Löneväxla inte värt för ITP1 trots statlig skatt!
Sök:

Löneväxla inte värt för ITP1 trots statlig skatt!

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Robin

ställde för sedan frågan: Löneväxla inte värt för ITP1 trots statlig skatt!

Jag hör till ITP1 och alla mina antaganden bygger på att jag inte vill löneväxla mig ned till en lön under 8,07 inkomstbasbelopp.

 

Varje månad betalar [Arbetsgivare] in pensionspremier för ålderspensionen som motsvarar 4,5 % av den anställdes pensionsmedförande lön upp till 7,5 ibb. På lönedelar över 7,5 ibb betalas en pensionspremie på 30 % in. Här finns inget övre lönetak.

Vidare:

För dig inom ITP 1 och Avtalspension SAF-LO gäller pensionsmedförande lön efter reducering för växlat belopp, vilket betyder att din pensionspremie enligt respektive ordinarie avtal blir lägre.

 

Detta betyder då att om jag löneväxlar kommer jag sannolikt göra en skattemässigt bra affär, men sämre kompensationsmässigt då företagets bidrag till min tjänstepension sjunker, eftersom den beräknas på lön efter löneväxling. Vidare gör mitt företag en helt OK vinst på att jag löneväxlar..

 

Nå, i ett scenario där jag tjänar 54 000 kr / månad, och jämför ingen löneväxling mot maximal (ned till 8,07).

Scenario 1 – Maximal löneväxling
Scenario 2 – Ingen löneväxling

ÅR
ÅR

Lön
600 000
600 000

Bonus
48 000
48 000

Löneväxling
-143 625
0

Inkomst efter löneväxling
504 375
648 000

Grundavdrag
13 400
13 400

Ränteavdrag
15 042
15 042

Beskattningsbar förvärvningsinkomst
475 933
619 558

Kommunal inkomstskatt
-146 644
-190 898

Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst
-4 127
-32 852

Allmän pensionsavgift
-33 310
-33 310

Skattereduktion för allmän pensionsavgift
33 310
33 310

Skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)
25 600
25 600

SLUTLIG SKATT
-125 171
-198 150

TOTAL LÖNEUTBETALNING
379 204
449 850

ITP1
31 781
74 869

ITP1 Löneväxling
151 812
0

TOTAL KOMPENSATION
562 797
524 719

 

Enligt mina snabba överslagsräkning ovan betyder det då att vid maximal löneväxling av 151 812 kr (inkl. en vinst av 5.7% extra tillskott från arbetsgivaren pga. skattebesparing) kommer jag att göra en omedelbar skattemässig besparing på 72 979 kr, men att företagets bidrag till min pension sjunker med 43 088 kr!

Kan det stämma att jag förlorar 70 646 kr i årlig disponibel inkomst, men enbart tjänar 108 724 kr i ITP1?

Om vi sedan räknar med att jag ska betala (åtminstone) kommunal skatt vid pension är detta en vinst av dryga 4 000 kr per år, som dessutom är låsta till pensionsålder och ev. hos en sämre försäkringsgivare än vad jag kan välja själv.

Låter det rimligt att ha en såpass liten fördel av löneväxling för en ITP1a?

Om jag inte behöver pengarna idag utan vill spara långsiktigt, finns det något sätt att göra det fördelaktigare inom ramarna av tjänsteman/A-skatt?

Det finns 4 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Ledsen för den helt oläsbara samlingen nummer ovan (copy-paste från Excel såg OK ut innan jag skickade frågan).

 

Här är en bild av mina beräkningar:

View post on imgur.com

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Om du löneväxlar ska du ta hänsyn till sådant här, och även den lögre arbetsgivaravgiften! Förhandla upp summan som avsätts till pensionen så att arbetsgivaren hostar upp lika mycket ur sin plånbok både med och utan löneväxling.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Ja, man måste se till att alla förmåner beräknas på lönen INNAN växling, annars blir det snabbt en dålig affär. Det har inget med ITP1 att göra, men kanske SAF-LO avtalet är så dåligt? Eller så är det upp till varje arbetsgivare hur de vill göra. Men vägrar du betala förmåner/pension utifrån lönen innan växling så skulle jag avstå.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Hej,

Så funkar inte löneväxling i ITP1. Det är inte enbart påslag om 5,8% där, utan du kompenseras även för 30% av bruttoväxlingen som du tappar enligt avtalet.

Så växlar du exempelvis 1000 kr så kommer detta bli följande in i din pensionsförsäkring:

1058 kr (1000*1,058) +

1000 kr * 0,3

= 1 358 kr

I ditt fall med maximal avsättning ner till 8,07 skulle du alltså växla 143 625 kr brutto mot 151 955 + 43 088 = 195 043 kr pension.

 

(Sen ska det även tillkomma kompensation för sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring om man ska vara noga, men dessa delar ska arbetsgivaren stå för.)

 

/T

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2018-11-15 klockan 12:36 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.