vändning av aktie
Sök:

vändning av aktie

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av gunnar thurfjell

ställde för sedan frågan: vändning av aktie

Hej

Vi är två läger i en aktiesparklubb som diskuterar om det är någon vits att ur skattesynpunkt att \”vända\” en aktie.
Att man ska utnyttja en kvittning av en förlustaktie som man inte tror på är självklart men jag har aldrig förstått vitsen med att vända en aktie. Tror man på aktien är det väl lika bra att behålla den. För att man ska göra en vinstaffär med att vända aktien förutsätter väl att man kommer in med ett lägre pris än vid försäljningen? Dessutom tillkommer courtage x 2.

Enda fördelen som jag kan se är att man kan välja att skjuta fram skatten till ett annat år om man av likviditetsskäl föredrar detta. Notera att vi bestämt att aktien ska vara kvar i portföljen. Har försökt bifoga en excelfil för att visa vad jag menar men kan inte se hur jag ska bifoga den.

Tacksam för hjälp

Hälsningar Gunnar Thurfjell

Det finns 5 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Ursäkta mig, men jag förstår nog  inte frågan.

Har ni gjort en förlust under året på en annan aktie.så är det väl rätt att åstadkomma en vinst. På förlusten får ni bara 21 procents skatteeffekt. Varför skall .man kasta bort 9 procent i skatt till ingen nytta?

Har inte gjort någon förlustaffär så finns det ju ingen anledning  att skatta fram  30 procent. De pengarna kan med fördel användas till nya placeringar.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  År 1 har vi en reavinst på 200 000 o en förlustaktie i Boliden med 20 000 kr. Vi säljer Boliden för 80 o får en reaförlust på 20 000 kr som vi kvittar mot reavinsten 200 000. Reavinsten sjunker nu till 180 000. Skatten blir 54 000. Om vi inte kvittar förlusten utan behåller aktien så blir skatten 60 000. Alltså betalar vi 6000 mindre i skatt detta året. Vi tror på aktien o lyckas köpa tillbaka den för 80 kr d.v.s för samma pengar som vi sålde den för. Vi har alltså gjort en helt ny affär i Boliden (VÄNDNING). Jag försöker att visa att det är lika bra att behålla aktien o för att vi ska göre en vinstaffär i aktien så måste den senare stiga till mer än ursprungliga inköpskursen (100 kr) vare sig vi vänder den el inte. När vi vänder akten för 80 kr o den nästa skatteår stiger till förhoppningsvis 100 kr så blir vinsten detta året vid försäljning 20000 kr o skatt 30% = 6000 kr. Om vi i stället behåller aktien så är inköpspriset fortfarande 100 kr o stiger aktien nu till 100 kr så blir skatten vid försäljning 0 kr. År 1 betalar vi 6000 kr mindre, år 2 betalar vi 6000 kr mer i skatt.

  Kan alltså inte se någon vinst med att ”vända” en aktie.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  gunnar thurfjell

Kommentera

svarade på frågan för sedan

År 1 har vi en reavinst på 200 000 o en förlustaktie i Boliden med 20 000 kr. Vi säljer Boliden för 80 o får en reaförlust på 20 000 kr som vi kvittar mot reavinsten 200 000. Reavinsten sjunker nu till 180 000. Skatten blir 54 000. Om vi inte kvittar förlusten utan behåller aktien så blir skatten 60 000. Alltså betalar vi  6000 mindre  i skatt detta året. Vi tror på aktien o lyckas köpa tillbaka den för 80 kr d.v.s för samma pengar som vi sålde den för. Vi har alltså gjort en helt ny affär i Boliden (VÄNDNING). Jag försöker att visa att det är lika bra att behålla aktien o för att vi ska göre en vinstaffär i aktien så måste den senare stiga till mer än ursprungliga inköpskursen (100 kr) vare sig vi vänder den el inte. När vi vänder akten för 80 kr o den nästa skatteår stiger till förhoppningsvis 100 kr så blir vinsten detta året vid försäljning 20000 kr o skatt 30% = 6000 kr. Om vi i stället behåller aktien så är inköpspriset fortfarande 100 kr o stiger aktien nu till 100 kr så blir skatten vid försäljning 0 kr. År 1 betalar vi 6000 kr mindre, år 2 betalar vi 6000 kr mer i skatt.

