Frejas pengamaskin - årsammanställning

Frejas pengamaskin – årsammanställning

2 år gammal och ca 200.000 i förmögenhet
Frejas pengamaskin – årsammanställning

Tiden går fort. På lördag fyller min dotter Freja 2 år och det känns som att vi nyss firade 1 års dagen. Med tanke på mitt jobb som rikedomscoach i Balansekonomi, lovade jag hjälpa henne bygga en mekanisk pengamaskin, med målet att hon på sin 18-års dag skall ha 2 000 000 kronor i eget kapital.

Sedan jag skrev det här inlägget har jag följt upp den här artikeln ungefär två gånger per år. Du finner alla artiklarna i serien i Om du vill läsa de andra inläggen i samma serie, så finner du dem i kategorin ”Frejas pengamaskin” som finns här på bloggen.

Det korta svaret – långt över förväntan! Framförallt i hur byggandet av de passiva inkomsterna har gått under året. :-)

Fördelning av Frejas portfölj per 130205

Så här ser Frejas portfölj ut i dagsläget:

Fördelning    
Del 1. Noterade aktier 28 416 SEK 14,9 %
Del 2. Onoterade aktier 14 400 SEK 6,9 %
Del 3. Fonder 32 268 SEK  16,8 %
Del 4. Likvidkonto 48 005 SEK 24,8 %
Del 5. Better Globe 71 440 SEK 36,6 %
Summa: 194 529 SEK 100,0 %

Illustrerat i ett cirkeldiagram från Balansbladet ser det ut som följer:

Målet med strategin är att försöka balansera mot följande fördelning över tid:

 • Noterade aktier + Onoterade aktier – 20 %
 • Fonder – 40 %
 • Better Globe – 20 %
 • Likvidkonto – 20 %

Analys av utvecklingen för 2012 – målet att Freja skulle betala mer skatt än hon får barnbidrag uppnått!

Några slutsatser man kan dra från ovan är att det är fortfarande en övervikt mot Better Globe, men den har minskat betydligt procentuellt mot förra året, då den låg på nästan 50 %, mot dagens 36.6 %. Det gör dock inte så mycket eftersom jag ofta investerar en hel del pengar i slutet av året i Better Globe, så det handlar om en snedvridning på grund av att hon fyller år nära inpå julen. Det andra man kan säga är att Better Globe avkastningen går som tåget och står för en stor del av Frejas värdeökningen som gjort att vi har slått den uppsatta planen med råge.

I övrigt kan är andelen likvider också ganska hög och det handlar främst om att jag har varit lite feg kring investerandet eftersom jag (felaktigt) trott på en sättning av börsen.

Om jag ska säga något mer ovan så handlar det om att den enda investeringen som Freja ligger back på just nu är de noterade aktierna, där Ratos är en stor del och tyvärr står för en nästan 25 % förlust. Så de noterade aktierna ligger – 5.8 % medan de allra flesta andra investeringarna ligger på plus.

Genomsnittsavkastningen förra året låg på ungefär 6 % på portföljen vilket ligger något under de 8 % som jag skulle vilja att portföljen ligger på över tid, men med tanke på att mer än en tredjedel har legat likvid under året, så är det en bra utveckling iaf.

En lite kul parentes är att jag satte upp målet att Freja skulle betala mer skatt än hon får i barnbidrag. Vilket vi uppnådde! Än kan jag inte säga att hon är nettogivare till skattesystemet eftersom en dagisplats är extremt subventionerad, men ändå. : )

Avstämning mot målet på 2.000.000 SEK på sin 18-års dag

Målet är ju som tidigare sagt att hon ska ha ett eget kapital på 2 miljoner när hon fyller år. Avstämningspunkterna som jag har lagt upp ligger just på hennes födelsedagar och ser ut som följer:

Man kan redan nu se att hon ligger väl över budget-kurvan, det vill säga att den blå kurvan är planen och den röda är utfallet. Enligt budgetkurvan skulle hon på sin 1-års dag ha ett eget kapital på 52.000 SEK, utfallet blev 82 000 SEK. Nu på sin 2-års dag skulle hon enligt plan ligga på 92.040 SEK och utfallet ligger på 194.562 SEK. Naturligtvis är 2 år alldeles för kort tid för att uttala sig säkert om något, men det känns som att trenden är definitivt på väg i rätt riktning.

Kort kommentar om del 1 – noterade aktier

De noterade aktierna som Freja äger i dagsläget är följande:

 • Hennes och Mauritz B
 • Kinnevik B
 • Latour B
 • Lundbergföretagen B
 • Ratos B

Fördelningen ligger tungt mot H&M och Ratos, där den senare står för en relativt stor förlust i portföljen på nästan 28.3 %. Jag har mycket funderat på att göra mig av med den, men jag håller kvar den utan att öka, då jag ändå tror på bolaget. Kursraketen har å andra sidan varit Latour med en ökning på nästan 23 % under året.

Dessa aktier ligger i en Avanza Mini-depå. Det vill säga ingen kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Anledningen är främst för att hålla courtaget nere då jag endast betalar 9 SEK per affär istället för mot ordinarie 39-99 SEK i de vanliga depåerna.

Kort kommentar om del 2 – de onoterade aktierna

Freja har även investerat i 20 st preferensaktier i Per Börjessons bolag Spiltan. Normalt är jag, vis av egen erfarenhet, väldigt försiktig med onoterade bolag av flera anledningar. De kan naturligtvis ge enormt höga kursuppgångar, men riskerna är stora i form av att det är illikvida investeringar som är svåra att avyttra.

Anledningen till att jag ändå valde att gå in i Spiltan är för att jag gillar Per Börjesson och hans filosofi. Den andra anledningen är att preferensaktierna hade en förbestämd och prioriterad avkastning de kommande åren samt att de senare omvandlas till vanliga aktier i Spiltan.

Om du inte känner till Spiltan så rekommenderar jag varmt deras hemsida och deras nyhetsbrev i Sparklubben. När du anmäler dig till Sparklubben får du dessutom Per Börjessons bok ”Så här kan alla svenska blir miljonärer” helt gratis. Det är på gränsen till dumt att inte göra det! :-)

Kort kommentar om del 3 – fonderna

Delen med fonderna är för närvarande den minsta delen, men den delen som jag vill utveckla under 2013. Anledningen är just för att jag anser att bolagsrisken i aktierna ovan är alldeles för stor, att man kan t.ex. ha rätt om branschen, globala trenden men sedan lyckas köpa fel bolag. Läs: Ratos…

Därför har jag framförallt skiftat fokus till följande fonder, enligt strategin kring indexfonder som jag har skrivit om här:

Det som alla fonderna har gemensamt ovan är extremt låga förvaltningsavgifter, alla ligger på under 0.3 % per år i TER%. Läs mer om varför det är viktigt med låga förvaltningsavgifter i min artikel här.

Fonderna ligger just nu i en Kapitalförsäkring hos Avanza, eftersom tyvärr så går inte det att köpa Vanguardfonder direkt, utan man behöver köpa dem som ETF:er (börshandlade fonder) via den amerikanska börsen. Något som inte går via Avanza minidepå (eller går, men är väldigt dyrt och inte ger någon värdeuppdatering). Det kostar ca 14 USD per affär, så jag försöker spara ihop till en klumpsumma och köper ungefär två gånger per år.

Kort kommentar om del 4 – likvider

Några insikter som jag har fått från att ha investerat på börsen under flera är att det är extremt svårt att förutse sättningar på börsen, men att de kommer med jämna mellanrum. När marknaden har panik är det ofta ett bra tillfälle att investera eftersom priset sällan har något värdet med att göra då. Det vill säga att aktiens värde är högre än priset på aktien – du köper en 100-lapp för 80 kronor.

Det gör att jag har samlat en del likvidet både på Frejas och mina egna konton. Så här i efterhand var det ju en total miss eftersom börsen under förra året steg med nästan 10 %. Därför handlar det om att ha en strategi, liksom den som Bodo Schäfer skriver om i sin bok – att investera då marknaden har fallit med 30 % eller var sjätte månad.

För närvarande försöker jag hålla pengarna på olika korta fasträntekonton, med räntor på iaf. runt 3 % i väntan på att pengarna skall investeras.

