Inte UCITS?
Sök:

Inte UCITS?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Johan B

ställde för sedan frågan: Inte UCITS?

Vad innebär det att en fond inte är UCITS?

Som jag förstått det är det ett kontrollorgan som ska se till att saker går rätt till. Tillexempel att avisering av avgifter är korrekt och att medel hålls åtskilda från förvaltaren tillgångar och att motpartsrisker etc. är på en rimlig nivå.

Ska man helt undvika fonder utan UCITS och vad ger man sig in på om man köper dom iallafall?

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

UCITS står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities och är benämningen på fonder som omfattas av ett EU-direktiv (värdepappersfonder). Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att driva verksamhet i samtliga EU-länder. https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/fonder/ordlista-fonder.html

Specialfonder är de fonder som har fått Finansinspektionens godkännande att på något sätt avvika från främst de placeringsbegränsningar som lagen om investeringsfonder och UCITS-direktivet anger. https://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2006/februari/Fondskolan-del-2-Fondjuridik

– I stort sett betyder det att samma strikta regler ska gälla för fonder i alla EU-länder för att fonderna ska kunna konkurrera med samma villkor.

Jag vet inte om det kan finnas någon större risk att välja en fond som inte är UCITS. Själv har jag aldrig ens tänkt på saken när jag har valt mina fonder.

 

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  http://granitfonder.se/upload/2015/fondskolan/Fondskolan_Att%20spara%20i%20fonder.pdf
  ”UCITS-fonder har bestämda regler kring framför allt riskspridning vilka skall förhindra att fonden tar för stora risker och att enskilda innehav på
  så sätt ska kunna få för stor påverkan på fondutvecklingen.”

  – Utifrån ovanstående kan man dra slutsatsen att ”icke-UCITS-fonder” kan i vissa fall ha högre risk, men om man har lite koll på fondbolaget, fondförvaltarna, fondinnehavet och fondhistoriken finns det nog ingen större anledning att undvika dessa fonder.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tale

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2019-03-16 klockan 18:57 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.