Sammanslagning, varför gör man det? Fördelaktigt att handla före eller efter?
Sök:

Sammanslagning, varför gör man det? Fördelaktigt att handla före eller efter?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av maria

ställde för sedan frågan: Sammanslagning, varför gör man det? Fördelaktigt att handla före eller efter?

Hej,

Detta är säkert baskunskaper för många men inte för mig. Så jag undrar om någon kan förklara varför man gör som i texten nedan och om det är fördelaktigt att handla före eller efter?

Tack på förhand! Mvh Maria

Vid Eniro AB:s årsstämma den 25 april 2018 beslutades om sammanläggning av stamaktier 1:100, varigenom 100 stamaktier sammanläggs till en (1) stamaktie och bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Beslutet om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket. Eniros styrelse har idag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av stamaktier serie A till den 30 maj 2018.

Tidplan för sammanläggningen:

28 maj 2018 Sista dagen för handel i Eniros stamaktie av serie A inklusive rätt till sammanläggningen.

29 maj 2018 Första dagen för handel i Eniros stamaktie av serie A exklusive rätt till sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.

30 maj 2018 Avstämningsdag för sammanläggningen av stamaktier av serie A.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att deltaga i sammanläggningen.

De aktieägare av stamaktier av serie A vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt erhålla aktier från en garant för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av s.k. utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB: s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare till stamaktier av serie A.

Till följd av sammanläggningen kommer Eniros stamaktie av serie A att byta ISIN-kod. Från och med den 22 maj 2018 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0011256312.

Stamaktier av serie B, vilka ej är föremål för handel, sammanläggs i anslutning till sammanläggningen av stamaktier serie A. Den nya ISIN-koden för stamaktier serie B blir SE0011256320.

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Företaget gör något som kallas omvänd split.

Jag börjar med att förklara vad en split är. Säg att en börskursen på en aktie stiger under årens lopp och till slut ligger  på 500 kr. Även om förmögenhetsvärdet är detsamma, så rent känslomässigt  vill folk hellre köpa 50 aktier för 100 kr styck än 10 aktier för 500 kr styck. Därför gör man en split. I stället för en aktie så har man efter spliten fem. aktier Om marknaden reagerar rationellt så sjunker kursen från 500 kr till 100 kr. I praktiken är det dock så, att det är lättare för en aktie att stiga från 100 till 110 kr, än för en aktie att stiga från 500 till 550 kr.

En omvänd split på 100 till 1 är motsatsen. Man slår samman gamla aktier till en ny aktie. Har man 100 aktier till ett värde av 5 öre styck, så har man efter den omvända spliten en aktie till ett värde av 5 kr. Varför gör man detta? Låga aktievärden ser inte bra ut, och en omvänd split ger mera seriositet åt aktien.

Vilket är då bäst? Köpa för 5 öre styck före den omvända spliten, eller att köpa 100 gånger så mycket efteråt. Marknadens vägar äro outgrundliga, så det kan gå åt bägge håll. I teorin skall det inte vara någon skillnad.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Tusen Tack Nestor!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Maria

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2018-05-21 klockan 06:11 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.