Kort kommentar om del 5 – Better Globe

Better Globe är ett projekt som ligger mig nära om hjärtat och som jag har skrivit om flera gånger här på bloggen. Det handlar om att man investerar i skog, genom att köpa träd som planteras i östra Afrika. Där skapar de arbetstillfällen, bygger skolor, ger mikrolån, binder koldioxid från atmosfären och minskar klimathotet, stoppar ökenspridningen och en massa annat gott. Samtidigt ger de en ca 15 % avkastning på investerat kapital.

Jag köper på årsbasis ca 120 träd till Freja, både som en etisk investering men också för att diversifiera med lite reala tillgångar. Till skillnad från de andra investeringarna är det här en illikvid investering, vilket innebär att avkastningen är god, men pengarna är låsta i 20 år.

Samtidigt är Better Globe till stor del motorn i hela Frejas pengamaskin för tillfället eftersom det är det som genererar avkastningen och den passiva inkomsten. Om du vill veta mer om Better Globe hur du kan göra gott och samtidigt få en god avkastning, kontakta mig gärna!

Planen för 2013

Tanken är att framgent fortsätta på samma strategi, öka viktningen mot de breda passiva indexfonderna. Jag skulle vilja hitta någon passiv indexfond med fokus på Afrika som jag tror mycket på översikt, särskilt med tanke på min relation till Kenya och östra Afrika. Har inte riktigt listat ut det än, eftersom de flesta Afrikafonder som finns för närvarande har stort fokus på Sydafrika.

Det andra som jag funderar på är att sätta in lite pengar i Trustbuddy, som jag har haft stor framgång med i min egen portfölj med en årsavkastning på runt 20 %. Ska analysera det ännu lite mer.

Det sista som jag håller på med och som ska slutföras under 2013 är ett bra testamente, det vill säga att om det skulle hända mig och Caroline något, så att det styrs upp hur jag vill att pengarna skall förvaltas och framförallt användas. Jag tror nämligen att utan ett bra ekonomiskt förhållningssätt så kan pengar stjälpa minst lika mycket som de kan hjälpa. Mer om det senare.

Sammanfattning – gör det själv!

Strategin som jag använder för Freja är ganska enkel samtidigt som den bygger på flera års erfarenhet, mängder av statistik och moderna ekonomiska strategier. I grunden kan man säga att jag har kombinerat allt det som jag har skrivit på bloggen i en enda strategi.

 • Bestämma sig om ett mål – det första steget handlar alltid om att bestämma sig för vad man vill och så att man hittar sitt svar på frågan ”Varför skall jag göra det här?”. Det kommer nämligen mängder av utmaningar längs vägen och då behöver det här varför:et vara starkt. När det handlar om Frejas pengamaskin har jag två varför – det enda är att jag vill ge Freja de bästa förutsättningarna för sitt vuxna liv (precis som jag gissar alla föräldrar vill) och det andra är att i min profession visa att det jag pratar om faktiskt är möjligt! Det vill säga att leva som jag lär. (Tack Daniel för påminnelsen).
 • Principen om att betala dig själv först – det vill säga att i det här fallet direkt föra över Frejas barnbidrag till hennes konto. Jag ser också till att hela tiden skapa ett gap i hennes ekonomi där hennes inkomster ökar snabbare, samtidigt som jag försöker hålla hennes utgifter till ett minimum.
 • Sätta pengarna i arbete – det andra steget handlar om att sätta pengarna i arbete, vilket jag gör enligt ovanstående fördelning.
 • Prioritera en passiv strategi framför en aktiv – det tredje steget handlar det om att jag inte tror att man över tid kan slå en passiv strategi. (Naturligtvis finns det investerare som kan göra det, men jag tror inte att majoriteten klarar det.)
 • Gör samma sak, om och om och om igen och låt tiden vara din vän – det här är nog det viktigaste steget. Det vill säga att låta tiden vara på din sida, så att ränta-på-ränta-effekten får göra sitt jobb. Det handlar om det lilla stegets kraft, om att äta ett äpple om dagen istället för att försöka äta 30 äpplen sista söndagen i månaden…
 • Parallellt handlar det om att varje månad mäta och följa upp med hjälp av Balansbladet hur det går i förhållande mot planen. Balansbladet är en webbaserad resultat- och balansräkning som håller koll på Frejas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

Det handlar således inte om någon rocket-science utan är i sig ganska enkla steg. Strategin är på så sätt relativt enkel, men är för den sakens skull inte lätt. Anledningen till att den är enkel men inte lätt handlar om att utmaningen inte ligger så mycket i kunskap som den ligger självdisciplinen i att följa ett mål, en plan och en samma strategi över en lång tid.

