Vad stödjer forskning mest LYSA bred ELLER GLOBALFOND?
Sök:

Vad stödjer forskning mest LYSA bred ELLER GLOBALFOND?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Sulan

ställde för sedan frågan: Vad stödjer forskning mest LYSA bred ELLER GLOBALFOND?

Har nyligen läst boken ”Mer pengar för pengarna.”

I boken förespråkar de investeringar enligt forskningen. Dvs globalt passivt index, precis vad denna blogg stödjer. Men här på bloggen verkar det även vara inriktat på att komplettera med olika marknader. Precis som LYSA bred aktiedel gör (frånsett 20% Sverige).

Nu till min fråga, stöjder forskningen en global passiv index fond t ex LF global indexnära eller stödjer forskningen mer LYSA bred och då med även t ex globala barnportföljen. Alltså att man kompletterar en globalfond???

Alla svar och tankar mottages tacksamt.

 

Det finns 8 svar till denna fråga

Best Answer

svarade på frågan för sedan

Så frågan är egentligen denna, tänker jag, och har egentligen inget med Lysa att göra per se. Givet att vi pratar om 100% aktier, eller hur ”aktiedelen” av portföljen ska allokeras:

Vad säger forskningen / vad finns stöd för långsiktigt;

 1. Är det bäst att vara investerad i MSCI World Index (LF Global, Avanza Global, etc.)
 2. Ska man också komplettera med tillväxtmarknader, antingen med separata fonder eller fonder som följer MSCI ACWI, All Countries World Index (SPP Aktiefond Global etc.) för att även få med dessa tillväxtmarknader
 3. Ska man också komplettera med ett s.k. ”Home Bias” dvs ha oproportionellt stor andel i bolag i sitt hemland

Denna fråga kan det ju finnas forskning på, för denna fråga har inte med Lysa och deras 3.5 år korta tid på marknaden. Det kommer däremot inte finnas så mycket forskning för just om ”Är Lysa bra?”

Lysa har som bekant valt att lägga till både utökad exponering mot tillväxtmarknader och även ett home bias mot Sverige.

Sedan tycker jag att frågan är lite tudelad, för vad menar man egentligen med bäst? Högst totalavkastning? Lägst risk? Mest diversifierat? En förståelse för produkten? Att utvecklingen följer ”hur det går” för övrigt där man bor?

Högre risk och avkastning får du troligtvis genom att välja en smalare fond (läs 1 ovan), vilket många kommer svara. Av någon anledning kommer samma personer inte rekommendera att ligga 100% exponerad mot svenska börsen, trots att detta historiskt avkastat mer i procent (om än till större risk). En smalare fond har helt enkelt möjligheten att gå både bättre och sämre än genomsnittet – och senaste tid har USA gått väldigt bra och är en stor andel av MSCI World Index. Det är dock ingen naturlag att USA alltid går bra och ingen vet vad framtiden har att erbjuda. I en värld där indexmarknader som Kina och Indien börjar ta andelar från USA kommer LF Global och Avanza Global avkasta sämre än SPP Aktiefond Global eller Lysa.

Home Bias har det väl forskats en hel del på. Och även här är väl svaret att ”det beror på”. Har du tur och bor i ett land som utvecklas bra / bättre än världsmarknaden så är det ju bra med home bias, annars inte, sett till total avkastning. Precis som ovan gör det att placeringen blir smalare och risken ökar; vilket kan leda till att det går både bättre och sämre. Men här finns även en annan aspekt, och den är väl främst känslomässig än rationell, till varför home bias skulle vara bra. Det ger en ökad förståelse och följsamhet gentemot det du upplever i din vardag. Om det enda du hör på nyheterna är hur bra det går för landet och dess företag, men din portfölj avkastar inte i linje med det (för du har bara någon få procent i dessa bolag) kanske du börjar undra vad som händer och ifrågasätta din investeringsinriktning. Kanske till och med att du börjar ändra dig beroende på hur det går / försöka time:a marknaden. Och det sistnämnda säger ju forskningen entydigt att det leder till sämre avkastning.

Så om jag ska sammanfatta: Tryggast och mest diversifierat hade varit att inkludera allt, dvs även indexmarknader. Om detta ger bättre avkastning över tid eller ej handlar om tur; om USA går bättre eller sämre än resten. Går USA starkt talar det för LF Global, annars mot. Psykologiskt kan det finnas fördelar med home bias, men om det avkastar bättre eller ej beror på tur; kommer hemlandet gå bättre eller sämre än omvärlden? Till en mindre del handlar det väl också om valutan och inflationen. Har du home bias i portföljen kommer den till större del hänga med utvecklingen i samhället där du bor.

Lysa har valt placeringsinriktingen att ha en väldigt bred exponering (talar för mindre risk, och lägre avkastning), men har samtidigt med den psykologiska delen av home bias vilket talar för att den riktar sig mot investerare som kanske inte är lika iskalla och maximerande. Det ökar risken, men är väl främst där av psykologiska skäl och att öka följsamheten mot hur det går i övrigt där du bor. Och det ligger väl i linje med (min tolkning av) deras tanke med produkten; att leverera en enkel produkt till personer som inte är så insatta eller inte orkar göra så mycket val.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Tack Erika för ett givande svar.
  Anledningen till min fråga är att som jag tolkat forskningen så säger den att globalt passivt index är det bästa när det gäller riskjusterad avkastning på lång sikt (läs tex LF global indexnära).
  Sen Jans globalfond (aktiedelen) eller LYSA bred är ju bara ett par exempel där man försöker köpa HELA marknaden. MEN stödjer forskningen denna diversifieringen eller har de bara dragit den slutsatsen från studierna, att det optimeras bättre att ta in tillväxt, asien etc…
  Enligt boken jag nämnt i frågan så menade de att forskningen bara gav belägg för i stort sett en globalfond och då ha allt i denna, precis så som vår aktiva vän Jack brukar mena är hans strategi.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Sulan

Kommentera

svarade på frågan för sedan

LYSA har existerat i 3,5 år.

Alldeles för kort tid för att det skall finnas någon forskning som är värd att ta del av.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Man kan ju ha gjort studier där man kombinerat flera index och jämfört med ett globalt.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Sulan

Kommentera

svarade på frågan för sedan

If ”active” and ”passive” management styles are defined in sensible ways, it must be the case that

(1) before costs, the return on the average actively managed dollar will equal the return on the average passively managed dollar and
(2) after costs, the return on the average actively managed dollar will be less than the return on the average passively managed dollar

Du får börja att definiera marknaden. LF global investerar bara i en del av marknaden. Dvs de största bolagen i den utvecklade delen av världen.
Vill du fånga riskpremien av hela aktiemarknaden behöver du även investera i små bolag och i tillväxtmarknader

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Jo det förstår jag, men frågan gällde vad vi vet med forskningen som stöd.
  Tack för input.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sulan

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Fokus skapar värden, diversifiering bevarar värden.

 

LF global är mer fokuserad än lysa

Lysa är mer diversifierad än LF global

 

LF global är billigare än lysa

Lysa är dyrare än LF global

 

olika marknader presterar olika bra i olika tider.

I vissa perioder kommer stora bolag på utvecklade marknader vara bäst.

i vissa perioder kommer små bolag på utvecklade marknader vara bäst.

I vissa perioder kommer tillväxtmarknader vara bäst

i vissa perioder kommer svenska Investmentbolag vara bäst

i vissa perioder kommer stora bolag i valfritt land vara bäst

osv du fattar grejen.

Välj vilken/vilka marknader du vill vara exponerad emot och var det så billigt som möjligt.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Exakt min tanke också.
  ”Fokus skapar värden, diversifiering bevarar värden” är en så bra regel att ta med sig i all investering.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sulan

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Hej.

Vilken av de alternativen du väljer är skillnader ganska små i slut avkastning. Det vad du ska koncentrera dig och som kommer att påvärka din avkastning är hu långsiktig du är,hur mycket du sparar månadsvis och hur mycket % har du i aktier. Nu är det bara upp till dig hur mycket risk du vill ha i portföljen. Det är klart att småbolag Sverige index borde avkasta mer än stirbolag Sverige/globalt för ett högre risk. Lika så ev tillväxtm index. Men då måste man vara berädd att ta ganska stor del i pprtföljen i % av det högre risk om man vill ha fin överavkastning jämfört med bara storbolag och global indexfond. Att ha lite extra småbolag och tillväxtm index kommer knappast påvärka så mycket slutavkastning.  Just nu kör jag allt 100% i global index men har varierat under föregående år. Den dag jag vill höja risken kommer jag köra så här.

LF Global indexnära 50%

Amf aktiefond småbolag 25%

Avanza emerging markets 25%

En sådan fördelning kan man prata om att lyckas överprestera global index om man är villig ta högre risk. Att ta några % hit och dit gör knappast någon stor påvärkan på total avkastning.

Lycka till.

Mvh.jack

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Tack för svar Jack.
  Dina kommentarer om enbart LF global i detta forum fick mig att fundera extra efter att ha läst boken ”Mer pengar för pengarna.” De menar att forskning bara stödjer en globalfond (index). Så då borde egentligen du vara mer investerad enligt forskningen än vad t ex LYSA bred eller Jans globala barnportfölj är.
  Därför leker man med tanken att skippa andra marknader och köra allt på t ex LF global. Och skulle USA börja gå dåligt kommer väl LF att vikta efter denna. Fonden följer väl ca de 1500 största företagen. Om tex Kina får flera av dessa företag så förskjuts väl då inköpet i fonden mot detta land/företag? En indexfond följer ju enbart index minus avgifter?!

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Sulan

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Syftet med fondsparande kan var olika.

En kategori har lågt engagemang och låg kunskap om aktiemarknaden. Deras intresse ligger i att få en något bättre avkastning på sitt sparande än den ränta som bankerna betalar.

En annan kategori är de som är kunniga, aktiva och villiga att ta risker. Det är avgörande att ha ett engagemang för aktiemarknaden och att aktivt bevaka utvecklingen.

För kategori 1 ovan är frågan som ställs rätt ointressant. Man kan få några % hit eller dit genom att välja olika fördelning av globalfonder, sverigefonder eller tillväxtmarknadsfonder.

På 1, 3 och 5 års sikt har avkastningen för en global indexfond varit:  5, 35 resp. 55 %

Sverigefonder och Tillväxtmarknad har varit lika eller sämre, inte bättre avkastning.

För kategori 2 har avkastningen varit väsentligt högre. För motsvarande tidsperioder som ovan har avkastningen varit 35, 100 resp 160 %.

Jag tycker det är helt OK. Är man kunnig, aktiv och villig att ta risker så ska det betala sig.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Vad gör de som ingår i kategori 2 mer aktivt mer specifikt?

  Tänker du aktier istället för fonder, aktiva fonder istället för passiva, nischade fonder istället för en global indexfond?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MartinP

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Kategori 2 som väljer den vägen brukar sluta så att man underpresterar kategori 1 på 15-20 årssikt! Det är fakta och ren statistik. Allt annat är trams och struntprat. Det är bra att kategori 2 har bra självförtoende och är helt överygade att det är lätt slå kategori 1 på längre sikt. Om det var så lätt skulle alla vara så duktiga på börsen och slå kategori 1.Ppm  Statistik säger likadant . Snittet på aktiva sparare ligger 2-3% årligen jämfört med Ap7 såfa! Kan vara så att även där statistiken ljuger och ger fördel kategori 1? Vem vet? Oftast är det bra vara ödmjuk på börsen likt som i vanliga livet. Aldrig bra att flyga högt. Om man har lyckas välja dyra aktiva branch fonder några år betyder inte att det är så enkellt välja den bäsra gör jämna. Livet på börsen är lite mer komplicerat än så 👍. Att vara aktiv på börsen betyder inte att man kan förutse börsen och att det är så smidigt  och att man ska ha en sådan avkastning i högriskfonder. Statisik är lite mer ödmjuk och säger något annat. Aktiva sparare snittet köper dyrt och säljer billigt. Men sådant kan jag inte övertiga aktiva sparare att det är sant. De ser det med andra ögon och deras spelberoende   är mycket starkare än fakta och statistik. Lycka till.

Mvh.jack

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Jack

Det du skriver övertygar förmodligen ingen som tillhör kategori 2. Inte mig heller. Det handlar inte om spelberoende utan om engagemang, kunskap och intresse.

Fakta och statistik är att den bästa globala indexfonden på Avanza har lägre avkastning än 25 – 30 aktiva fonder oavsett om man tittar på 1, 3 eller 5 års sikt.

Att se till längre tidsperspektiv, 15 – 20 år, är ganska meningslöst då de flesta fonder då inte längre finns kvar. På så lång sikt har sparande och livet i stort också förändrats för de allra flesta. Jag tycker det är långt att se fram ytterligare 5 år.

Den dagen den sorgen som man säger!

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Robert marknadstajmare,, sluta titta på enskilda fonder utan kolla på deras jämförelseindex, för de har funnits betydligt längre än din korta horistont 1-5 år. Då får du se.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Yngve
 2. Vit pil

  Och varför finns inte många fonder kvar efter ett antal år tror du?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  P.B.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Fakta och statistik är också aå att småsparare på avanza har underpresterat Avanza Zero senaste 5år eller 9 år av 11 underpresterar de Avanza Zero som gick inte så lysande jämfört med global index och andra bredare Sveriges index fonder. Det är säkert lika dant hos andra banker som inte redovisar så öppet som Avanza. Ppm är likadant aktiva sparare har underpresterat Ap7 aktiefond senaste 3 och 5 år. Vad är problemet? Tror du inte på det? Då kan du ringa ppm ochavanza och få ettt tydligt svar. Klart att du hittar aktiva fonder som har varit bättre än index senaste 3-5 år. Då är det så att de branch högrisk fonder kan du inte jämföra med global index och sveriges indexfond storbolag. Då pratar vi 25 fonder av 1000 aktiva fonder. Oddsen är inte så stor att majoriteten av små aktiva sparare halr valt just de! Jag kan en del om börsen och kan alla fonder du pratar om fastighet,småbolag,teknik fonder och vissa lyckas med det som väljer själv. Det som stör mig störst är bankrådgivare som väljer dyra aktiva fonder till kunderna och majoriteten av de dyra fonder avkastar skräp då de sitter också still i båten utan att andre fonder om de underpresterar.5år att spara är inte långt tid. Majoritetet av aktiva köper dyrt och säljer billigt. Det är fakta. Att du hittar 25 branchfonder som har varit kanon senaste 5år betyder inte att majoriteten av aktiva har valt just de fonder. Det betyder inte att de har köpt fonden från början och att de har varit full investerade i fonden hela tiden . Jag har sparat aktivt själv då det blir många in/ut avvakta. När man ska köpa igen eller sälja och varje gång köp/sälj tar det några fagar utanför börsen. Stressigt och sällan lyckad metod. Köp rena aktier i så fall och slippa betala 2% i fond avg.

Mvh.jack

Kommentera

svarade på frågan för sedan

De 25 – 30 aktiva fonder jag talar om är samtliga globalfonder.

Du behöver inte sälja och köpa stup i ett. Samma framgångsrika fonder har avkastat väsentligt bättre än indexfonder under hela 5-årsperioden.

