Hur viktar man en marknadsneutral ränteportfölj?
Sök:

Hur viktar man en marknadsneutral ränteportfölj?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Pumpen

ställde för sedan frågan: Hur viktar man en marknadsneutral ränteportfölj?

hej. Om jag vill hålla mig helt neutral till räntemarknaden. Följa svenska ränte/obligation/kreditindex i princip.

Hur ska jag då vikta mellan korträntor (sparkonto)/ långräntor och företagskrediter?

är 1/3 var en rimlig balans mellan risk/avkastning?

företagskrediter är kanske mer riskfyllda än vi trodde. Och sparkonto är kanske för lite riskfyllda för att ge någon avkastning.

Lite vilsen. Kanske ni har något bra resonemang

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2020-06-28 klockan 11:43 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.