Good to Great – ett val…

Jag fick en insikt idag när jag läste om vissa delar i Jim Collins bok – Good to Great. Om man vill ha ett great företag så handlar det om ett medvetet val man måste göra. Det är inte slumpen, det är inte tillfälligheter – det handlar om ett val.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök