
 2. Vit pil

  Njae återigen, det där är ju en gissning baserat på vad som är känt idag. Hade det varit så lätt hade vi ju alla varit dollarmiljonärer på valutahandel.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kalle

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Hej Klas!

Utöver dom bra svaren du fått så tänker jag även tillägga att en större mängd fonder brukar ofta ha tagit bort valutarisken genom att hedgea sig, så då påverkar fonden inte på samma sätt mot förändringar i valutor.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2019-10-08 klockan 10:08 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.