I Frejas pengamaskin ovan lägger vi in hennes barnbidrag och sedan ett generöst bidrag från farbror och farmor på totalt 700 SEK i månaden. Sedan brukar jag och Caroline ge henne lite extra bidrag då och då, t.ex. köpte vi 100 st Better Globe träd till henne i julklapp, då vi ändå kände att hon har fler leksaker än hon kan hitta. Det betyder att bidraget in i Frejas pengamaskin ligger på ett par tusen per månad i genomsnitt. Sedan tjänar Freja även en passiv inkomst via Better Globe varje månad, så hon har lite orättvisa fördelar – dock är det fullt möjligt för dig att kopiera.

Samtidigt!

Om man bara investerar barnbidraget under 18 år till en genomsnittlig avkastning på 8 % så ger det på 18-års dagen nästan 500 000 SEK, vilket verkligen är mer än de flesta. Jag tror också att det inte handlar så mycket som summan, som att göra något och framförallt utbilda barnen på ett sund syn på ekonomin och på livet, eftersom det kommer att göra dem långt rikare på sikt.

Kommentera gärna nedan eller kontakta mig med dina tankar, funderingar eller din reflektion.
//jan

Relaterade etiketter och ämnen

avanza, Avanza Zero, Balansekonomi, barnsparande, courtage, frejas portfölj, genomsnittlig avkastning, Investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring, spara till barnen, spiltan, Trustbuddy

Kommentera

22 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej, vill bara tacka för Betterglobe, jag har sökt efter det länge på webben och tills nu inget så bra som det. Dock går det emot att ha pengarna låsta i 20 år, sparar för att köpa bostasrätt, kan inte ha låsta pengar då, banken skulle inte tycka om det. Hoppas du skriver mer, för jag vill läsa mer.

  Jag har testat trustbuddy själv en månads, fått minst 1% ränteökning på den månaden (inte över ännu). 12%procent per år i avkastning är bra mycket bättre än bankens 2-3% procent avkastning åer år, iallafall vad jag annars har i fonder och aktier.

  MVH
  Katarina

  Gravatar ikon för användaren
  katarina
 2. Vit pil

  Tack för att du delar med dig Jan! Startade ett konto hos Nordnet igår och väntar på papper att skriva under och skicka tillbaka eftersom det är till minderårig.

  Mycket inspirerande, jag menar vem vill inte ge sitt barn 500 000 kr eller mer som grundplåt in i det vuxna livet.

  Ser fram emot fler tips och samtal på bloggen och på kursen.

  Gravatar ikon för användaren
  Cecilia
 3. Vit pil

  Bra plan du har för din dotter.

  Vill dock varna(?) för vad som hände oss när äldsta dottern fyllde arton. Vi trodde inte hon hade pejl på saker och ting, men fyra veckor efter födelsedagen fanns det inte nickel kvar av hennes tillgångar. Merparten gick till en fest med flera hundra inbjudna och till en Prada-väska bla. Vi stod sidan om och kunde ingenting göra, det var ju hennes pengar.

  Hennes kommentar var bara att ‘Vad ska jag med pengar till när jag blir gammal!’.

  Som föräldrar kände vi oss då extremt misslyckade, men man väljer inte sina barn.

  Idag önskar man att man valt en annan lösning där barnen inte fick tillgångarna förrän man avlidit eller något sådant, men det är lätt vara efterklok…

  Gravatar ikon för användaren
  K Nilsson
 4. Vit pil

  Jag förstår inte detta citat:
  ”Det andra man kan säga är att Better Globe avkastningen går som tåget och står för en stor del av Frejas värdeökningen som gjort att vi har slått den uppsatta planen med råge.”
  Än så länge har väl inte Better Globe gett någon avkastning?