Återigen det krävs engagemang, kunnande och intresse för att lyckas med aktiva fonder. Har du inte det ska du sätta dina pengar på indexfonder, även om avkastningen endast är drygt 50 % jämfört med aktiva fonder som avkastar 160 % på 5 år. Indexfonder ger i alla fall bättre avkastning än ett sparkonto på banken.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Det stämmer att indexfonder ger bättre avkastning än snittet på alla aktiva sparare  långsiktigt. Du kör på ditt sätt och ser inte fakta och är nöjd med dit sparande. Kul attdu har lyckas få 160% i avk senaste 5 år. Majoriteten av dina aktiva kompisar som har kunskap intresse och aktivitet har misslyckas slå vanlig globalindex senaste 5 år. Det säger statistik. Men du tror inte på det. Viktigast av allt är att man är nöjd själv. Du tror inte ens på Ppm att ap7 aktiefond har slagit snittet av aktiva sparare senaste 5 år?  Vad tror du på? Vilken avkastning har du privat och ppm sedan du började på börsen o hur längre har du sparat privat i aktiva fonder? Det har Ni ingen koll som är duktiga oaktiva,kunniga att se i framtiden.👍🤝. Trevligt stt snacka.

Mvh.jack

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Endast 50% på 5 år. 10% varje år. Banken ger 0% och -2% inflation årligen. Då säger du att 50% är dåligt och lite bättre än banken på 5 årsikt! 🤔🤫. Lite ödmjuk borde man vara.  Det är riktigt bra 50% på 5 år.

Mvh.jack

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Jag gratulerar alla som har lyckas få 160% i avk senaste 5 år. Det är riktigt bra. Själv får jag nöja mig på mer än 1.2 milj senaste 5år i avk.Klart att det kunde blivit 1milj till om jag var bland Er som lyckades få 160%. Men det hade varit kul att ha några milj till på Avanza Isk. Sedan när jag tänker efter det är bara cifror och tänker inte använda de pengar tidigast om 20 år hinner jag få några milj till att leva på det och dela till mina barn när de blir stora. Just nu klarar jag mig på lön och buffert som finns på sparkonto. Automatisk månadssparande som sköter sig själv medan jag gör något annat i livet som är mindre stressande än att titta bara på börsskärmen. Ha det så bra.

Mvh.jack

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Statistik verkar vara ditt huvudargument. Men du kan väl kolla mina aktiva globalfonder och den avkastning de gett och jämför det med den futtiga avkastning som indexfonder gett.

MS INVF global opportunity (ägare på Avanza: drygt 13 000  )

MS INVF global advantage A (ägare på Avanza:drygt 3 500 )

Tellus globala investmentbolag (ägare på Avanza: drygt 3 000)

Swedbank Robur global globalfond A (ägare på Avanza: drygt 2 000)

Jag är således inte ensam om att äga dessa guldfonder. Samtliga har avkastat 100 -150 % på 5 år. Länsförsäkringar global indexnära har under 5 år avkastat 55 %.

Om du ska välja endast en av dessa fonder skulle jag liksom 13 000 andra sparare på Avanza välja MS INVF global opportunity.

Hur många andra aktiva fondsparare som enligt Jack har misslyckats slå index tycker jag inte är så intressant.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Grattis.

22 tusen ägare på Avanza har 160% avkastning senaste 5 år. Riktigt bra om de äger bara de bästa fonder 100% i portföljen. Många👍rika o miljonärer. Riktigt bra.

Mvh.jack

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Jag skulle gissa på att en globalfond är bred nog. Alltså att man inte behöver göra den bredare för att det ska räknas som globalt. Går marknaden ner/upp, så påverkas msci world-index(globalfonden).

Home-bias är något som kan hjälpa dig mentalt, och inte din ekonomi direkt, då man inte kan förutspå marknaden.

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

David

Helt rätt. Avkastningen blir inte bättre genom att lägga till tillväxtmarknad och småbolag. Jag kollade hur det varit de senaste åren:

100 % LF Global indexnära har avkastat drygt 50 % på 5 år. Med tillväxtbolag och småbolag har avkastningen varit några % mindre, inte större.

Jag sätter mina pengar på högavkastande fonder som avkastar minst dubbelt så mycket som LF Global indexnära. Det gör jag även om förvaltningsavgiften totalt är uppåt 2 % och även om antalet bolag är under 100.

