Uppdaterade villkor ISK
Sök:

Uppdaterade villkor ISK

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Tobbe

ställde för sedan frågan: Uppdaterade villkor ISK

Fick detta från Nordnet idag.

Någon som fattar om det är någon viktig ändring så här i kaos-tider?

Ändringar och tillägg har kursiverats och markerats med fet stil.
 I avsnittet ”Definitioner” har texten I dessa allmänna villkor tillämpas följande definitioner: lagts
till. Därutöver har två nya definitioner lagts till med följande lydelser:
Bolaget: Nordnet Bank AB och Kunden: den fysiska person eller det dödsbo som har ingått
avtalet om investeringssparkonto med Bolaget.
 I punkt 4.3.1 första meningen har ”punkterna 2-5” ändrats till (b)–(e).
 I punkt 4.3.2 första meningen har ”punkterna 2-5” ändrats till (b)–(e).
 I punkt 4.4.3 har ”trettio” ändrats till sju.
 Punkt 15.1 har fått numreringen 15.1.1.
 Punkt 15.2 har fått numreringen 15.1.2. Därutöver har hänvisningen till 15.1 ändrats t”

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Hej Tobbe!

Ser bara ut som en justering i hur villkoren är skrivna, alltså med uppställningen av olika punkter. Har inte läst villkoren själv så kan inte svara på vad dom har flyttat runt och så, men är du orolig så gå in och läs under villkoren och se om du ser något konstigt!

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Svar sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer, frågor eller svar. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2020-03-16 klockan 16:57 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
Kommentarer sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