  Gravatar ikon för användaren
  Alex Kaskikallio
 5. Vit pil

  Hej Jan,

  Kul att läsa att dina mål blir uppfyllda! Kör hårt bara!
  Ska bli intressant att se din ”recension” av Trustbuddy, jag kommer nog inte kunna hålla mig att argumentera om detta skit företag. Innan ni gör en ”investering” där så tänk på att när ni väljer att ta ut era pengar en vacker dag så behåller företaget 10% av era pengar och det är på obestämd tid tills de som står i skuld betalar tillbaka. Detta är en sk marginal för Trustbuddy.
  Jag sitter här 1 år senare och har fått tillbaka en bråkdel av dessa pengar så att så länge de inte har det utskrivet i ett kontrakt att de ska återbetala dig inom en konkret tidsperiod så kan de i stort sett behålla dina pengar så länge de vill.

  Gravatar ikon för användaren
  Emil Dragutinovic
  1. Vit pil

   Jag brukar kolla med Avanza (www.avanza.se) och med Compricer (www.compricer.se).

   //jan

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hur ska man lära barn pengars värde när kontanthanteringen försvinner?
  Detta kanske är lite utanför ämnet men ändå relevant tycker jag. Jag får först och främst tacka för en inspirerande blogg som jag har följt i några år nu. Jag har på sista tiden också läst och funderat mycket över bankernas val att börja fasa ut kontanthanteringen. Anledningen till att bankerna vill att vi ska handla mer med kort är ju rätt solklara enligt min åsikt iaf, och de sammanfattas bra i Neuraths börsblogg på SvD – Bankers miljardskäl till slopade kontanter.
  Dessutom så lobbar bankerna för att åldern för bankkort ska sänkas till sju år som i Norge…
  Jag är 36 år och uppvuxen med kontanter, vilket jag ör glad för. Mina föräldrar lärde mig pengars värde genom att ge mig veckopeng och senare månadspeng, lära mig hantera pengar genom att föra en kassabok och lägga en del i min spargris som jag sedan kunde ta med mig till banken.
  Jag vet idag vad pengar är värda och vad som händer när jag drar mina plastkort, men hur ska man lära sina barn detta om pengarna ersätts av plastkort och för barn obegripliga siffror på en dator?
  Och hur ska man göra med den utrotningshotade spargrisen?
  Hade varit kul att höra dina åsikter i ämnet…

  Hälsningar
  //Anders

  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 7. Vit pil

  Skulle vara intressant att veta exakt hur mycket ni sätter in varje månad. Du skriver ju att ni sätter in lite olika vid jul osv.

  Hur mycket värdeökning har det varit totalt?

  Gravatar ikon för användaren
  Erik
 8. Vit pil

  Hej. Jag blir så trött på tjatet om pyramidspel. Hur ska man hantera det och bemöta det. Jag blir bara tyst. Jag har varit med i Amway. Jag är med i BetterGlobe och Lyoness. En som gillar nätverksmarknadsföring. Ha de.

  Gravatar ikon för användaren
  Ove
  1. Vit pil

   Hej Ove,

   Tack för din kommentar!

   Ja, jag kan hålla med om det. Men jag har full respekt för att människor är rädda för sådant som de inte känner till. Jag var själv också skeptisk en gång i tiden. Jag tror att det viktiga är att alltid göra sig själv en egen uppfattning om saker och ting. Skillnaden för mig kom när jag kunde sluta relatera till det som att jag var med i någonting, till att jag var kund till någon. Precis som jag är kund till Volvo eftersom jag äger en V70, jag är kund till H&M eftersom jag handlar kläder till Freja där m.m. Det är inget konstigt, helt enkelt : )

   //Jan

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Hej Jan!

  Tack för ditt generösa förhållningssätt. Du lever verkligen som du lär.

  Jag har precis som några ovan frågor kring detta med Trustbuddy. Är de pålitliga? Verkar intressant. Berätta mer!

