Tips på spekulation för Lekhinken: teckna Genova Property Group
Sök:

Tips på spekulation för Lekhinken: teckna Genova Property Group

En frispark, kanske straffspark, på marknaden att utnyttja för en spekulation i lekhinken

Tips på spekulation för Lekhinken: teckna Genova Property Group

Någon gång per år brukar marknaden felprissätta aktier vilket gör att man som småsparare har oddsen på sin sida. Jag tror att Genova Property Group kan vara en sådan situation. Därav det här tipset på en kort spekulation för lekhinken. Deadline för teckning av aktien är på måndag kl. 15.00 via Avanza, Carnegie eller Swedbank.

Varje år tipsar jag om en till två börsintroduktioner där sannolikheten och oddsen är på småspararens sida. Något förenklat verkar det som att man får köpa en hundralapp för ett pris lägre än 100 kr. Senast vi tipsade var drygt 7 månader sedan (hösten 2019) då vi tipsade om EQT och K-Fastigheter som blev riktigt bra affärer för alla som tecknade och fick tilldelning.

Nu tror jag att det är dags för en sådan situation igen med börsnoteringen av Genova Property Group. Det handlar således inte om att vi har bytt strategi och lämnat det passiva sparandet i indexfonder som är basen i sparandet, utan det handlar om att använda sin lekhink för att göra en kort spekulation om man tycker det är kul. Jag vill vara supernoga med att det inte finns några garantier, att aktien inte alls behöver stiga i värde utan att den kan sjunka i värde, att man inte får någon tilldelning och en hel mängd andra risker (alla risker finns beskrivna här). Därför är det här typiskt en spekulation för lekhinken.

Jag har skrivit ganska utförligt om varför det fungerar att från tid till annan investera i börsintroduktioner i avsnitt #127 ”Tjäna pengar på börsnoteringar och emissioner”. Där konstaterar vi att nästan 8 av 10 börsintroduktioner slutar på plus mellan 5 och 15 procent. Jag har för mig att Dagens Industri vid något tillfälle räknade ut att snittet för en börsnoteringar på den svenska börsen var +9 procent första handelsdagen.

Tricket är också att inte fokusera på den enskilda affären utan att se det som en affär av många. Om du har följt bloggen ett tag så vet du att vi har gjort EQT, K-Fastigheter, JM Mattsson, Internationella Engelska Skolan m.fl. Många gånger brukar jag likna det vid att dra kulor ur en påse. Det viktiga är inte att vinna på den enskilda kulan, utan att vinna över tid. Har du således deltagit och tjänat pengar i de tidigare så kan det vara en idé att överväga att delta även i den här. Om det är första gången du avser delta i en börsintroduktion då är det viktigt att ha det längre perspektivet. Det finns inga garantier.

Kort om Genova Property Group

Du kan läsa om Genova i prospektet eller på Genovas hemsida. I korthet är det ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala-regionen. De är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder. Nu ska de börsnoteras.

Det som talar för Genova är:

 • Emissionen är redan övertecknad enligt bolagets pressmeddelande
 • Substansvärdet är ca 80 kr men emissionskursen är 65 kr enligt Affärsvärlden vilket är en hygglig substansrabatt på ca 20 procent.
 • Majoriteten av liknande bolag (K2A, K-Fastigheter, ALM Equity) handlas med en premie när Genova handlas med rabatt
 • Man tar rygg på Länsförsäkringar, Lancelot och Skandia som har tecknat mycket i emissionen (ca 450 Mkr). Institutioner har övertecknat sin del.
 • Notering på Mid Cap och inte på någon av smålistorna vilket är positivt
 • Affärsvärlden som gjort en analys har inte hittat några varningsflaggor (vilket är ovanligt)
 • Affärsvärlden ger en tydlig köp-rekommendation
 • Carnegie håller i emissionen vilket är ett kvalitetstecken (deras emissioner går sällan back)

Så här skriver Affärsvärlden i sin slutsats:

Aktien säljs dessutom med en modest prislapp i en del av fastighetssektorn som kanske snarast har lite bubbeltendenser på börsen. Intresset tycks högt även för Genova med tanke på att erbjudandet redan ska ha blivit fulltecknat. [..] Kan Genova få en värdering som påminner om K2A eller K-Fastigheter finns stor uppsida i aktien. Vi vågar inte riktigt räkna med det men det vore inte konstigt om aktien står i 80 kronor inom något år. Risker kring fastighetsmarknaden saknas inte och särskilt inte givet konjunkturläget. Men rådet blir att teckna aktien”, skriver Affärsvärlden i sin slutsats.

Affärsvärlden

Du kan även läsa analys i Dagens Industri som vi upplever som positiva även om de varken ger en köprekommendation eller avrådan.

Komplett analys från Goda Tiders Aktietipstjänst

Jag ska vara helt ärlig att jag inte följer marknaden på nära håll eller är något stort fan av direktinvesteringar i aktier. Tricket är däremot att omge sig med människor som kompletterar en. Sedan 2013 driver en god vän till mig en aktietipstjänst som heter Goda Tider (annonslänk). De följer marknaden på nära håll och analyserar bland annat börsintroduktioner. Det är de som står bakom alla tipsen på bloggen och på Patreon.

I RikaTillsammans-communityn på Patreon publicerar jag ca 8 tips om året mot bloggens 1-2. Hittills i år har det varit iLED Bond och Pexip. Pexip gav alla på Patreon som tecknade ca 4 000 kr i vinst och iLED Bond gav ca 20 procent första dagen. Vill man ha hela tipstjänsten som ger ca 20 – 30 tips om året så kan man prenumerera på den via Goda Tiders hemsida (annonslänk). Tjänsten kostar 1 500 kr per år och har dessutom en pengarna tillbaka-garanti. Jag vet att många i RikaTillsammans-communityn prenumerar på tjänsten och är väldigt nöjda.

Nedan följer deras analys av Genova som jag får återpublicera i utbyte mot reklamlänken ovan.

==================

Summering av börsnoteringen

Genova är en välskött bostadsutvecklare och fastighetsägare som påminner om K2A och K-fastigheter, som vi tipsade om inför deras börsnoteringar 2019. De har dock betydligt högre värdering än Genova vilket ger Genova en stark uppvärderingspotential på både kort och lång sikt.

Genova har haft mycket god tillväxt under lång tid på fastighetsmarknaden. Idag har bolaget fastigheter för drygt 4 miljarder i Stockholm och Uppsala samt pågående/planerade projekt samt byggrätter för ytterligare nästan 2 miljarder.

Att bolaget köper fastigheter billigt och jobbar fram detaljplanerna själva ur det egna beståndet är positivt. De säljer nu aktier för 650 Mkr där drygt 70% redan är reserverat av starka ankarinvesterare som Länsförsäkringar och Skandia. Bolaget har nyligen förkortat anmälningstiden för institutionella investerare eftersom bolaget redan mottagit anmälningar som överstiger erbjudandets storlek. Detta ger mycket goda förutsättningar för en kraftigt övertecknad börsintroduktion.

Ovanstående talar för att Genova bör få en bra start på börsen. Vi gissar att kursen går upp direkt med kanske 20-30 %.

Bakgrund Genova Property Group

Fastighetsbolaget Genova grundades 2006 och äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktat på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.

Samtidigt har Genova en mellanstor projektutvecklingsdel som utvecklar bostäder i ungefär samma segment ”övre mellansegment” där många andra också är verksamma. Exempelvis Oscar Properties, Tobin Properties, ALM Equity med flera.

Fördelar med Genova Property Group

Nedan följer det som vi ser som fördelar med börsemissionen.

1. Stark historisk utveckling

Bilden nedan visar en stark utveckling de senaste 6 åren för hyresintäkter, fastighetsvärden samt byggrätter. Trenden fortsätter även i år där det totala fastighetsvärdet uppgick till 4 944 Mkr den 31 mars 2020.En bild som visar klocka Automatiskt genererad beskrivning

2. Offensivt finansiellt mål

En målsättning som sticker ut är att man vill öka det långsiktiga substansvärdet med minst 20% per år framöver. Detta är ett offensivt mål och för att kunna klara det måste Genova fortsätta utveckla egna fastighetsprojekt i hög takt framöver. Det räcker dock att de klarar 15 % för att detta ska bli en riktigt bra aktie att äga långsiktigt. Castellum, ett av Sveriges mest välskötta fastighetsbolag har som jämförelse ökat sitt substansvärde med cirka 10 % per år de sista tio åren. De har dock ingen omfattande projektutveckling som Genova har.

3. Grundare och VD är majoritetsägare

Både Micael Bile och Andreas Eneskjöld som är grundare till bolaget samt nuvarande VD innehar mer än 70% av bolaget och har därmed stort inflytande. Detta visar många gånger att nyckelpersoner tror på bolaget och att det därför ligger i deras egna intresse att driva bolaget väl.

4. Ovanligt lång lock-up

De befintliga storägarna samt bolagets VD (äger tillsammans nästan 70 %) har gentemot Carnegie och Swedbank åtagit sig en lock-up på nästan 2 år vilket är ovanligt långt. Detta minskar risken ytterligare och ger en väldigt tydlig signal till marknaden kring vad storägarna själva tror om bolagets utsikter.

5. Genovas geografiska marknad är stark

Genovas tydliga fokusering på Stockholms och Uppsala bör ses som en fördel. Detta då denna region haft mycket god tillväxt (ekonomi och befolkning) de senaste tio åren och förväntas fortsätta ha det många år framöver. 

6. Låg ränta många år framöver

För de flesta fastighetsbolag är räntekostnaden för alla lånen den överlägset största kostnaden. Därför är det bra att veta att de flesta experter tror att vi kommer ha fortsatt historiskt låga räntor i hela västvärlden flera år till. Vissa tror till och med att det kommer dröja minst 10-20 år innan vi kanske får högre räntor igen. Detta ökar lönsamheten för fastighetsbolagen och gör det billigare för dem att utveckla nya fastighetsprojekt i egen regi.

7. Attraktiv värdering vs liknande företag

Räknat på teckningskursen ha Genova en betydligt lägre värdering än liknande företag som K-fastigheter, K2A och John Mattsson. Över tid brukar börsen ge bolag som liknar varandra ungefär samma värdering. Detta skulle i så fall ge en god uppvärderingspotential åt Genova på både kort och lång sikt. Denna värderingsskillnad är ett av de starkaste argumenten för att teckna aktien.

8. Direktnotering på Midcap

Bolaget noteras direkt på Stockholmsbörsen Midcap-lista. Bolag som är noterade här har generellt mycket lägre risk än de bolag som finns på mindre listor som First North och Spotlight. Carnegie som håller i börsintroduktionen brukar sällan misslyckas. Det innebär att deras introduktioner nästan alltid får en positiv start på börsen.

9. Starka ankarinvesterare tar 450 Mkr

Det är totalt aktier för 650 Mkr till salu varav 500 Mkr är nyemitterade. Hela 450 Mkr av detta är redan bokade av starka ankarinvesterare som Länsförsäkringar, Skandia och Lancelot. När kapitalstarka och kompetenta institutioner är offensiva inför en ny börsnotering brukar bolaget både få en bra börstart men även utvecklas bra på längre sikt.

Övriga proffsinvesterare och allmänheten får dela på resterande 200 Mkr. Proffsen har dock redan tecknat för mer än 200 Mkr vilket gjorde att de förkortade teckningstiden för dessa. En stor del av dessa 200 Mkr är dock reserverad för allmänheten då bolaget måste uppnå en god ägarspridning. Vi tror därför att det finns goda chanser att få en post.

10. Nya fastighetsbolag brukar gå bra

Nästa alla nya fastighetsbolag vi har tipsat om de sista sju åren har fått en bra start. Detta faktum ger goda odds för Genova.

11. Affärsvärlden är positiva

Affärsvärlden publicerade precis en positiv analys på bolaget och rekommenderade sina läsare att teckna Genova. Detta är en av de mest inflytelserika affärstidningarna i Sverige. 

Nackdelar

Nedan ser vi som nackdelar med börsintroduktionen. Du kan läsa mer om alla riskerna på deras hemsida.

1. Hög värdering bland fastighetsbolagen

De senaste tio åren har nästan alla fastighetsaktier haft en stark utveckling. Det har medfört att en hel del bolag handlas med ganska höga premier mot sin bokförda värden. Om marknaden blir orolig finns det ofta stor fallhöjd i aktier med hög värdering. Detta syntes tydligt under pandemi-raset då flera fastighetsbolag föll mer än börsindex.

2. Räntorna kan knappast sjunka mer

Den främsta förklaringen till fastighetsbolagens starka utveckling de sista tio åren är att räntorna sjunkit stadigt. Nu är dock räntorna nära noll varpå det knappast blir motsvarande räntestöd i framtiden. 

3. Du kanske inte får några aktier

Om bolagets emission blir kraftigt övertecknad finns det stor risk att det belopp du tecknar blir kraftigt nedskuret eller du kanske inte får någon tilldelning alls. Har du däremot gott om likvider eller stort kreditutrymme kan det därför vara en idé att teckna för ett lite större belopp om du tror på Genova (dock max 5-10 % av ditt portföljvärde). Med lite tur kan detta ge dig en lite högre tilldelning.

4. Finansierings- och likviditetsrisker

Genova är liksom andra fastighetsbolag beroende av en fungerande kreditmarknad. Skulle t ex pågående pandemi leda till en utdragen lågkonjunktur eller depression kan det få negativa konsekvenser för Genovas finansieringsbehov.

Slutsats

Fördelarna är mycket starkare än nackdelarna. Vi tror därför att Genova blir en utmärkt kort- och långsiktig placering med potential att stiga minst 20-30 % första handelsdagen. Kan Genova sen fortsätta växa i samma takt som de gjort historiskt kan aktien antagligen vara utmärkt att äga långsiktigt. Vi tror kursen har potential att dubblas på kanske 3-5 års sikt.

Vi sätter risken i Genova till 6 på kort sikt (första månaden) och 7 på lång sikt.

Praktiskt

Nedan följer lite praktisk information. Om du inte har ett konto på Avanza, använd gärna vår sponsrade länk (annonslänk).

 • Minsta post 200 aktier á 65 kr = 13 000 kr.  
 • Avanza-deadline måndag 29 juni – redan kl 15:00.
 • Bolaget går tyvärr inte att teckna via Nordnet. 
 • Kunder hos Swedbank och Carnegie bör kunna teckna direkt via sin bank.
 • Första handelsdag blir tisdag 30/6.

Lycka till med ditt beslut.
Goda Tiders Investeringskommitté

==================

==================

För att teckna gör du så här

För att praktisk teckna, gör så här:

 • Logga in på ditt Avanza-konto (om du inte har, skapa ett här (annonslänk))
 • I menyn ”Spara och Investera”, klicka på ”Börsintroduktioner och emissioner
 • I rutan ”Genova”, klicka på ”Läs mer och svara”
 • Klicka på knappen ”Jag godkänner” (efter att ha läst texten)
 • Klicka på ”Jag är kund hos Avanza” (om det behövs)
 • Välj konto som du vill teckna i och ange antalet aktier du önskar.
 • Klicka på Bekräfta.

Vår strategi är teckna-sälj

Jag och Caroline har tecknat oss både privat och via företag för ca 200 000 kr. För tydlighetens skulle äger vi inte några aktier i bolaget sedan tidigare. Vår strategi kommer att vara en så kallad teckna-sälj-strategi vilket innebär att vi kommer att sälja alla våra aktier första handelsdagen. Spekulationen ligger således inte i att äga aktien långsiktigt utan att vi spekulerar i 1) att efterfrågan är mycket större än tillgången och 2) att aktien är felprissatt, dvs. att värdet på aktien borde vara mer än de 65 kr som är satt som emissionskurs.

Anledningen till att vi kommer sälja på första handelsdagen oavsett är att 1) om vi har rätt så har vi tjänat pengar och 2) om vi har fel så gäller regeln att hålla förlusten så minimal som möjligt. Vår ambition är inte att äga bolaget långsiktigt då forskning visar att alla avsteg på sikt från en global indexfond introducerar en risk man inte får betalt för. Det är också därför vi ser det här som en spekulation för lekhinken och inte en långsiktig investering. (Även om Affärsvärlden och Goda Tider tycker att det kan vara en bra investering på lång sikt, men det är inte vår strategi).

En spekulation är ju att hoppas på en högre avkastning än vad marknaden ger i genomsnitt medan en investering är att acceptera den avkastning som marknaden ger. Det är således en spekulation, en chansning, men där oddsen på att man ska gå vinnande ur affären är bättre än 50/50. Men facit lär vi först se i nästa vecka. 😎

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för framtida tips

Det är som sagt inte så ofta vi ger sådana här tips, men när de väl kommer så skickar vi också ut dem via mejl. Prenumerera därför gärna på vårt kostnadsfria nyhetsbrev som kommer ca en gång i månaden. Dessutom kommer du i välkomstmejlen få våra bästa tips från 10 års bloggande.

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Om du vill prenumerera på fler sådana här tips via Goda Tiders Aktietipstjänst så kan du göra det via deras hemsida → (annonslänk)

Ansvarsbegränsning

Samtliga åsikter, analyser och all annan information som lämnas ovan lämnas uteslutande i informationssyfte och för allmän spridning. Informationen ska under inga förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning. Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som RikaTillsammans och Goda Tider bedömer vara tillförlitlig. Goda Tider och RikaTillsammans kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för läsare i Sverige.

Syftet är att ge allmän information till mottagare av bloggens läsare. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra ett personligt investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan Goda Tider, RikaTillsammans och mottagaren gällande finansiell rådgivning eller liknande. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information ovan. Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Läsaren bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Goda Tider och RikaTillsammans påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Goda Tider och RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser och övrig information som härrör från texten ovan. Se fullständiga villkor.

Uppdatering 200630

Det verkar som det har blivit lottning. Jag själv fick tilldelning på 3 av 7 sökta konton. Totalt 3×75 aktier trots att vi tecknade för en bit över 200 000 kr.

Kommer mer kommentar under dagen.

==========

Lite reklam och prat i egen sak 💰

Nu när vi vet utfallet så kommer lite unsolicited reklam och prat i egen sak 😂. Jag tror ju på att man ska investera, få avkastning, fira och återinvestera. Om du fick tilldelning och sålde på 85 kr bör du ha tjänat 1 500 kr. Det är precis vad Goda Tiders aktietipstjänst kostar för ett år och då får man mellan 15 och 30 tips per år. Alla är så klart inte så här säkra, ger en sådan här vinst eller tilldelning – men du har ju redan tjänat in en 12 månads prenumeration. Således är mitt förslag – överväg ett års prenumeration.

