Pensionsutbetalningar i arv
Sök:

Pensionsutbetalningar i arv

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Martin

ställde för sedan frågan: Pensionsutbetalningar i arv

Hej

Min mamma avled och jag i arvet ingick bla. en IPS i Swedbank. Den flyttades över till mig i sommar och har börjat utbetalas månadsvis och kommer göra så i fyra år till, tom. 202306. För att betala ut varje månad, säljer av andelar av innehavet.

Det som återstår är en fond, Selection 50. ”Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 25-75 % kan placeras på aktiemarknaden, 10-75 % på räntemarknaden och 0-40 % i alternativa investeringar. Fonden får placera 100 % av tillgångarna i fonder, varav upp till 75 % kan placeras i Swedbank Roburfonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Sedan årsskiftet har den gått upp ca 9 %.

Med tanke på att det delvis är en aktiefond, den har redan börjat betalas ut och kommer bara göra så till 2023, alltså 4 år, så tänker jag att jag kanske ska sälja av alla andelar och låta pengarna stå på kontot tills de har betalats ut. Alt. köpa andelar i något annat säkrare som bevarar värdet.

Vad tycker ni? Detta är ju pengar som betalas ut vare sig jag vill eller inte.

Tacksam för feedback

Martin

 

Det finns 3 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Ingen som kan ge lite feedback? Martin

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Om det är en IPS så kan du ju kolla upp om det är någon avgift per år för den. Dessutom är det väl en avkastningsskatt. Så om pengarna ska stå i denna IPS under fyra år, så är det väl bra om du kan få lite avkastning på pengarna, så att det åtminstone täcker avgift och skatt.

Dvs du bör åtminstone ha pengarna i någon räntefond. Gärna ett par olika räntefonder.

Vad gäller den fonden som pengarna just nu är placerade i så tittade jag lite på den nu på morningstar.se. Den investerar ju i flera olika fonder m.m. Lite svårt för en vanlig privatperson att få en bra överblick över detta. Aktieandelen ser ut att vara cirka 60 procent. Men kanske bäst att du kollar upp detta.

Det kan nog vara bra att byta till något med lägre risk, om du inte vill riskera att förlora en del av pengarna.

Ett förslag kan ju vara att du sätter en del i någon trygg räntefond och en del i en blandfond, t.ex. Swedbank Robur Access Mix, som har 50 procent svenska aktier och 50 procent räntor, som följer index. Eventuellt skulle du kunna komplettera med lite i Swedbank Robur Access Global.

Om du gör på detta sätt, så får du lägre fondavgifter och bättre kontroll över hur pengarna är placerade, samt möjlighet att själv justera risken dvs andelen aktier.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Nu ser jag på Morningstar att fonden Selection 50 startade i slutet av november 2018. Den har alltså inte funnits ett år ännu och det finns därför ingen bra statistik som visar hur den har gått tidigare.

Du kan ju kolla upp om det är en relativt ny fond eller om de eventuellt har gjort om fonden eller slagit ihop den med någon annan fond.

Detta kan ju vara ytterligare ett skäl för dig att sälja fonden och byta till något tryggare.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2019-08-09 klockan 14:01 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.