Hur ser er "negativa korrelation" ut i era allokerade portföljer?
Sök:

Hur ser er "negativa korrelation" ut i era allokerade portföljer?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Mathias Olsson

Den här artikeln publicerades 2017-04-23 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

ställde för sedan frågan: Hur ser er "negativa korrelation" ut i era allokerade portföljer?

Man pratar mycket om diversifiering när man diskuterar portföljallokering. Frågan är hur många som förstår vad diversifiering går ut på? Hur många förstår uttrycket ”diversifierings effekt”? Hur många förstår uttrycket ”negativ korrelation”?

När man pratar om korrelation då är det de olika värdepappersinnehavens relation gentemot varandra man syftar på. Det finns negativ och positiv korrelation. Det man vill ha, vad som krävs för att överhuvudtaget få en god rebalansering i sin portfölj, är negativ korrelation. Vilket betyder att man vill att något ska gå upp i värde (blir ”överviktat”) när något annat simultant går ned i värde (blir ”underviktat”). Om inte detta sker då hamnar man i en situation där diversifierings effekten helt och hållet uteblir. Det är just därför man säger att man ska branschallokera, allokera i olika geografiska områden o s v. Eftersom kapital flödar från en plats till en annan (vilket skapar ebb och flod i kapitalvärden). Alla branscher är sällan ”heta” samtidigt (samma sak med olika geografiska områden. Ibland är Japan ”hett”, sedan blir USA ”hett” o s v. Så kapital flödar in och ut från dessa platser vilket påverkar börsindex negativt kontra positivt beroende på vem som får kapitalinflöde/kapitalutflöde) utan de går upp och ned i cykliska mönster. Likt lungors in- och utandningar. Man brukar säga att ekonomi är ett slutet system, det som står ovan är ett exempel på detta.

Det finns en en god anledning till varför man historiskt har rekommenderat aktier och obligationer i en portfölj. Som en grundstruktur för hur en bra portfölj ska se ut. Dessvärre är idag aktier och obligationer mer positivt korrelerade än negativt korrelerade. kapitalvärden på aktier och obligationer har båda gått i tandem uppåt p g a det artificiella ränteläget med negativa räntor som vi européer har dragits med (USA verkar inte ha dragits med det, men Sverige och EU-området har mångt och mycket dragits med det i flera år). Detta har satt hela grundstrukturen ur funktion (vilket bara kan reverseras genom högre räntor. Något som, tyvärr, kommer att skapa ett utflöde ur obligationer som ger negativ ränta eller lägre ränteutbetalningar). Något som har tvingat många ”smarta pengar” att låta obligationer bli en mindre allokering i deras portfölj. Det finns ingen rebalanserings vinst i att ha två skilda värdepappers tillgångar som är positivt korrelerade i portföljen. Det ökar risken snarare än minskar den. Eftersom risken är stor att den positiva korrelationen fungerar i nedåtgående riktning också. Inte bara i den uppåtgående. Det skulle skada många finansiellt. Åtminstone de som inte förstår konceptet med ”negativ korrelation”.

Med detta sagt, kolla över era portföljer och se hur bra er negativa korrelation är. Ni kan enkelt se det på hur den ackumulativa procentuella utvecklingen på era innehav ter sig. Om inte 25-50% av innehaven går minus, då bör ni justera om i portföljen. Själv ligger jag ganska bra till. Jag har väl 30% av innehaven som går minus och resten går i positiv procentuell utveckling. Inte optimalt, men bra nog. Jag har därför möjligheter till rebalansering när vågskålen vänder och de negativa blir de positiva och vice versa. Kom ihåg: inget i livet stagnerar såvida det inte är dött. Och om börsen som helhet är död, då är vi alla finansiellt döda oavsett hur mycket vi allokerar. Då existerar inte det finansiella systemet längre. Än så länge är inte detta fallet, vilket betyder att vågskålarna kommer att vända förr eller senare och det som idag är negativt kommer att byta plats med det som idag är positivt. Planera för det och nyttja det. Utan ”negativ korrelation” har ni ingen diversifiering, då har ni lika stor risk som om ni bara ägde 100% i en enda aktie. Detta gäller även fonder, fonder är inte undantagna från detta. Om ni tror att fonder är undantagna från detta – lycka till. Det finns bra förluster och dåliga, välj gärna det första alternativet.

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Intressant, för de allra flesta så skulle jag säga att det inte är kunskapen som behövs utan jag tror snarare att väldigt många agerar enigt en korrekt diversifiering. Det finns flera olika sätt att diversifiera, med olika mål.

Ett sätt att diversifiera är ju att köpa fler bolag i samma sektor. En god vän till mig tar gärna exemplet med häst och vagn, man kunde förutse att häst och vagn skulle ersättas av bilar, men visste inte vilket företag som skulle överleva. Man kunde då ha diversifierat sig genom att köpa flera företagsaktier (eller genom t ex. index).