Det är inte procenten eller antalet bolag som räknas. Det är avkastningen man blir rik på!

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  … eftersom du bara kollade en väldigt kort period och precis just den perioden där USA gick bättre än det mesta. Vilket var precis vad jag skrev. Om jag gör det samma och väljer några andra väl valda år år, exempelvis hela 2016 och 2017, så gick LF Tillväxtmarknad + ca 45%, och LF Global + ca 26%. Det ligger i linje med vad jag kallar tur ovan.

  Sett över en långa perioder har tillväxtmarknader och småbolag haft bättre avkastning. Men det är inte samma sak som att de gör det varje år – senaste 2-3 åren har de t.ex. inte gjort det.

  Småbolag går också bättre. Jämför dessa fonder AMF Aktiefond Småbolag (bara små bolag), SEB Sverige indexfond (väldigt bred fond) och t.ex. Avanza Zero (bara stora bolag)

  Senaste 5 åren:
  – AMF (småbolag) + 107%
  – SEB Index (blandat) +38%
  – Avanza Zero (storbolag) +27%.

  Fem år är dock för kort och då beror det mer på slump. Vi tar sedan 2010 tills idag, alltså mer än 10 år:
  – AMF (småbolag) + 395%
  – SEB Index (blandat) +175%
  – Avanza Zero (storbolag) +165%.

  Backar vi 15 år är resultatet liknande.

  Du som blir rik på totalt avkastning (skit samma vad du investerar i, procent, eller antal bolag), varför satsar du inte på AMF Aktiefond Småbolag istället? Den har avkastat oerhört mycket bättre än LF Global både senaste året, senaste 3 åren, senaste 5 åren, senaste 10 åren och senaste 15 åren ;)

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  ErikA
 2. Vit pil

  Bra kommentar av ErikA!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Babben

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Anders Z

Du kan inte generalisera så. Om du t.ex haft den populära och framgångsrika fonden AMF Småbolag i din portfölj tillsammans med LF Global indexnära så hade det medfört högre avkastning.

Svenska småbolag är något som väldigt länge har varit positivt att ha i en portfölj.

Sen finns det teknikfonder och fastighetsfonder som gått ännu bättre. Lite olika, men en betydande del av innehaven i dessa fonder är små/medelstora bolag.

 

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Håkan,

Din avkastning hade blivit bättre än 100 % LF Global indexnära om du tar med några % AMF småbolag, det är rätt.

Det finns nog en anledning till att nästan 100 000 personer äger Swedbank Robur Ny teknik A bara hos Avanza..

En fråga Håkan … varför sätter du inte dina pengar i den fonden. Jag skulle vilja veta dina främsta argument för att välja bort den fonden. Du missar ju hemskt mycket avkastning, så det måste finnas starka skäl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Erik A

Nej det är ingen bra ide att gå tillbaka en massa år. Förhållandena är annorlunda idag. Ingen skriver länge på en skrivmaskin, ingen ringer på en telefon med sladd osv. Vi kan inte använda historik som sträcker sig 15 – 20 tillbaka i tiden. Glöm  det!

Varför jag inte satsar på AMF småbolag. Den avkastar för dåligt. De fonder jag äger har en avkastning som under senare år avkastat mer än dubbelt så mycket som AMF småbolag.

 

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  RECENCY BIAS. Anders googla upp detta.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Tomas

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Anders Z

Då håller du alltså med om att med småbolag hade det blivit högre avkastning vilket du inte skrev i inlägget till David.

Om jag har Swedbank Robur Ny Teknik i mitt sparande känner du inte till, så din fråga är något märklig men jag skall svara ändå.

Jag både har och inte har den fonden och jag skall försöka förklara varför.

Jag investerar i tre olika portföljer enligt följande:

 • En variant på Golden Butterfly där min aktiedel består av fem likaviktade fonder. Tre av dessa är småbolag/fastigheter.  (Ingen Teknikfond)
 • En TAA – portfölj med trendföljande strategi med glidande medelvärde på 10 månader. Hälften av min aktiedel är småbolag. ( Ingen Teknikfond)
 • En Dual Momentum portfölj med dynamisk tillgångsallokering med glidande medelvärde på 3 månader. I grundurvalet i denna portföljstrategi finns Swedbank Robur Ny Teknik och i skrivande stund platsar den i portföljen.

Så som svar på din fråga är att jag har den i en av mina portföljer när den förtjänar det.  Om du inte har någon kunskap om momentum-strategier så kanske detta inte säger dig så mycket, men då får du googla och så kan vi diskutera detta i en annan tråd.

 

 

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Jag behöver inte någon kunskap om momentumstrategier.

Däremot är jag nyfiken på vilken avkastning du haft när man gör de val du gjort. Har du koll på vilken avkastning din olika portföljer givit?

Om du har det …  vad har de 3 portföljer du nämner avkastat senaste månaden, senaste 3 månaderna, senaste halvåret och senaste året.

Jag tänkte jämföra din avkastning med Swedbank Robur Ny teknik A som har följande utveckling:

1 mån  10 %

3 mån  34 %

6 mån  40 %

1 år   55 %.

Men du kanske inte har tid att svara på sådana frågor?

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Min avkastning är givetvis inte lika hög som att enbart hålla Swedbank Robur Ny Teknik. Men jag kommer aldrig investera 100% i den fonden för det skulle jag inte må bra av.

Hälsan är viktig också.

Jag tar hänsyn till riskjusterad avkastning, risktolerans och sparhorisont. Och när det kommer till dessa parametrar är småbolag,som vår diskussion handlade om, ett alternativ som passar mig mycket bättre än branschfonder.

Har förvisso en fastighetsfond i min GB men det är smulor av totalen i mina portföljer och alternativa investeringar.

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Märkligt att du inte mår bra av hög avkastning.  Vad kan det vara som orsakar din ohälsa?

Jag mår jättebra när jag ser att min avkastning vida överstiger den som den här bloggen förespråkar.

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

När ens investeringar kommit upp i större belopp behöver man inte längre jaga varenda procent i avkastning.

Exempel:

7% avkastning på 8 miljoner ger 560 000 /år

15% avkastning på 500 000 ger 75 000/år

 

Jag mår för övrigt alldeles utmärkt…

 

 

 

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Hej Håkan.

Värkar som du kommer inte få så många frågor på din sista svar 👍😁🤝! Aktiva/duktiga grabbar pratar gärna avkastning men när det kommer till belopp då blir de gänast ganska tysta! Värkar som de blir aldrig så rika att belopp/pengar är så viktiga. Viktigast av allt är att man får bra avkastning. 🤭🤫. Grattis till 8 milj i Isk. Du värkar vara ödmjuk och flyger inte lika högt som hög aktiva duktiga grabbar. Själv är jag höjd rädd och håller mig på marken och så lågt som möjligt.

Mvh.jack

Mvh

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Frågan jag ställde till dig Håkan var inte hur många miljoner du har/inte har. Den frågan jag ställde var mer specifik, dvs hur din avkastning står sig i förhållande till avkastningen i Swedbank Robur Ny teknik A i olika tidsperspektiv. Du kommer troligen inte att svara på frågan.

Det verkar väl ändå som ditt svar (lite svårtolkat dock) att du har väsentligt bättre avkastning än dom stackarna som satsat på en simpel indexfond som Avanza global. Dom ligger på – 5 % när mer än halva året gått. Tragiskt!

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Tjena Jack, och tack skall du ha.

Tycker det är viktigt att vara ödmjuk och var man med både 1999/2000 och 2008 så är det lite lättare. Hade inte så mycket investerat vid första kraschen så det var inte så farligt, men 2008 kommer man minnas.

Jag är förvisso lite aktiv i den meningen att i två av mina portföljer kan det ske/sker det fondbyten varje månad. Men detta är efter givna signaler med medelvärde och hur vissa tillgångar rör sig jämfört med andra. Jag försöker inte tajma och välja utan jag följer bara vad strategin säger. Det är strategin som tajmar åt mig för jag själv skulle aldrig någonsin klara det. Strategier som arbetats fram av betydligt kompetentare investerare än jag.

Man kan väl säga att jag är ”passivt aktiv”

Tycker verkligen inte du skall kalla dig höjdrädd som så enträget håller stenhårt fast vid 100% LF Global. Det är minsann ganska hög risk. Eller snarare VÄLDIGT HÖG RISK !

Jag hade dock i takt med att man blir äldre övervägt en Golden Butterfly istället om du är intresserad att få nästan samma avkastning till betydligt lägre risk( endast 40% aktier) Om historien upprepar sig, vilket den har gjort länge så är det en mycket bra portfölj.

Kolla in denna artikel som jämför en massa portföljvarianter med 100% aktier. Intressanta siffror:

https://fourpillarfreedom.com/heres-how-18-different-portfolios-have-performed-since-1970/

Ha det så bra

Håkan

 

 

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Hej igen Anders Z

Dina antaganden om att Swedbank Robur Ny Teknik slår mina portföljer under tidsperspektivet 1,3,6,12 månader är helt korrekt. Detta har jag redan påtalat även om jag inte gett dig några exakta siffror. Jag ligger rejält efter men då tidsperspektivet är så kort och jag investerat i över 20 år så finner jag inte det intressant att göra jämförelsen. Du har rätt. Du kommer inte att få svar på frågan.

Speciellt inte eftersom mina portföljer har dessa fördelningar

 1. 40/60
 2. 60/40
 3. 0,33,66 eller 100% aktier beroende på vad strategin signalerar.

Har ju inte sett ut exakt så hela tiden heller….

Och sen tappade jag mycket av intresset när du påstår att jag lider av ohälsa.

Hela denna diskussion bara för att jag nämnde att småbolag ger högre avkastning och har i min värld en given plats i portföljen.

 

 

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Håkan,

Oj, nu ser jag att du och jag inte spelar i samma division.

Med 50 % räntebaserade värdepapper förstår jag att du inte vill jämföra dig med en riktigt bra aktiv fond.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Finns guld, övriga ädelmetaller och råvaror inkluderade i mina portföljer och strategier också + alternativa investeringar ovanpå detta i min totala portfölj.

Jag jämför mig inte med något( möjligen globalindex) eller någon som spelar i en viss division för då skulle man gråta var gång man ser Warren Buffet.

Jag behöver inte ha 100% aktier i mina portföljer.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Håkan,

Det är väldigt få som spelar i samma division som farbror Buffet.  Men varför man skulle gråta när man ser honom förstår jag inte.

Jag har 100 % aktiefonder i mina portföljer. Räntefonder är verkligen inget för mig.  För att klara kortsiktiga utgifter har jag en buffert på banken. Den använder jag när tvättmaskinen pajar och liknande.

Jag bryr mig inte heller om sparhorisonten. Det spelar ingen roll om jag skulle sälja mina fonder i morgon eller om 5 år. Jag är en typisk marknadstajmare. Jag följer mina fonder noga. Skulle det bli ett ras så hinner jag sälja. Senaste raset tog en månad. Man behöver inte stressa. Skulle jag sälja och behöva köpa tillbaka med förlust finns det många % i potten innan jag hamnar sämre till än en indexfond.

Jag bryr mig inte heller om förvaltningsavgiften. Det är väl rimligt att en duktig fondförvaltare ska ha bra betalt. Att sträva efter låga avgifter kan man göra om investerar i indexfonder, men det gör inte jag.

Lite grand för att svara upp till din beskrivning av dina portföljer.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Vilka fonder investerar du i? Förutom MS INVF global opportunity som jag tror du skrev om förut.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  MartinP

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2020-07-13 klockan 00:03 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.