Där diskuteras även överkurstips för att försöka öka sannolikheten för tilldelning som att söka på fler konton med olika personnummer.


Den här artikeln publicerades 2020-06-27 klockan 18:49 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Börsintroduktion.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

174 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Grattis till er som hade tur med tilldelning😃
  Blir dock dubbelt besviken då det visar sig att jag får skatta för pengarna jag satte in på nystartat ISK konto på Avanza, pengar jag ville investera men inte fick. Känns faktiskt jäkligt surt 😕

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anneli
  1. Vit pil

   Ett tips är att använda en kredit kopplad till ISK kontot. Sedan borde det väl inte röra sig om en ganska liten summa i skatt eller?

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Om jag räknar rätt blir skatten på ISK för en intresseanmälan om 200 aktier à 65 kr, det vill säga 13.000 kr, 13000/41,25%0,30=12 kr.

    12 kr för en ”Trisslott” som i efterhand visade sig ge runt 1.500 kr med en sannolikhet på sisådär 50 %.

    Den som fått tilldelning behöver dock betala ytterligare 6 kr i skatt eftersom likviddagen i detta fall ligger på andra sidan kvartalsskiftet.

    Om man, som lyckliga jag, i stället fick tilldelning till Aktie- och fondkontot, bli skatten typ 450 kr. ”Jag är inte bitter…” Men det gick ju trots allt ändå mycket plus, och jag hade sluppit skatta om jag i stället suttit och surat över att jag inte fick någon tilldelning.

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Thomas A
   2. Vit pil

    Hmmm, verkar som att forumet fick för sig att formatera min uträkning till oigenkännlighet. Testar igen:
    13000/40,01250,30=12 kr

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Thomas A
   3. Vit pil

    Äsch! Nu ger jag snart upp:
    Trettontusen delat med fyra, gånger en komma tjugofem, gånger noll komma trettio, blir tolv kronor.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Thomas A
   4. Vit pil

    Får skatta 24kr enl Thomas och det är ju ok för ett försök till en bra investering. Sen har jag ju fått träna på hur man gör😅

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Anneli
   5. Vit pil

    Hej Jan!

    Försökt fatta hur en kredit kopplas till konto hos Avanza eller Nordnet. Men jag lyckas inte förstår hur man går tillväga. Kan du beskriva närmare hur man gör?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Robert
  2. Vit pil

   Robert

   För att skaffa kredit på Avanza väljer du Låna / Superlånet / Ansök om Superlånet.

   På Nordnet hittar du motsvarande under Tjänster / LÅN / Portföljbelåning / Ansök om portföljbelåning.

   Du kommer att behöva göra ett enkelt kompetensprov. Jag vill minnas att frågorna var av typen: ”Om jag spekulerar bort pengarna jag lånat, måste jag ändå betala tillbaka lånet? Ja/Nej” Om du tycker det är svårt att svara rätt på den frågan ska du inte låna.

   För att kunna låna behöver du använda fonder/aktier/etc på ditt ISK eller KF som säkerhet. Min känsla är att det är fler värdepapper som är belåningsbara på Nordnet, men på Avanza kan man i extremfallet få 0 % ränta om man har rätt sorts innehav. Man ser belåningsvärdet (hur många procent av värdepappret som man får utnyttja till belåning) på faktasidan för respektive värdepapper. Både Avanza och Nordnet visar dessutom en sammanställning på belåningsvärdet på de värdepapper man redan har. Där kan man se hur nära det är att man får sämre ränta om börsen faller.

   Det finns lite ytterligare regler som styr hur mycket man får låna till en viss ränta, exempelvis hur stor andel ett värdepapper får utgöra i portföljen. Där får man läsa respektive banks regler.

   Räntan på värdepapperskrediten varierar med hur hårt man belånar sin portfölj. Om man lånar lite är det billigt och lånar man mycket blir det dyrare.

   Maxräntan är typ 6 %, vilket blir kostsamt om man lånar länge, men om man lånar i några dagar för att kunna genomföra en spekulation såsom Genova-emissionen är det bara kaffepengar det rör sig om. Om det ens räcker till en kopp kaffe.

   Kreditkonto ligger utanför ISK och KF skattemässigt. När du vill använda krediten är det bara att göra det du tänkt göra på ditt ISK eller KF på vanligt sätt. Pengarna flyttas automatiskt in från ditt kreditkonto vid behov och du drar på dig en insättningsskatt, precis som om du själv satt in pengarna från ditt vanliga bankkonto.

   Om du därefter säljer ett innehav på ISK eller KF kommer du kanske få ett överskott på kontot, men det flyttas INTE tillbaka till krediten automatiskt, förutom vid årsskiftet. Detta för att du inte ska dra på dig massa insättningsskatt okontrollerat om pengarna far in och ut från kontot när du gör massa affärer. Däremot gör både Avanza och Nordnet så att du endast betalar ränta på nettoskulden. Detta sker genom att de betalar dig ränta för likviderna på ISK och KF så att det matchar skuldräntan.

   Exempel: Du har en skuld på kreditkontot på 12.000 men har 10.000 kr i likvider på ditt ISK. Då betalar du bara ränta på nettoskulden 2.000 kr. (Däremot kommer du beskattas för innehavet av 10.000 kr vid ingången av varje kvartalsskifte. Skattemyndigheten bryr sig inte om att du bara betala ränta för nettokrediten.)

   På Avanza och Nordnet är själva kreditkontot gratis. Man betalar bara ränta för utnyttjad kredit. Så det är en bra-att-ha-grej. Ansökan går smidigt med BankId, men det kan ta någon eller några dagar för banken att göra kreditkoll, ställa eventuella frågor och fastställa en kreditgräns. Ett tips är att fixa kreditkontot i lugn och ro innan du behöver använda det.

   Om du deltar i en börsintroduktion likt Genova flyttas pengarna in från kreditkontot till ditt ISK / KF bara om du får tilldelning. I stället för se till att ha likvider på ditt ISK / KF enligt villkoren för emissionen behöver du se till att ha ett tillräckligt högt belåningsvärde på ditt värdepappersinnehav.

   5+
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
   1. Vit pil

    Aha! Trodde i min enfald att jag kunde koppla mitt vanliga kort mot konto hos Avanza/ Nordnet.

    Tack Thomas för det verkligen uttömmande svaret! Säker på att fler än jag får nytta av det.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Robert
 2. Vit pil

  Jan och Caroline! Ett stort varmt tack! Fick 75 st och sålde för 85:-!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Harriet
 3. Vit pil

  Stort tack till Jan och Caroline som gör dessa olika investeringsalternativ tillgängliga för oss som saknar/saknat kunskap.🤗

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael Glantz
 4. Vit pil

  Jag funderar på hur man smidigast kan föra över pengar för att slippa bli beskattad på pengar som man sen bara för tillbaka till sin andra bank? Precis det som jag gjorde när jag skulle försöka få tilldelning på Genova. Vet inte hur mkt man blir beskattad men känns rätt segt. Några tips?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias R
  1. Vit pil

   Tobias R, Tricket är att ha värdepappersbelåning. Kreditkontot ligger utanför ISK och det förs bara över pengar till ISK om det blir någon tilldelning. Dock så behöver man ha belåningsbara värdepapper på sitt ISK som säkerhet för lånet.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
 5. Vit pil

  Jag fick 75 av 300 sökta på Avanza ISK. Sålde kl 09.05 för 85kr. Stort tack för ämne ett grymt tips Jan!

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael
 6. Vit pil

  Hej! Fick ni någon tilldelning?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
  1. Vit pil

   Tecknade 1200, fick 0. Ett stackars ISK var kanske min fadäs. Nåväl, man lär sig. Annars hade det varit gott med 20000 i vinst sådär vid 9:30-snåret när jag konstaterade att min tilldelning blev noll…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Freedomfighter
  2. Vit pil

   Sökte 460 fick 0 kund på Avanza.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tobias R
  3. Vit pil

   Hej!
   Tecknade 200 på Swedbank och 200 på avanza fick 0.
   Däremot fick min farbror 500 av Swedbank och 75 på Avanza.
   5000 sökta på Swedbank och 5000 på Avanza.
   Skulle vara kul att få veta exakt tilldelning:)
   (1 isk konto på varje bank)
   Mvh
   Andreas

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas Larsson
 7. Vit pil

  Fick 75 av totalt 600. Sålde dock lite senare och fick totalt 1300kr plus. Tack för ett bra tips och en bra blogg! Ser fram emot fler straffsparkar i framtiden!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 8. Vit pil

  Tilldelades 75 av 200. Nöjd med tanke på situationen. Men varför är det hemligt hur styrelsen valde att hantera överteckningen? Varför får vi inte veta hur många av de lottade som fick? Sen som jag har tolkat situationen så måste man sitta inne med alla pengar tills likviditetsdagen, för att inte behöva betala ränta, är detta korrekt?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonatan
 9. Vit pil