Diversifiera sig genom att köpa samma tillgångsslag (t ex. aktier inom tillverkning) men i olika delar av världen kan man också göra, även om de går plus ungefär samtidigt så behöver de inte gå dåligt samtidigt.

Många diversifierar sig genom att köpa både aktier och guld (som definitivt har haft en negativ korrelation), man behöver nödvändigtvis inte veta varför.

Det sista du skriver är ju direkt felaktigt:
”Utan ”negativ korrelation” har ni ingen diversifiering, då har ni lika stor risk som om ni bara ägde 100% i en enda aktie. Detta gäller även fonder, fonder är inte undantagna från detta. Om ni tror att fonder är undantagna från detta – lycka till. Det finns bra förluster och dåliga, välj gärna det första alternativet.”

Om du på allvar menar att fonder är mindre diversifierade än en enskild aktie så tycker jag att du lämnar väldigt lite diskussionsutrymme (om det inte är medvetet ”triggande”). Men ett väldigt intressant inlägg angående diversifiering.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Martin: man måste ju då också förstå vad man köper när man köper just fonder. Man har en kreditrisk (”motpartsrisk”) mot en utfärdare – den specifika fonden. Så även om innehaven som fonden håller i sin portfölj må vara diversifierade så är man som hållare av fonden i portföljen exponerad mot en specifik aktör. Fonden är ett bolag med ett tillstånd att bedriva fondverksamhet. Man bör vara medveten om det annars vet man inte vad man köper och det är riskabelt.

  Det man får när man köper en fond är ju inte ett direkt ägande i det fondens portfölj innehåller. Man må ha ett indirekt innehav i de innehav som fonden har ett direkt innehav i (ursäkta det komplexa språkbruket, men det är viktigt att vara noga här). Fråga dig själv: om fonden likvideras (slutar att existera), kommer då din givna andel i fondens portfölj/totala innehav att noteras på din depå som ett direkt ägande? Svaret borde rimligen vara nej? Därför är en fond lika med ett specifikt innehav i ett enda bolag, ett fondbolag. Diversifieringen är indirekt och gäller bara så länge fonden existerar (låt oss kalla detta för en ”tidsbaserad indirekt diversifiering”). Därför är den diversifiering du tror dig få lite av en chimär. Med all respekt. Alla fondskandaler borde tala för att jag skriver sanning.

  Sedan håller jag inte alls med dig om din syn på ”negativ korrelation”, för den är direkt felaktig. Om du inte har negativ korrelation i portföljen, då kommer du ju aldrig att få en möjlighet att rebalansera i någon optimal bemärkelse. Det som du nämner ovan angående geografisk allokering m m fungerar väl enbart så länge det råder negativ korrelation, d v s att kapital flödar ut (vilket sänker kapitalvärdet på innehavet) från en för att flöda in i en annan (vilket ökar kapitalvärdet på innehavet). Hela det finansiella systemet och dess kurs- och prissättning drivs av kapitalflöden mellan tillgångar. Jag anser att fler bör förstå detta koncept. Ignorans är ingen bra grej att engagera sig i när det gäller det egna sparkapitalet.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias funderar
 2. Vit pil

  ”Det är skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Detta åstadkommer man genom att samtliga fondens tillgångar förvaras hos ett annat bolag, ett sk förvaringsinstitut. Om ett fondbolag går i konkurs, vilket är mycket ovanligt, påverkas inte fondens värde eftersom fondens tillgångar inte ingår i fondbolagets konkurs utan även fortsättningsvis ägs av fondandelsägarna.

  Själva fonden kan med andra ord inte gå i konkurs, utan den övertas i händelse av fondbolagets konkurs av en annan fondförvaltare. Om sådan saknas betalas fondens förmögenhet ut till andelsägarna. Detta skydd ersätter den sk insättningsgarantin som finns för andra sparformer.”

  Med andra ord så har du fel i frågan.

  Den andra delen om negativ korrelation så är det oväsentligt för en investerare hur kapitalet flödar, ditt innehav kan ju både öka och minska oavsett vad som sker med andra innehav. Sen är det ingen osanning i ditt resonemang att kurs- och prissättningar drivs av kapitalflöden mellan tillgångar, men det är ytterst viktigt att inse att det drivs till stor del av inflöde/utflöde till likvida medel. I dagens läge med extremt låga räntor så är det en högst påtaglig effekt.

  Jag tycker inte att detta är speciellt viktigt för en investerare att veta om, det viktigaste är att de förstår grunderna inom volatilitet och risk tycker jag.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2017-04-23 klockan 21:50 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.