  Har inte förstått mig på Vanguard Index Fond USA ETF (VTI) och Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

  Per H Börjesson på Spiltan fonder rekommenderar inte köp av utländska fonder. Jag ser inte att dessa fonder skulle vara så mycket billigare och ha bättre utdelning än Spiltan Investmentbolag och Avanza Zero. Hjälp mig att se det du ser.

  Gravatar ikon för användaren
  Joachim
  1. Vit pil

   Hej Joachim,

   Tack för din kommentar! : )

   Jag kommer att återkomma i veckan med ett inlägg om Trustbuddy.

   När det gäller de utländska Vanguard-fonderna så tror jag att Börjesson faktiskt skulle rekommendera dem eftersom de går i linje med hans filosofi (breda index-fonder med låg avgift). Om du inte har läst det redan så rekommenderar jag inlägget om Vanguard-fonderna som jag har skrivit.

   Problemet med t.ex. Avanza Zero är att det bygger på det svenska indexet vilket består av ca 50 bolag som är väldigt små ur ett internationellt perspektiv. Det gör att den svenska börsen är väldigt volatil (=rör sig väldigt mycket) i förhållande till världsmarknaden. Jämför det gamla uttrycket att när USA nyser får Sverige förkylning. Även om Sveriges ekonomi är i ordning så påverkas vi av omvärlden. Så man kan säga att de Vanguard fonderna som jag själv köper är som Avanza Zero, fast för hela världen. I de indexen ingår flera tusen bolag, varav några av världens största.

   Samma sak med Spiltan investmentbolag, det är ett väldigt litet index (=består av få bolag) och därför gillar jag bredare index (även om jag äger Spiltan också).

   Hoppas att det gjorde det något klarare!

   Många hälsningar,
   //jan

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Hej Eric,

   Tyvärr kan jag inte hålla med dig.

   Nej, Better Globe är inte ett pyramidspel. Better Globe är ett skogsbolag som tjänar pengar på att sälja träd och driva plantager i östra Afrika. Jag har själv varit på plats två gånger och sett allt med egna ögon.

   Nej, vad jag vet har ingen expert avrått från det. Relaterar du till DN artikeln för några år sedan så var det ett generellt uttalande om att inte lägga alla äggen i samma korg – något som jag håller med om. Det var inget uttalande specifikt om Better Globe.

   Jag tar gärna en diskussion kring Better Globes autenticitet, vilken dag eller vilken plats som helst. : )

   Många hälsningar,
   //jan

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Hej Jan,
  Tack för inlägget :) Väldigt spännande och inspirerande läsning.
  Jag såg att du nämnde Trustbuddy. Jag hade inte hört talas om dem tidigare och har under dagen läst mycket om dem för att få en uppfattning om vad de är för typ av investering och vilka risker de finns. Jag måste säga att jag hittade mycket negativ. De mesta negativa verkar vara från när de köpte Loanland och kunder som är besvikna över hur de hanterades. Jag antar att du har en positiv upplevelse från dem eftersom du funderar på att investera mera?
  Du får gärna berätta lite snabbt om dina tankar och upplevelser kring Trustbuddy. Antingen som svar här på bloggen eller maila mig.

  Mvh Martina

  Gravatar ikon för användaren
  Martina
  1. Vit pil

   Hej Martina,

   Tack för din kommentar!

   Jag kommer att återkomma inom kort med ett inlägg om TrustBuddy/Loanland.

   Hälsningar,
   //jan

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 11. Vit pil

  Hänger inte riktigt med – ni sätter in 2700 kr/månad – och efter 2 år är ”förmögenheten” uppe i 200000? Så bra har ju inte börsen gått…

  Gravatar ikon för användaren
  Oraklet
  1. Vit pil

   Hej!

   Nej, men all värdeökning kommer ju inte heller från börsen. Det handlar både om ett tillskott i form av värdeökning på börsen, att vi lägger till pengar varje månad, med extra tillskott vid t.ex. jul och födelesedag, värdeökning på träden men också provisionsinkomster på försäljning. Många bäckar små… : )

   Hälsningar,
   //jan

   PS. För att inte tala om subventionen hon har eftersom vi som föräldrar betalar alla löpande utgifter ur vår kassa… (något som jag seriöst överväger att ändra på…) :-D DS.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson