Gerald Engströms bästa tips

Klippt från Ekonominyheterna:
http://www.ekonominyheterna.se/nyheter/2007/12/17/entreprenorsskolan/index.xml

Gerald Engströms bästa tips

  1. Bygg långsiktigt – med perspektiv på ett livsverk.
  2. Var uthållig, jobba hårt och mycket.
  3. Ta chanser, våga köpa företag.
  4. Skapa intäkter snarast möjligt.
  5. Utveckla kärnverksamheten först och främst.
  6. Gör det enkelt för att vara effektivare.
  7. Var besjälad i jobbet, nästan lite korkad.

Mina guldkorn från artikeln
Nedanstående kan man tolka som ”Pay yourself first”:

Ett annat råd han har till entreprenörer som befinner sig i startgroparna av sin verksamhet är att prioritera de delar av affären som skapar intäkt.

”Försök att se till att intäkterna kommer först – starta i en skala så man inte förtar sig”,

Angående mitt resonemang om att diversifiering är fel så bara bekräftar han bilden:

”Jag tror på att utveckla det man kan och är bra på – man ska gräva där man står”, säger han.
”Det är större chans att bli framgångsrik om man stannar i sin gebit, och utvecklar den.”

Angående ”uppskjuten belöning”:

Ett slutligt råd till entreprenörer är att vara uthållig, gilla att arbeta, vara konsekvent och jobba hela tiden, säger Gerald Engström.
”Jag har alltid tyckt om att jobba, vara lite envis och uthållig. Vilket utmärker en bra entreprenör”, säger han och tillägger att man också bör vara lite dum.
”Man ska nog vara besjälad i det man håller på med, på gränsen till korkad.”

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök