Hur värdera investmentbolag med P/E 1000?
Sök:

Hur värdera investmentbolag med P/E 1000?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Robert Karpati

ställde för sedan frågan: Hur värdera investmentbolag med P/E 1000?

Hej!

Tack för en trevlig tjänst med mycket intressant läsning och många goda råd! Jag har länge sparat i aktier (samt fonder) men först på senare tid börjat intressera mig för att själv göra någon djupare form av analys och har därmed mycket kvar att lära på den fronten. Jag gillar investmentbolag p g a det ofta höga ägarengagemanget,  historiskt god avkastning, riskspridning m m och innehar bl a Investor, Bure, Svolder, Latour m fl. Har nu påbörjat försök att analysera och värdera ett betydligt mer osäkert kort, Byggmästare A J Ahlström, vilket visat sig vara lättare sagt än gjort. Utifrån uppgifter från bl a Börsveckan har man nyligen sålt av sitt fastighetsbestånd och ska nu statt vid god kassa agera som investmentbolag. Dock skedde nämnda försäljning för över ett år sedan och jag har utifrån balansräkningar noterat att en halv miljard i anläggningstillgångar finns kvar i bolaget. Gissar att även det är fastigheter, därmed att endast ca halva beståndet sålts av. Ledningens kompetens (verkar inte saknas i detta fall) och engagemang (mer tveksamt) är för mig de enskilt viktigaste faktorerna. Vill gärna se viss substansrabatt men brukar inte låta viss premie (i detta fall ca 10 %) hindra köp då jag inser att substansvärde kan vara knepigt att uppskatta ibland, t ex vid större onoterade innehav eller som i detta fall fastighetsinnehav. Det finns många fler parametrar jag antar att man bör beakta. Bland dessa återfinns P/E- talet vilket jag normalt inte brukar låta avgöra om jag gör affär eller inte då det ibland verkar vara missvisande och är svårt att tillämpa på bl a tillväxtbolag. Snarare brukar jag se talet som en fingervisning om var marknaden anser att kursen förväntas hamna. Men i detta fall ligger P/E i dagsläget på runt 1000 vilket på tal om förväntningar är fullständigt orealistiskt och därmed förmodligen bör ses som en varningsklocka. Historiskt har bolagets P/E legat på 1,57 (2014), 3,48 (2015), 4,47 (2016), 5,29 (2017) för att sedan stiga till 162,29 (2018) och rusa till 972 (Q1 2019). Normalt vill jag se stadigt stigande tillväxt men även stadigt ökad vinst. I detta fall har omsättningen ökat i ganska god takt, däremot har vinsten sedan starten 2014 minskat och är sedan två år tillbaka obefintlig. Det ser inte särskilt lockande ut, men då bl a Börsveckan nyligen varmt rekommenderade köp undrar jag om jag missat något fundamentalt. Undrar om jag tänker rätt när jag gissar att det usla resultatet senaste åren beror på de stora oanvända resurser bolaget verkar besitta, främst i form av en kassa på 632 mkr (Q1 2019) som verkar i stort sett orörd sedan fastighetsförsäljningen 2018. Kassan har sedan dess ökats på med nästan 100 mkr, kanske genom fler avyttringar. Med tanke på hur fastighetsmarknaden utvecklats sedan bolagsstarten funderar jag även på om det inte borde uppstått rejäla vinster vid så pass stora försäljningar men ser inget som tyder på det. Kanske är jag helt ute och cyklar här då jag behöver lära mig mer om bl a bokföring, men tycker det verkar lite underligt. Dessutom borde bolaget enligt min åsikt byta namn för att bli så populära som möjligt på börsen. Många frågetecken och kanske bäst att avstå då jag har svårt att skapa mig en klar bild av läget. Men det finns även signaler jag tolkar som starkt positiva, t ex att Investment AB Spiltan sedan början av 2019 innehar 6 % av aktierna. De brukar inte ta onödiga risker. Även om fundamenta alltid måste tas i allvarligt beaktande brukar jag ge min magkänsla minst 50% rösträtt vilket faktiskt lett till mina bästa affärer. Vad som trots allt lockar med caset är chansen att komma in i ett tidigt skede och i bästa fall få vara med på en lång och lönsam resa, då jag tänker att kassan inte lär ligga orörd i evighet.  Tacksam för feedback!

Bästa hälsningar/ Robert K

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

När det gäller fastighetsbolag gäller djungelns lag. Vissa bolag följer försiktiga redovisningsprincoper och redovisar låga vinster. Vissa bolag värderar upp fastighetsvärdena vid renoveringar, andra skriver av kostnaden direkt.

Somliga bolag värderar om, lika med värderar upp fastigheternas värde varje år och kan därmed visa en större vinst. Skulle marknaden drabbas av en rekyl kommer de senare att tvingas visa förlust.

Utvecklingen av PE-talen kan vi nog därför åtminstone tillfälligt lämna därhän.

Låt oss jämföra detta bolag med exempelvis Investor. Investor har ett tämligen brett spektrum av välmående bolag. Köper man Investor får med med investmentbolagsrabatten en bra och ”säker” portfölj.

Köper av detta bolag i stället  så får man ett antal mindre kända bolag samt en stor kassa. Denna kassa skall investeras i en begynnande lågkonjunktur. Risken är väldigt mycket större än om du investerar i Investor. Å andra sidan är chansen till att det skall gå bra också större.

Notera att det är AB Spiltan  som har köp in sig i bolaget och inte Spiltans Investmentbolagsfond. Bolaget har en betydligt högre riskprofil än fonden.

Själv äger jag indirekt Investor, eftersom Spiltans Investmentbolagsfond består till 25 procent av Investor. Som krydda i min portfölj skulle jag kunna tänka mig att kanske äga 1 procent av mitt sparande i denna fond.

Allt beror alltså på din riskbenägenhet. Lycka till!

 

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Förlåt. Jag menade givetvis att äga kanske 1 procent av mitt sparande detta bolag. I fonden kan jag tänka mig betydligt mer.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Nestor

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Svar sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer, frågor eller svar. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2019-07-26 klockan 13:10 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
Kommentarer sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