Stor fråga om ekonomisk teori. Rikatillsammans-portföljen
Sök:

Stor fråga om ekonomisk teori. Rikatillsammans-portföljen

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Emelie

ställde för sedan frågan: Stor fråga om ekonomisk teori. Rikatillsammans-portföljen

Jag har en fråga om rikatillsammans-portföljen.

Vad är resonemanget runt viktningen av de olika tillgångsslagen?

Vi har tillväxt/högkonjunktur och börsen ökar i genomsnitt 7/10 år enligt jan. Kanske det var 6/10 år minns inte exakt.

Från wiki
En långvarig eller kraftig högkonjunktur riskerar att leda till en finansbubbla när avkastningarna på investeringar skjuter i höjden och intresset av att investera överstiger verkliga behovet, och inte bara en efterfrågan som är styrd av förväntningar på avkastning.

En lågkonjunktur med minskande BNP under en längre tid kallas recession. En extremt kraftig och långvarig nedgång kallas depression.
Att konjunkturkurvan inte går snett nedåt i all oändlighet, beror på att det förekommer en viss efterfrågan även vid lågkonjunkturer. Efter en tid har företagen sålt ut sina lager och måste börja nyproducera och nyanställa folk. Så sprider sig investeringarna som ringar på vattnet. När många företag gör på samma vis, svänger konjunkturkurvan uppåt mot en begynnande högkonjunktur.

Ok då vet vi att konjunkturkurvan måste svänga då den inte kan stanna i något av ändlägena pga sin natur. Och vi vet tack vare rikatillsammans att det är ett överslag mot högkonjunktur/tillväxt.

Sen har Riksbanken ett inflationsmål på 2% per år i Sverige.
Inflationen har i princip varit positiv i Sverige sen 1934. Med som minst -0,4% något enstaka år (deflation)

https://www.scb.se/contentassets/2c6de261f74c4bd3bb237f63c3031df1/pr0101_2017a01_di_06-07_sv.xls

Deflation är alltså relativt ovanligt just nu. Det betyder att vi även har ett överslag mot inflation.

Varför är det då inte en övervikt på aktier/guld i portföljen? Så att portföljen speglar verkligheten.

 

 

Det finns 2 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Det beror på syftet med investeringarna. Det vanligaste syftet är att tjäna pengar, så mycket som möjligt till rimlig risk. Slutsatsen blir då efter en analys likt din att huvuddelen av pengarna bör investeras i aktier (aktiefonder).

Syftet med rikatillsammans-portföljen är istället att säkra kapitalet. Att inte förlora pengar oavsett hur världsekonomin utvecklas. Konsekvensen blir att portföljen på sikt inte ökar i värde lika mycket som nybörjarportföljen eller globala barnportföljen. Fördelen är att utveckligen är jämn och ägaren kan sova gott om natten förvissad om att kapitalet kommer finnas kvar imorgon också.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Ah den lilla detaljen tänkte jag faktiskt inte på. Minns nu att Janne har sagt att man vill hålla volatiliteten låg.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Emelie

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Din analys tittar bara bakåt i tiden. Den säger ju inte så mycket om framtiden. Tror du att framtiden kommer att se ut som historia så bör du ju investera med annan viktning. Jag själv för det, men då måste man vara medveten om att det är just spelulspeku. Den där 25% viktningen av varje är just byggd på en teoretisk modell där man försöker hedga för varje möjlig utveckling. Vill du spekulera så vikta upp andra tillgångsslag, Jan förespråkar ju inte det.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2018-07-25 klockan 07:21 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.