  Tack för tipset Jan! Fick också 75 via Avanza (sökte 800). Efter som jag fick så ”liten” tilldelning så tänkte jag behålla och sälja av vid ett senare tillfälle. Är ju trevligt att bara kunna köpa aktier för ”rea-priser”, och Genova kan säkert vara bra långsiktigt också. :)

  Ett av dina tidigare tips om EQT sålde jag dock direkt och var mycket nöjd med resultatet med tanke på de lilla jobbet man la ner.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Joakim
 10. Vit pil

  Jag beställde 500 på Avanza men fick bara 75. Har ännu inte sålt eftersom jag missade starten vid 9 men tänkte prova att vänta till eftermiddagen. Har hört att det kan vara en ide för att det ibland kan gå uppåt då. Tack Jan. Det kanske blir en tusenlapp i alla fall och det är ju inte alls illa!!! / Marianne

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marianne
 11. Vit pil

  Tack Jan och Caroline😃

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Margareta
 12. Vit pil

  Hej
  Hur kunde du söka via 7 avanza-konton (jag tolkar det som att du bara sökte där). Antar att du räknar 4 familjemedlemmars olika konton, men sedan då, resterande tre? För så vill jag också göra nästa gång…

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Danne
  1. Vit pil

   Hos Avanza var det så att man inom ett kundkonto kunde ansöka från flera konton. Dock fick man bara göra en ansökan per kontotyp. Därmed, om jag förstått saken rätt, borde det ha varit möjligt att inom ett kundkonto ansöka från 1 ISK-konto, 1 KF-konto och 1 AF-konto (jag förmodar att det inte gick att ansöka från pensionskonton, men jag kan ha fel).
   Om man ska spekulera (men det ska man ju inte :-D) så gissar jag att Jan och Caroline inte använder AF-konton i onödan. Om så är fallet så kanske de ansökte till börsnoteringen från varsitt ISK- och varsitt KF-konto. Det blir fyra konton. Sedan kan vårdnadshavare registrera sina barn som kunder hos Avanza (tror jag), och om de gjort det så har de i så fall möjlighet att ansöka från ytterligare ISK-/KF-konton. Därmed borde 7 konton (inte kundkonton) vara möjligt för dem.
   Observera dock att jag kan ha helt eller delvis fel i spekulationen, men jag tror jag har rätt vad gäller att skilja mellan kundkonto (knutet till personnummer) och konton där man investerar pengar.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Nystanet
   1. Vit pil

    Jag ansökte från IPS och det gick bra. Fast fick bara 75st av 100 sökta.
    Hade även möjlighet att svara på erbjudandet från mina 4 ISK 2 KF samt 1 AF konto på Avanza, men avstod.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Karl
 13. Vit pil

  Sökte på både ISK och AF. Fick 75 st på AF. Inte helt optimalt med tanke på skatten, men en vinst är ändå en vinst. Frågan är om jag fått dem på ISK i stället om jag inte sökt på AF, eller om jag blivit helt utan. Oavsett vilket är det ju nya hemliga regler som styr nästa tilldelning.

  Det visade sig tyvärr att jag låg i näst högsta courtageklassen på Avanza, och jag fick inte byta som jag ville eftersom det redan skett transaktioner på kontot i dag, nämligen tilldelningen av emissionen. Visserligen är själva emissionstransaktionen courtagefri, men det struntar bankbyråkraterna i.

  Fegade ur som vanligt och hämtade hem vinsten strax efter börsöppningen. Det blir väl ca en tusenlapp kvar efter skatt och courtage, så det får jag glädjas åt.

  Stort tack för tipset Jan!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas A
  1. Vit pil

   Tack Jan. Teckna för 1000st på Avanza o fick 75st. Sålde för 85kr. Det blev Goda Tiders.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Magnus
 14. Vit pil

  Tecknade 800 st på Swedbank. Kan inte se något eller fått något meddelande men antar att jag fick 0 då.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Jag ansökte också men fick ingen tilldelning…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tomas
   1. Vit pil

    Ja, Swedbank då:)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tomas
  2. Vit pil

   Jag har inte sett en enda Swedbankkund i tråden som säger sig ha fått tilldelning.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
   1. Vit pil

    Fel! Jag fick 75st. av önskade 400st i min Swedbank ISK.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Putte
   2. Vit pil

    Jag har fått 75 st. via Swedbank!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Veno
   3. Vit pil

    Trist…undrar om någon privatkund fick tilldelning alls?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tomas
   4. Vit pil

    Jo, jag vet folk som fick tilldelning via Swedbank. Verkar ha varit lottning hos dem också tyvärr.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Fick 75 st på Swedbank, men fick inget meddelande utan såg det under ”ordrar” på min ISK.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Ewa
 15. Vit pil

  Grymma e ni alltså! Fick 75 av 600, sitter på ett tåg utan täckning så kunde inte sälja vid start. Sålde på 83kr. Tack så mkt för allt!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Alexander
 16. Vit pil

  Hej Jan!
  Ökar man sannolikhet för tilldelning genom att öppna flera ISK inom ett och samma Avanza-konto, eller behöver man ha flera olika Avanza-konton (går ju enkelt att skapa mängder av ISK inom samma konto)?

  Mvh, Rickard

  PS. tecknade mig för 600 och fick tyvärr inga…

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Rickard
  1. Vit pil

   Jag försökte att teckna på mina 2 isk-konton på Avanza men gick inte…

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Tobias R
  2. Vit pil

   Jag försökte göra så på avanza men den accepterade bara teckning från ett isk. Däremot hade jag kunnat teckna även från vanliga aktie o fond konto också. Men valde att inte göra det. Jag blev helt utan tilldelning. Grattis till er som fick!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   LiMa
 17. Vit pil

  Jan,
  Du gör ett fantastiskt arbete med din blogg och pod och har varit till stor hjälp i mitt privatsparande.
  Stort tack för det och ett extrta stort tack för detta tips! Upp 37%! =)

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Göran
 18. Vit pil

  Tjoho Jan! Fick tilldelning av 75 aktier i två portföljer (hade signat för 200 st per portfölj). Sålde nu för 83 kr/st, vinst 2700 kr (missade börsöppningen)! Kände till emissionen tidigare, men har inte haft tid att sätta mig in i caset. Efter din sammanfattning av caset kände jag dock att jag hade tillräckligt med kött på benen för att våga teckna. Så TACK.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
 19. Vit pil

  Sålde samtliga 75 för 90kr, stort tack för tipset Jan!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Emma
 20. Vit pil

  Fick också 75 och när man läser här att många fick inget, så är jag nöjd för det lilla. Blir några extra glassar till barnen denna semestern.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christjan
 21. Vit pil

  Fick 75 av 200.
  Sålde för 87.50. Stort tack för 1700kr Jan! :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  ErikH
 22. Vit pil

  tecknade 200, fick 75, sålde nästan på direkten på 90.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Rickard
 23. Vit pil

  Tack för tipset Jan! 38% vinst är inte dåligt :D

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Samma här, sålde på 90. Tackar för tipset!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
 24. Vit pil

  Fick 75, sökte bara på ett konto. Fick sålt på 89kr. Kan man unna sig något idag ju!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
 25. Vit pil

  0 av 5100 aktier

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Segt att ej få tilldelning
 26. Vit pil

  Fick 0 av 1 600 :(

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Camilla Nyquist Magnusson
 27. Vit pil

  Tecknade 200, fick 0 tilldelning. Synd.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Aen
 28. Vit pil

  Varför är köpkursen 85 innan öppning?
  Det går inte lägga en köporder på tex 66 på Avanza, för det avviker för mycket…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Richard
  1. Vit pil

   För att ingen vill sälja för 66, marknaden bestämmer!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Tobias R
 29. Vit pil

  Nu verkar köp-sälj orderdjupet ha kommit och verkar ligga runt 85 således en 30% ökning. SURT att man inte fick tilldelning 😑😣

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias R
 30. Vit pil

  Tecknade 250
  Tilldelades 0

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carina Hägglund
 31. Vit pil

  Jan, är din strategi att sälja direkt kl 9, eller att sälja vid olika tillfällen under dagen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Paulina
  1. Vit pil

   Riktigt bra med en undersökning som denna. Ett tips är att lägga till handelsplatserna också för att kolla ifall det påverkar också.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel
  2. Vit pil

   Fixat

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Anders
 32. Vit pil

  0 av 600 för mig med. Synd, men är ett intressant bolag så man kanske kan smita in vid ett senare tillfälle beroende på kursutveckling.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marcus
 33. Vit pil

  Sökte för 1200 men fick 75, ja ja bättre en inget.. förhoppningsvis blir det några hundringar i vinst

  Hur som kul o spännande det här!
  /ina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ina
 34. Vit pil

  Av er som fick tilldelning, var det något som inte tilldelades 75?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nils
  1. Vit pil

   Verkar som att 75 är det som gavs ut vid lottningen. Jag sökte ganska mycket på fler konton och fick tilldelning 3×75 på 3 av 7 konton.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag ansökte på tre konton på Avanza, ett Isk och två KF, Jag fick 75 på ett Isk och 75 på ett KF. Jag sökte hos Swedbank också men där fick jag ingen tilldelning alls tyvärr.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tomas
 35. Vit pil

  Tecknade mig för 1000 men fick inget. :(

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   Beklagar. Det är det här som är utmaningen med den här typen av affärer (och varför de inte går att göra till en systematisk strategi). Tips till nästa gång är att försöka söka via fler konton (t.ex. partners, barnens, föräldrarnas)

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 36. Vit pil

  Tecknade för 600 fick 0, fick för mig att det skulle vara lättare att få denna gången men nix

  0
  Gravatar ikon för användaren
  dw
  1. Vit pil

   Tyvärr så är det ju upp till företaget att bestämma hur de vill fördela. Nu verkar det ha blivit lottning till ca 25-50 % av de som sökt baserat på era kommentarer. Beklagar. Se mitt tips till nästa gång i andra kommentarer.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 37. Vit pil

  Tecknade 1800 i god tid innan klockan 15:00 tilldelning noll (0) och det tycks vara det vanliga angående denna Genova affär.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kent SV Andersson
  1. Vit pil

   Tror tyvärr inte antalet man tecknade spelade någon roll, verkar snarare blivit lottning så att antalet konton var nog viktigare. Beklagar. Vet att det suger.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 38. Vit pil

  Tecknade också 200, men fick 75. Ska bli jättespännande det här!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emma
  1. Vit pil

   Grattis, nu hoppas vi på en bra start också!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 39. Vit pil

  Tecknade 700, fick 75. Lite roligt förstås men blir bara växelpengar även om aktien blir en raket under dage.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
  1. Vit pil

   Ja, jag hoppas på ca 1 000 kr i vinst. Man får se det i relation till nedlagt arbete. Då blir timpengen ganska god.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ok, det var de mest lättförtjänta pengarna jag någonsin fått ni. 1650kr för den lilla insatsen. Stort tack för tipset.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Henrik Lööv
 40. Vit pil

  0 av 200 här.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrick Jonsson
  1. Vit pil

   Trist. Beklagar, jag vet att det suger. Tips till nästa gång är att försöka söka på fler konton och att verkligen inte lägga känslor i det utan se det som att det är ett frösök av flera.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 41. Vit pil

  Jag fick bara 75st av 200 önskade.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  jimmie
  1. Vit pil

   Verkar ha varit standardtilldelningen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 42. Vit pil

  Tecknade 600
  Tilldelning 0

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Iarwain
 43. Vit pil

  Ansökte om 300 aktier, fick 75😊
  Första gången jag får tilldelning, så är allt lite spänd nu 😁

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gran
  1. Vit pil

   Grattis! Öppningen verkar bli på 85 kr, så det är lite drygt +30 %. 👍 💰

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 44. Vit pil

  Försökte teckna 750, fick 0. Surt!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
 45. Vit pil

  Nu kom svar från Avanza. Tecknade mig för 200 och tilldelades 75.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Joel
  1. Vit pil

   Tecknade mig för 600 och tilldelades också 75.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Björnen
   1. Vit pil

    Jag tilldelades också 75 aktier, tecknade mig för 460.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Fredrik
   2. Vit pil

    Sålde allt klockan 09.01 för 88. Nu har det gått ned lite, och kan säkert gå upp igen. Målet med affären var ärligt talat snabba pengar så känner inte för att i ångest behålla och bevaka. Nöjd med mina 1700, behövs för att komma i kapp index :)

    Tycker genuint synd om de som inte fick köpa. Har alla vi som fick 75 st konto på Avanza? Har ”avanzianerna” (urk) prioriterats? Vore intressant veta mer om hur tilldelningen beslutas, och på vilka grunder.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Joel
 46. Vit pil

  Samma för mig Lollo, inga till mig heller!! 😣

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias R
  1. Vit pil

   Kan ju tilläggas att jag sökte för ca 30 000 och att jag bara tecknade via ett konto. Har inte gjort något liknande förut..

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Tobias R
  2. Vit pil

   Men vi ger oss inte. :)
   Nästa gång så.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Lollo
 47. Vit pil

  Och där kom mailet.
  Nej, inga till mig så jag håller tummarna för er andra.
  Tack för en bra sida!

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Lollo
 48. Vit pil

  Erbjudandet blev övertecknad läste jag. Samtidigt skriver bolaget följande:

  ”I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget och Huvudägarna åtagit sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ), sammanlagt erbjuda ytterligare högst 1 500 000 stamaktier eller högst cirka 98 Mkr, varav 1 155 000 nyemitterade stamaktier samt högst 345 000 befintliga stamaktier från Huvudägarna, helt eller delvis under 30 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq Stockholm (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen omfattar således högst 15 procent av antalet stamaktier som omfattas av Erbjudandet.”

  Betyder det att fler får tilldelning inom 30 dagar?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rune
 49. Vit pil

  Hej Jan, vad tror du om riskerna för en bubbla i detta framöver när så många tillslut vill tjäna ”gratis pengar” på börsintroduktioner att aktierna faller eller planar ut på första marknadsdagen istället för att gå upp på grund av att det blir fler som vill sälja direkt än köpa för att behålla bolaget? Tänker på exempel som Fingerprint, Bitcoin osv. där ”alla” vill vara med och det funkar ett tag innan det blir platt fall. Givetvis inte exakt samma sak här, men liknande exempel på ”massans psykologi”.

  Tack för en fantastisk blogg, är nyfiken på dina och andras tankar kring detta.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Tack Daniel. Ja, det kan absolut bli ett problem. Min gissning är att så länge efterfrågan på aktien större än tillgången (=överteckning) framförallt från stora institutionella investerare så borde det vara hanterbart. Därför går det t.ex. inte att göra det här i för små emissioner där free floaten är liten.

   Historiskt har det även visat sig vara bra att hålla aktierna upp till 12 månader efter emissionen så jag tror att många t.ex. har det som strategi om man direktinvesterar i aktier. I vår metafor om frisparkar kan man väl se det som att när motståndarlaget lärt sig att hantera anfallet så behöver de inte generera frisparkar och straffar till motståndarlaget. Då kommer dessa möjligheter att försvinna. Men t.ex. hittills i år har jag själv gjort det här tror jag 8 gånger varav 4 gånger tillsammans med Patreon-communityn.

   Så än så länge verkar det fungera. Facit lär vi ju få imorgon. :)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   PLUS – så länge som det är en felprissatt aktie så kommer ju folk alltid köpa.

   Säg att hundralappen i emissionen kan fås för 90 kr och du kan sälja den dag 1 för 95 kr, då har du tjänat 5 kr och är nöjd. Nästa person som köper den från dig kommer ju också tjäna 5 kr. :)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 50. Vit pil

  Kul! Testar för första gången att köpa aktier och håller tummarna att jag kommer med! Finns det en chans att ni gör en lika tydlig lista för hur man går tillväga för att sälja på Avanza?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sara
  1. Vit pil

   Du går in som vanligt på ditt konto och klickar på aktien och väljer sälj, sedan skriver du in vilken kurs du vill sälja aktien för och hur många.
   När du väl är inne på ”sälj” så ska det inte vara så svårt!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Hej! Så man kan inte bara få den såld till den kurs den just då ligger i? Måste man välja pris och i såfall hur brukar man tänka då?

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Anneli
  2. Vit pil

   Anneli, man måste välja pris, men Avanza fyller i det pris som gällde alldeles nyss. I många fall, men inte alltid, funkar det priset. Priser ändras blixtsnabbt, kanske innan du hinner ange att du vill sälja hela innehavet och klicka på säljknappen.

   Om du vill ha din försäljning avklarad snabbt och smidigt kan du titta på köpkursen och sedan sänker du detta pris några kronor. (Man kan klicka på upp- och nerpilarna vid kursen om man handlar på Avanza, eller så skriver man in priset manuellt.) Då är du nästan fullständigt säker på att affären går igenom ögonblickligen. Det fina är att du trots allt kommer att få din affär genomförd till bästa pris, vilket innebär att även om du sänkt ditt pris exempelvis 5 kr under köpkursen för att få igenom affären snabbt, får du ändå så mycket betalt som den allra bäst betalande köparen är villig att erbjuda för tillfället.

   Det här förfarandet funkar bra för oss småsparare när vi handlar med aktier som har hög omsättning, vilket det närmast garanterat kommer att vara i Genova i morgon.

   Om man däremot handlar med småbolagsaktier på en sommartrött börs, där det knappt är någon omsättning alls, kan priset bli galet om man bara skjuter från höften. Då kan det finnas köpare som försöker fynda aktier från någon säljare som vill sälja ögonblickligen till vilket pris som helst. Det är ju gratis att lägga order som inte går igenom, så den som vill kan lägga skambud och hoppas att någon säljare som har bråttom nappar. Men det fiskeriet funkar inte på värdepapper med hög omsättning eftersom det stora antalet köpare och säljare ser till att priset är någorlunda rätt.