Kan alltså inte se någon vinst med att ”vända” en aktie.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Var det inte så att aktien skulle behållas långsiktigt och inte säljas år 2? Vänder ni aktien har ni 6000 kronor mer att köpa aktier för, och att tjäna ännu mer pengar.

Vi vet ju dessutom inget om en akties framtida värdeutveckling. Skulle det ta tid för aktien att stiga, så känns det ännu mer angeläget att slippa ligga ute med 6000 kr.

Cash is king.  I min värld är det bättre att jag har 6000 kr än att staten har dem. Vad som händer med framtida skatteregler är det ändå ingen som vet.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Du har helt rätt Nestor att aktien skulle vara kvar i en långsiktig portfölj då vi tror att aktien framöver kommer att stiga över inköpspriset o således bli en vinstaktie. Jag ville bara med räkneexemplet visa att jag inte förstår vitsen med ”vändning ”utan bara skjuter skatten framåt tills försäljningen sker.
  Genom vändningen minskar reavinsten 200 000 till 180 000. 30 % skatt så har jag kvar 126 000
  Om vi inte vänder så har vi kvar en reavinst på 200 000 som måste beskattas med 30%. Kvar att handla för blir 140 000.
  Om jag inte vänder så har jag väl 14 000 kr mer att handla för i stället för 6000 vid vändning??
  OK, jag har kvar den latenta förlusten på aktien men den är ju i resonemanget tänkt att bli en vinstaktie. Blir den inte en vinstaktie så har vi gjort en förlust vare sig vi vänder eller inte.
  Var är det jag tänker fel??

  0
  Gravatar ikon för användaren
  gunnar thurfjell

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Du har rätt i att totalt sett över tid så sparar ni ingenting i skatt på den aktien ni ”vänder”. Du betalar mindre nu för att betala mer sen. Det är alltså på sätt och vis ett lån. Det är som Nestor skriver att du slipper ligga ute med 6000 kr om du väljer att ”vända” aktien. Huruvida det är värt det eller inte beror på vad ni gör med de 6000 kr, hur mycket courtage ni betalar och hur länge ni sedan behåller aktien. Courtaget i det här fallet blir ju en slags engångsavgift (eller ränta).

Om vi tar siffrorna från ditt exempel så gör ni två affärer om 80 000 kr. Om vi antar att courtaget är 69kr per affär (Nordnet Mellan) så betalar ni 2*69 = 138 kr för att låna 6000kr av staten tills ni säljer aktien igen.

Ni behöver då göra 138 / 6000 = 2,3% vinst på de 6000kr innan ni säljer för att kunna räkna hem affären.

Det går alltså att argumentera för att ”vända” aktien.

Själva poängen med att vända är ju alltså att ni får mer pengar att investera nu. Med vändning kan ni ju köpa mer  Boliden för 6000 kr till, dvs 75 aktier om vi tar priserna i ditt exempel.

 

 

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  bra svar!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ingvar

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Den enda gången som det är mer fördelaktigt att vända är väl om man gjort en förlust totalt, men vänder en annan aktie för att plocka ut vinsten hittills skattefritt (eller åtminstone till lägre skatt beroende på förlusten) Dvs ni hoppar av ett företag för att ni inte tror på det, och ni har gjort förlust, sen vänder ni en vinst aktie. Då borde det vara mer fördelaktigt.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

 1. Vit pil

  Nja, enda gången…. Jobbar man långsiktigt och kanske behåller sina aktier i ex. 10 år, så har man ju den latenta skatteskulden i egen ficka. Då har man möjlighet att placera beloppet i aktier som genererar en värdestegring.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.Den här artikeln publicerades 2019-02-21 klockan 12:01 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.