Om det var lågkonjunktur i USA?
Sök:

Om det var lågkonjunktur i USA?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Katte

ställde för sedan frågan: Om det var lågkonjunktur i USA?

Om det plötsligt skulle bli lågkonjunktur i USA och jag har ett företag som har huvudkontor där, vilket av de två ekonomiska teorierna keynesianism och monetarism skulle jag använda för att få ordning på ekonomin igen och varför är just den bättre än den andra?

En annan fråga som hör ihop är vilka för och emot argument finns det hos de båda teorierna?

Oerhört tacksam för svar!

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Tja, som enskilt företag kan du knappast göra något åt konjunkturen.

Keynes förespråkade ju att Staten skulle ”blåsa på” i lågkonjunktur för att stimulera ekonomin. Det är ju detta som Trump har gjort med att  sänka skatten rejält för företagen, trots att det varit högkonjunktur, Detta bör därmed innebära problem att få ordning på en redan ansträngd statsbudget.

Tveksamt om denna spalt är rätt forum för nationalekonomiska frågor. Jag önskar dig lycka till på annat håll.


Den här artikeln publicerades 2018-11-06 klockan 13:46 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.