   8+
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
 51. Vit pil

  När kommer besked om man får några aktier?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Ulf Gustafsson
  1. Vit pil

   Borde vara imorgon tisdag innan öppning!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 52. Vit pil

  Jag gjorde en intresseanmälan på swedbank. Hur och när ser man att man har fått om man nu får det? När kommer pengarna dras och hur lång tid brukar det ta att man får in på kontot efter försäljning?
  Hur funkar det med skatt och deklaration? Är det 30% på vinst och förtryckt på nästa års deklaration eller måste man själv redovisa?
  Tack på förhand😀

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Om det är via ISK eller KF så sker allt med skatt och deklaration automagiskt. 👍

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Okej, fick för mig att endast fonder kunde handlas via ISK😳
    Jag ansökte via Swedbanks VP tjänst. Får se om man får något, men om jag får och det skulle bli vinst, är det då något jag själv måste komma ihåg att ta upp i nästa års deklaration?
    Detta skulle smidigast gjort på mitt Avanza ISK då?😃

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel
   2. Vit pil

    Automagiskt…den spar jag:)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tomas
 53. Vit pil

  Jag tror att jag tecknade igår men känner mig lite glömsk, går det att se en bekräftelse någonstans eller är det bara att vänta tills imorgon?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Filippa
 54. Vit pil

  När får man reda på om man fått tilldelning?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Borde vara imorgon tisdag!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 55. Vit pil

  Ser fram emot morgondagen.
  Har tecknat – om jag nu får några vill säga. :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lollo
 56. Vit pil

  Substansvärdet är enligt prospektet inte 80kr som skrivs här utan 55kr. Vid teckningskurs om 65kr rör det sig alltså inte om någon substansrabatt utan om en premie. Detta är ett ganska grovt fel och bör omedelbart rättas till

  Vidare jämförs värderingen med K-Fast, K&A, m fl vilket knappast är lämpligt eftersom Genova till skillnad mot dessa bolag har ca 40% samhällsfastigheter i sitt bestånd.

  Genova kan säkert komma att bli en god investering men nämnda detaljer är inte förenliga med den grad av saklighet man kan önska av någon som, av kommentarerna att döma, vänder sig till en skara med väldigt blandad kunskap om och erfarenhet av aktiehandel.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Garbo.
  1. Vit pil

   Jag har utgått från Affärsvärldens analys, vilket jag också skriver i punkten ovan, de skriver uttryckligen:

   Skillnaden mellan tillgångar och skulder motsvarar ett substansvärde på 3,1 miljarder kronor – eller ca 80 kronor per aktie. Jämfört med teckningskursen 65 kronor får man alltså Genova till hygglig rabatt på knappt 20 procent.

   Det är enligt en beräkning på tillgångar 4,1 mdr (förvaltningsfastigheter), pågående projekt 0,8 mdr, outnyttjade byggrättare 1 mdr enligt (CBRE), kassa 0,6 mdr och övrigt 0,4 mdr. Totalt ca 6,9 mdr. Skuldsidan är 2,9 mdr i räntebärande lån, rörelseskulder på 0,3 mdr, minoritetsägande 0,1 mdr och preferenskapital 0,5 mdr (räknat på 130 kr i inlösenkurs). Det ger en skuldsida på 3,8 mdr.

   Skillnaden mellan dessa blir 3,1 mdr och delat på antalet aktier 38,42 miljoner aktier så blir det 80,68 kr.

   Källa: Affärsvärlden: Genova: En notering med goda odds samt IPO Guiden.

   Du får gärna visa var det är felräknat så kan vi även informera Affärsvärlden. 👍

   18+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 57. Vit pil

  Hej Jan!
  När på dagen är det tänkt att man ska trycka på säljknappen?

  Mvh Pontus.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Pontus
  1. Vit pil

   Det vet man inte. Du slåss mot robotar och erfarna börsrävar. Oavsett om kursen under dagen hittills gå upp eller ner säger det inget om hur den kommer röra sig under resten av dagen.

   Ett sätt att sprida riskerna är att sälja vid flera tillfällen under dagen. Det kan eventuell minska ångestkänslor. Eller så får man i stället uppleva ångestkänslor flera gånger under dagen. ;)

   Personligen brukar jag emellertid oftast sälja under morgontimmarna. Det har hänt att kursen tokrusat strax innan stängning, men jag har hellre ett par ”gratis” säkrade tusenlappar på kontot än tar risken att jag förlorar dem och mer därtill bara för att jag i min enfald var så oerhört korkad att jag trodde att jag kunna få en tusenlapp till.

   Det är lätt att bli girig när det gäller ekonomi, men det gamla ordspråket ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen” gäller fortfarande. Trump kan få twitter-feeling. Magdalena Andersson kan tillkännage att de lyssnat på hyresgäströrelsen och ska tvinga alla fastighetsägare att efterskänka tre månadshyror. Det hinner hända mycket på en dag.

   Man ska också komma ihåg att Jan Bolmeson har haft mer än lovligt mycket tur med sina spekulationstips. Förr eller senare kommer hans följare tvingas ta en förlust.

   Om du bestämmer dig för att sälja senare under dagen kan det ändå vara smart att lägga en säljorder på morgonen, men med så hög kurs att den inte går igenom omedelbart. Om det råkar bli en rusning i kursen under dagen när du ligger på stranden/sitter på jobbet kommer ordern gå igenom. Annars är det bara att redigera den senare på dagen när du verkligen vill sälja. Det är ju gratis att lägga order som inte verkställs.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
   1. Vit pil

    Förlåt en okunnigs fråga; när man lägger en säljorder måste man då skriva ett pris man vill ha för den? Får man inte den kursen den ligger i just då?

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Anneli
   2. Vit pil

    Anneli: Priset justeras automatiskt men det är ofta hopplöst att använda den metoden första och sista minuten på börsens öppettider. Dvs. om du vill sälja en spekulation vid öppning, så kommer robot-handeln att vara så kraftig att det är svårt som ”långsam människa” att få igenom sin order automatiskt, dvs man behöver sätta ett lägre pris för att inte ordern ska drunkna i robot-handeln.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Panerad Groda
   3. Vit pil

    Hur fyller man i säljordern så att den anger ”så hög kurs som möjligt”? Eller måste man själv bestämma vad man anser vara högt?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Elisabeth L Karlsson
  2. Vit pil

   Elisabeth, det beror lite på vad du menar med ”så hög kurs som möjligt”.

   Om du använder Avanza ser du vad den köpare som bjuder högst erbjuder för kurs under ”Köp”. Du kan ju inte tvinga någon att köpa till ett högre pris, så om du vill sälja till bästa pris i ett visst ögonblick är det den kursen som visas vid ”Köp” som du kan få.

   På börsen ändras dock priserna blixtsnabbt, så innan du hunnit trycka på säljknappen kan det hända att det pris som du fyllt i från ”Köp” är inaktuellt. Det kan plötsligt vara högre eller lägre. Men om du vill sälja till det bästa pris som gäller precis i det ögonblick du trycker på säljknappen kan du använda knepet att sänka priset några procent.

   Om du har sänkt ditt säljpris låt säga 5 kr under den visade köpkursen, och köpkursen faller 50 öre millisekunden innan du trycker på Sälj kommer du ändå få sälja till en kurs som är 50 öre lägre, inte 5 kr lägre, än det som rådde för ett ögonblick sedan. Och om köpkursen råkar gå upp kommer du i stället få bättre betalt än du förvänta dig. På så sätt kan du sälja till ”så hög kurs som möjligt” i ett visst ögonblick.

   Använde inte det här knepet på värdepapper med dålig omsättning, eftersom det finns kan finnas dåligt med köpare, och att du verkligen råka sälja för 5 kronor lägre än du verkligen tänkt dig. Typexempel är småbolagsaktier på en sommartrött börs.

   Om man vill vara lite avancerad kan man titta under Orderdjup. Där har du köparna till vänster under Köp och säljarna till höger under Sälj. Det är en hel vetenskap att använda den informationen, men man kan notera att det pris som visas högst upp under Köp är samma som visas under Köp i informationslisten under värdepappersnamnet.

   Om man med ”så hög kurs som möjligt” menar att man vill ha mer betalt än det som högst betalande köpare vill betala just nu, finns inte så mycket att göra än att lägga en säljorder på det högre pris du är beredd att sälja för. Och vänta och vänta. Så länge det finns andra säljare som vill sälja till ett lägre pris får du inte sälja, och även om du är den säljare som har lägst pris måste det finnas någon köpare som inte vill vänta och bjuder det priset.

   Under introduktionen av Genova var kusen snabbt uppe i 91 kronor. Det är klart att man skulle vilja ha sålt till det priset, men det finns inget sätt att pricka in kurstopparna. De säljare som blev giriga när kursen rusade och lade säljpriset på 92 kronor fick inte sälja, och sedan dalade kursen ner till 76 kronor. Under tilltagande ångest, förmodar jag. ”Äsch! Jag skulle ha sålt för 85 kr direkt på morgonen.”

   Jag brukar sälja ganska tidigt på börsdagen, och försöker (med betoning på försöker) glädja mig åt att det trots allt ofta är en ganska bra vinst, även om kursen kanske blir högre senare under dagen. En del brukar sälja i flera mindre omgångar under dagen för att på så sätt jämna ut kursen.

