Uthyrning
Sök:

Uthyrning

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Christina

ställde för sedan frågan: Uthyrning

Hej

Vems är egentligen det slutliga ansvaret att bestämma om uthyrningen av en fastighet är privatuthyrning/näringsverksamhet? Skatteverkets eller kommunens? eller någon annans?

Det sätt på vilket vi hyr ut 2 stugor är i långtidsuthyrning, max 10 månader på den ena och 5 mån på den andra per år och till en hyresintäkt av max 39000:- respektive 19.500:-.Endast månadskontrakt .Detta har av skatteverket bedömts som privatuthyrning. Då grannen vände sig till Bygg och miljökontoret har kommunens handläggare skickat följande mail:

”Tack för er skrivelse. Jag har nu diskuterat ärende med kollegor samt att det även kommit en ny dom från mark- och miljödomstolen,  2018-P 350 (2018-06-08), om just uthyrningsverksamhet i bostadsområde. Jag har bifogat domen så ni kan läsa den. Men enligt den domen som nyligen kommit och som kan jämföras med detta ärende anses det som en uthyrningsverksamhet. Därmed behöver ni komma in med en lovansökan om ändrad användning. Det är inte säkert det går att bevilja lov för detta, det är något som kommer undersökas om ni väljer att söka lov för detta. Väljer ni att inte söka lov måste uthyrningen upphöra. Om ni inte sökt bygglov innan den 1 oktober 2018 alternativt upphört med uthyrningen till dess kommer vi behöva gå vidare med ett föreläggande.  Jag har även bifogat en blankett för ansökan om bygglov.”

Känns helt tokigt. Vår lilla uthyrning känns långt ifrån den dom i Växsjö Tingsrätt som kommunen hänvisar till. Då skulle i princip ingen få hyra ut!

Så frågan är: Är det skatteverkets regler eller kommunens som gäller. Eller någon annans? Hur skulle du gå vidare?

Hälsningar Christina

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Är ingen jurist men är verkligen en dom från motsvarande Tingsrätt vägledande?

Skatteverket kommer nog att vidhålla att det är privatuthyrning men vems regler som gäller vet jag inte, kanske bådas? Kontakta en jurist som kan de här frågorna.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Jag vet heller inte svaret, men visst kan båda ha rätt. Ett exempel: Som bostadsrättsinnehavare får du enligt lag hyra ut din bostadsrätt. Samtidigt kan du inte hyra ut din bostadsrätt utan föreningens medgivande.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Nestor

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Svar sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer, frågor eller svar. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2018-09-01 klockan 10:32 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
Kommentarer sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