Kan banken kräva pengar vid bokrasch?
Sök:

Kan banken kräva pengar vid bokrasch?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Kim

Den här artikeln publicerades 2017-09-23 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

ställde för sedan frågan: Kan banken kräva pengar vid bokrasch?

Stämmer den här texten?

Ett läskig samtal från banken

Det finns 2 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Konsumentkreditlag (2010:1846)

33 § Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid endast om det har gjorts förbehåll om detta i avtalet och
1. konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran,
2. konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,
3. konsumenten på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,
4. säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller
5. det står klart att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.
Om säkerhet som ställts för krediten utgörs av förbehåll om återtaganderätt, har kreditgivaren rätt till betalning i förtid på grund av försämrad säkerhet endast om konsumenten uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har orsakat att säkerheten avsevärt försämrats.
Kreditgivaren har rätt till betalning av en bostadskredit i förtid på grund av försämrad säkerhet endast om säkerheten har avsevärt försämrats till följd av någon annan orsak än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden.
I fråga om en bostadskredit som har bunden ränta för hela eller en del av avtalstiden, dock minst tre månader, har kreditgivaren trots första–tredje styckena rätt att få betalning i förtid på den dag då den tid för vilken räntan är bunden löper ut. Detta gäller dock endast om det har gjorts förbehåll om det i avtalet och det finns synnerliga skäl. Lag (2016:1031).

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Det kortfattade svaret är alltså nej. en lagändring (år 2014?) gör att bankerna inte får kräva tillbaka pengar under lånets löptid, bara för att en allmän nedgång på marknaden skett. Observera att länets löptid inte är samma sak som räntans löptid. Lånets löptid är ofta 40-50år och har inget med räntebindningstid att göra.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Kalle

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Personer som inte kan sitt jobb finns finns över allt, så även i bank. Jag vill därför inte påstå att vad som beskrivs är en skröna, men jag vet med bestämdhet att det var inte så bankerna  betedde sig i gemen,

När krisen kom blev mängder av fastigheter och bostadsrätter överbelånade. Hade bankerna då tvingat låntagarna att sälja sina boenden hade utbudet ökat. Detta hade medfört en ännu större prisnedgång, vilket hade medfört ännu större förluster för bankerna. De som betalade sina räntor och amortering fick därför bo kvar, och några år senare hade värdena växt ikapp belåningen.

En av orsakerna till att krisen blev så djup, var att Staten på grund av sin dåliga ekonomi gjorde extraupptrappningar av de räntebidrag som betalades ut till nyproduktion och som löpte på tio år eller mer. Fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna klarade inte av de höjda räntekostnaderna.

Idag har inga räntebidrag, men vi har istället en konstlat låg ränta. Höjs räntan i en långsam takt så borde en kris kunna undvikas. Helt klart är ändå att många hushåll kommer att få problem. Man har helt enkelt inte tagit höjd för en räntehöjning, utan lever på marginalen. Sköter sig Riksbanken och våra politiker rätt, så borde vi ändå  kunna undvika en djup  kris, men visst, det vore väldigt konstigt om det inte blev en sättning i marknaden.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2017-09-23 klockan 18:24 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.