   Sammanfattning: Även om du sänker priset en bit under köpkursen när du lägger din order kommer du sälja till den köpare som betalar bäst i det ögonblick orden går till avslut.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
 58. Vit pil

  Tack så mycket för tipset!
  En liten fråga bara: Går det att öka chanserna för tilldelning genom att teckna på flera olika kontotyper på Avanza t ex.? Eller är det bara en anmälan per personnummer som räknas (oavsett om man tecknar på flera konton som KF, ISK osv)?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Philip Sorri
  1. Vit pil

   Det går ofta på personnummer så det är ofta ingen mening att teckna från fler ISK-konto t.ex. Däremot om t.ex. ens partner eller ens barn vill teckna så brukar det ju öka sannolikheten för familjen. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 59. Vit pil

  Jag har tecknat mig för 500 aktier. Blir spännande att se, först om jag får tilldelning och sedan hur det går när aktien börjar säljas. Kul om man kunde tjäna några kronor!!! Tack för tipset Jan! /Marianne

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marianne
  1. Vit pil

   Ja, vi får hålla tummarna om både tilldelning och en bra utveckling.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 60. Vit pil

  Hej! När måste jag senast trycka på sälj om det ska gå igenom samma dag?
  Om jag sätter in pengar på Avanza konto ISK och jag inte blir tilldelad några aktier eller bara en del, kan jag bara ta ut dem igen då?
  Anneli

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anneli
 61. Vit pil

  Hej Jan! Har du en steg för steg när det gäller hur man säljer? Jag är inte så bra på det här men gillar din tydlighet i köp-läget och allt annat du delar med dig av för den delen!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter Lejon
 62. Vit pil

  Vad menas med ”För att inte förlora rätten till eventuell tilldelning ska kunder hos Avanza ha tillräckliga likvida medel tillgäng- ligt på kontot från och med den 29 juni 2020 kl. 15:00 till likviddagen som beräknas vara den 2 juli 2020″… Vad innebär likviddagen i detta fall? om man ska sälja första dagen?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Dw
  1. Vit pil

   Man måste ha pengar på kontot för det man får tilldelning för. Enklaste är att ha pengarna på kontot idag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 63. Vit pil

  Min mamma har pengar stående på sitt ips konto. Kan man man teckna sej Med ett ips konto??

  Tacksam för svar/ Ina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ina
  1. Vit pil

   Vet tyvärr inte. Kolla med Avanza som sköter det. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Kollade i förmiddags o går inte denna gång tyvärr på ips.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Ina
 64. Vit pil

  Hej,
  På Avanza står det :
  Observera att likvid måste hållas tillgänglig mellan den 29 juni kl 15:00 – 2 juli 2020 för att du ska kunna erhålla tilldelning.
  Tanken är väl att sälja första handelsdagen som väl är den 30/6?
  Så varför anger de den 2/7? Borde det inte vara 29-30/6? Tanken är väl att sälja den 30/6?
  Mvh
  Fredrik

  7+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   När du köper en aktie sker inte betalningen förrän 2 dagar efter (googla likviddagar). Om du säljer den direkt sker båda köpet och försäljningen (transaktionerna) om 2 dagar. Dock ser du pengarna direkt, men om du flyttar dessa innan lilviddagen blir du debiterad ränta.

   7+
   Gravatar ikon för användaren
   Dave
   1. Vit pil

    Har tecknat mig för tilldelning och fört över pengar till kontot. Hoppas på tilldelning och tänker sälja första handelsdag. Hade tänkt flytta ut pengarna från kontot samma dag, alltså 30/6, för att slippa schablon skatten för det nya kvartalet som börjar 1/7.

    Blir jag alltså debiterad ränta då?

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    MartinP
  2. Vit pil

   MartinP, det är möjligt att du blir debiterad ränta, men det kan också vara så att du helt enkelt inte kan ta ut pengarna innan likviddagen. ”Problemet löst!” Pengarna är inte dina förrän på likviddagen, och om du trots allt lyckas få ut dem innan dess kan banken surna till.

   Övertrasseringsavgiften på Avanza är 99 kr, men om du börjar skapa underskott på kontot kan de dra igång tvångsförsäljning med en serviceavgift på 400 kr plus mäklarcourtage. Och om de ger sig på dina fonder kostar det 99 kr i tvångsförsäljningsavgift. Plus räntor på detta. Och eventuellt andra avgifter. Har du tur kanske de är snälla och ser mellan fingrarna för den här gången och nöjer sig med lite straffränta.

   Det jag försöker säga är att det var jag vet inte är brukligt att försöka ta ut pengarna innan likviddagen.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
 65. Vit pil

  Jag funderar kring detta med ”Teckna-Sälj”. Om man skall sälja första handelsdagen, vilken tid på dagen skall man då trycka på sälj knappen.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
  1. Vit pil

   Hej Henrik!

   Det är helt upp till dig, börsen öppnar kl 09:00 och du kan från den tidpunkten välja att sälja när du vill.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 66. Vit pil

  Jag har fan aldrig fått tilldening vid IPO någonsin. Kanske är ödet…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Panerad Groda
  1. Vit pil

   Finns trick att göra – tex söka i fler depåer. Sedan handlar det även om volym. Det finns emissioner tex EQT där alla som sökte fick. Sedan är det ju tufft så klart när det blir lottning och man inte får.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    EQT var en trevlig emission, där alla fick åtminstone några aktier. Det kändes som en riktigt folkfest och det var sjyst av dem att tilldela på det sättet.

    Ibland är det lätt att känslomässigt förtränga att marknaden styrs av tillgång och efterfrågan. När man går och surar över att man inte fick någon, eller en löjligt liten, tilldelning får man påminna sig själv om att en grundläggande förutsättning för att denna typ av spekulation ska funka är att det är brist på aktier.

    Om alla fick precis så mycket tilldelning som de önskat finns det ju ingen anledning för någon att köpa aktien till ett betydligt högre pris på börsen.

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Thomas A
  2. Vit pil

   Tack Thomas!

   Kunde inte skrivit det bättre själv. Det är ju det som är lite tricket, det är ju därför det går att få en överavkastning eftersom det är en felprissättning. Däremot fungerar det ju inte för stora belopp och därmed går det inte göra till en investeringsstrategi annat än för lekhinken.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 67. Vit pil

  Intressant! Jag har följt tidigare tips men aldrig handlat med aktier så jag har ett par frågor. Jag har mitt sparande med fonder på ISK på Avanza men tänker handla dessa aktier på Swedbank för att jag har pengarna där nu och vill ha dem där efter. När jag ska fylla i anmälan om köp så går det fylla i önskat antal och telefonnummer men sista rutan är gråmarkerad där det står VP tjänst bas(ny), är det för att jag inte har täckning eller vad kan det bero på? Jag har nämligen inte satt över pengar på det kontot ännu, ville bara prova.
  Är planen att det ska säljas på tisdag fm? Är det viktigt att det sker direkt? Tänker på att Jan vid varje sådant tillfälle skriver att hans plan är att sälja på första säljdagen. Är det efter att pengar för försäljning kommit in på VP konto bara att föra över tillbaka till valfritt konto? (Bör det ju vara men vill vara säker). Är det något speciellt man som nybörjare bör tänka på gällande beskattning och kommande deklaration?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 68. Vit pil

  Hej, har läst ovan och nedan men hänger inte riktigt med när första tillfället är som man KAN sälja. Aldrig gjort något sådant här innan. Och om jag läst rätt på Avanza så tar det 1-2 veckor för att få själva aktierna i portföljen. Innan dess är det teckningsrätt och sedan BTA som man handlar med? Via Avanza, kan man sälja redan den 30:e? Eller måste man vänta till likvidagen den 2:e?

  Jan, när lägger du din säljorder?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  gizthewiz
  1. Vit pil

   Hej!

   Enligt prospektet så är första handelsdagen den 30 Juni, så den 30 Juni kan du gå in kl 09:00 och sälja dina aktier om du får tilldelning.
   Vad jag vet vid dessa tillfällen så brukar Jan iaf sälja aktierna under dagen men inte alltid direkt i öppningen, beror lite på hur aktien rör sig under dagen.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 69. Vit pil

  Har inte Avanza och har därför precis öppnat ett ISK hos Swedbank. Kommer sätta in pengar där enbart för den här börsnoteringen (har mina andra ISK hos Nordnet). Skattemässigt borde det ju vara bäst att ta ut pengarna igen direkt den 30/6, så att det bara är insättningen som är underlag för skatten och inte också ISK-värdet vid ingången av tredje kvartalet den 1/7. Tänker jag rätt?
  Och i så fall – har man ens möjlighet till det? Swedbank skriver:
  ”Besked om tilldelning ges 30 juni 2020. Likviddag för allmänheten 2 juli 2020. Första dag för handel är 30 juni 2020 på Nasdaq Stockholm.”
  Vad menas med likviddag för allmänheten? Är det först då jag kan ta ut pengarna igen? Eller går det bra direkt på första handelsdagen den 30/6?

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Veno
 70. Vit pil

  Hur gör man när man vill sälja? När ska man sälja?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Ida
  1. Vit pil

   Jag har aldrig deltagit i en börsintroduktion, men du bör sälja när marknaden har öppnat.

   Sen tror jag att du bara trycker på ”sälj” knappen, på aktiens sida, du kan söka den sen eller trycka på den i ditt konto och avanza säljer till bästa pris vid det ögonblicket.

   Lite läbbigt har det varit att sälja EFT på nordnet för mig! (man var tvungen att skriva in själv pris per aktie! tänk om man skrev 1 kr?)

   Lycka till.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Aen
   1. Vit pil

    Om du skriver en krona så kommer du fortfarande få bästa pris som finns på marknaden vid ditt säljtillfälle, så du kommer inte sälja för 1kr om den står i 65kr utan det blir där runt någonstans isåfall!

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström
  2. Vit pil

   Med risk för att vara viktigpetter så tror jag inte det som Robin skriver fungerar. Om jag minns rätt finns det något skydd som gör att man inte kan avvika alltför mycket mot kursen på börsen när man lägger sin order.

   Själva principen är rätt, men jag tror inte man får lägga en order på 1 kr för en aktie som när noterad till 65 kronor. Däremot kan man lägga sig ganska mycket under och ändå få bästa pris vid försäljning.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
 71. Vit pil

  Hur kommer det sig att du alltid skickar ut sådana här tips i sista minuten? Känns lite som klassiska bedrägerier och försäljningsmetoder där man måste så till på en gång innan det är försent.

  Har man inte konto på Avanza är det svårt att skapa ett nytt konto och föra över nog mycket pengar på mindre än en halv arbetsdag. Även med ett konto sedan tidigare kan det vara svårt att frigöra nog mycket pengar i tid.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Niklas
  1. Vit pil

   Gissar att det är för att minska risken att folk säljer indexfonder, räntefonder. Det vill säga att folk tecknar utan en strategi. Tanken är att man endast ska använda pengar ur lekhinken samt systematiskt använda dessa om och om igen. Om det var en vecka innan så kan folk sälja hela deras passiva portfölj och teckna med det. Med 20% chans att det är en förlustaffär. Det kommer definitivt hända om det ges för mycket tid. Och en sådan här spekulation kommer vara en förlust affär till slut (20% chans inträffar 1 av 5 gånger trots allt).

   Så då gäller det att ha 10% av ens portfölj i t.ex. 80% XACT obligation/20% OMXS30 som man därefter säljer innan man ska teckna något. Det kräver dock en stor mängd pengar i investeringar totalt.

   Sen får man inte glömma att mer info är tillgängligt ju närmre en börsintroduktion man kommer antagligen, med analyser m.m.

   Mvh

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Aen
  2. Vit pil

   Hej Niklas,

   Det beror tyvärr på ett antal olika faktorer:

   • Spekulationen är lika mycket i hur marknaden kommer att reagera som i själva företagets fundamentala faktorer. Därför vill jag vänta och se t.ex. om det kommer besked om överteckning innan teckningsperioden är slut.
   • Det beror på att jag väntar in andras analyser, t.ex. Goda Tider, Affärsvärlden och andra.
   • Jag prioriterar mina Patreons (de fick analysen redan i lördags)
   • Det gick ut till Goda Tiders prenumeranter i fredags och jag behövde en dag för att stämma av att det var OK och tillräckligt bra att skicka iväg
   • Vill inte att folk ska ta ut pengar från t.ex. LYSA för att spekulera

   Och så vidare. Sedan har jag så klart en ambition att göra det så tidigt som möjligt men ibland räcker inte ambitionen till. Det är ju därför jag har tipsat tidigare om att ha konton på båda nätmäklarna. Sedan kan man idag antingen swisha (Nordnet) eller föra över pengar direkt (Trustly, Avanza) så det går att göra om man anstränger sig. Men det bästa är ju så klart om jag kan ha mer framförhållning och man är ombytt till matchen med konton som man lätt kan föra över pengar till.

   Sorry att jag inte har ett bättre svar än så.

   33+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Att skapa ett konto på Avanza tar 2-3 minuter… Trustly och Swish tar inte många sekunder

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Simpan
  4. Vit pil

   I för sig, med lite ansträngning och ett mörkt sinnelag skulle man kunna se hela den här bloggen och de sena tipsen enbart som marknadsföring för Patreon, men att kalla det för bedrägeri är nog att ta i lite för mycket. Själv skulle jag dock inte ha tipsat överhuvudtaget. Ger man djävulen ett finger… det finns en del som aldrig blir nöjda.

   Jan tjänar egentligen ingenting på den här bloggen eftersom de flesta, inklusive mig själv, använder någon form av reklamblockerare som gör han inte kan få några sidoinkomster från besökare. Om jag vore i Jans byxor skulle jag därför avveckla hela bloggen och fokusera enbart på Patreon. Inte minst med tanke på alla troll och elaka kommentarer. Man ska inte kasta pärlor till svinen, som man säger. Men kanske är det tur att alla inte tänker som jag.

   Att skapa ett ISK-konto på Avanza tar inte mer än ett par minuter och att swisha pengar dit från sitt sparkonto går ännu snabbare – även på helgerna. Men vad hjälper det om kontot gapar tomt? Att få tips en hel vecka tidigare skulle varken göra från eller till. Att satsa sina sista slantar på en börsintroduktion är ingen bra idé.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
  5. Vit pil

   Förutom att göra en analys samt skriva inlägget, är det alltid lämpligt att vänta in vad andra analytiker har för åsikt. Affärsvärlden kom väldigt sent denna gång. Att Jans inlägg kommer tätt inpå är därför helt naturligt.

   Uttrycket ”klassiska bedrägerier och försäljningsmetoder” är lika förolämpande som felaktigt. Inlägget kom dessutom i helgen, så du hade inte behövt vänta tills måndag.

   6+
   Gravatar ikon för användaren
   Nestor
 72. Vit pil

  Finns det någon bra strategi om när man ska sälja? Vill minnas att det pratats om inom minuter/timmar förr.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Jenny
  1. Vit pil

   Grattis Jenny
   I 95 % brukar det vara bra (enda dålig jag kommer på är Telia men säkert fler)
   noteringsdagen och dag 2 brukar var bra sedan avgör nog kvaliten på Aktien
   om man säljer eller behåller
   Jag kan inget om Aktien tror dom sysslar med Järnvägsunderhållning (????? vet ej)
   Grattis och jycka till håller tummarna för dig
   LASSE

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Lars Håkansson
   1. Vit pil

    Nja. 95 procent lyckade emissioner är för högt. Bland årets nyemissioner har Hudya backat 90 procent och Odi Pharma backat 41 procent.

    Genova har inget med ”järnvägsunderhållning” att göra utan är ett fastighetsbolag.

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Nestor
   2. Vit pil

    Studier visar att det är ca 8 av 10 som är bra. Så något lägre än 95 % men ändå klart över hälften. Sedan finns det ju en hel del tumregler som att ju större lista desto bättre, titta på ankarinvesterare, vem som håller i emissionen och så vidare som sorterar bort ganska mycket medelmåttigt snabbt.

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
   3. Vit pil

    Tack för tipset. Tecknade mig för 20 000kr då det är vad jag har råd att förlora. Hoppas på tilldelning denna gång, fick inget med EQT.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Karl
  2. Vit pil

   Hej Jenny
   Du får ursäkta mitt felaktiga svar Jag var inte alls påläst
   Gå efter Jan följ även hans sälj tid låter riktigt
   Men lycka till i alla fall
   LASSE

   8+
   Gravatar ikon för användaren
   Lars Håkansson
  3. Vit pil

   Hej!

   Jag vet inte om Jenny fick svar på sin fråga riktigt? Jag går i samma funderingar nämligen. Om man nu får tilldelning och man skall sälja på första börsdagen, vilken tid bör man lägga säljordern? Direkt vid öppnandet, eller precis innan börsen stänger? Spelar det någon roll?

   Jag är också helt grön gällande korta spekulationer och aktiehandel. 😊

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Axel
 73. Vit pil

  Jag tecknade med igår, spännande jag har aldrig sysslat med aktier, kortsiktigt eller långsiktigt men ett långsiktigt sparande är faktiskt kul, jag fattar inte varför man inte har privat ekonomi i skolan ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 74. Vit pil

  Åååå detta skulle jag vilja testa. Men aldrig gjort tidigare och förstår inte riktigt hur jag hittar denna börsintroduktion hos avanza? Samt kan man köpa på ett isk konto? Eller behöver man ha något annat konto?
  Och sista frågan är det på tisdag det går att sälja och är det som vanligt när man säljer aktier det går till?

  Tack för tillsett 🙏🏻

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ina
  1. Vit pil

   Hej Ina, jag har uppdaterat artikeln med steg-för-steg-instruktioner. 👍

   8+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Minsta belopp är alltså 13000kr som man måste köpa aktier för ? Skriver man bara då ett valfritt belopp då på Avanza, alltså en order redan nu?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Marie
  2. Vit pil

   Marie, stopp, stopp, stopp… ! :-)
   Nu har ju Jan uppdaterat artikeln, så det framgår där hur man gör, men jag förtydligar att du alltså inte vill ”köpa” aktien med hjälp av en köporder, utan du ska göra en intresseanmälan genom att gå in under Spara & Investera / Börsintroduktioner & emissioner / GENOVA Läs mer och svara.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas A
 75. Vit pil

  Bra analys. Jag tecknade i går.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor
  1. Vit pil

   Borde lägga till en punkt. Nestor har tecknat aktien. I min värld är det ett kvalitetstecken som vilket annat. 😁👍

   17+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Nja, riktigt så bra är jag inte. Men beröm är i och för sig alltid välkommet!

    5+
    Gravatar ikon för användaren
    Nestor
   2. Vit pil

    Vem är Nestor??

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Elisabeth L Karlsson
   3. Vit pil

    En av bloggens trogna läsare med väldigt många års erfarenhet av investerande. Har man följt Nestors kommentarer på bloggen över åren så vet man att han är väldigt klok. 👍

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson